Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 19. 1. 2010 ve VFN Praha


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(1): 54
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni:Vorlíček, Fínek, Petruželka, Bartoš, Vyzula, Cwiertka, Abrahámová, Feltl, Stáhalová, Petera, Aschermannová, Jelínková, Přibylová

Omluveni: Žaloudík

 1. Zahájení schůze výboru ČOS – prof. Vorlíček, prof. Petruželka.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČOS.
 3. Dr. Nováková přednesla informace o stále se zvyšující návštěvnosti stránek linkos.cz svědčící o mimořádné kvalitě webových stránek jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost – elektronická verze zprávy je přílohou zápisu (viz www.linkos.cz).
 4. Stanoven deadline pro výběrové řízení na přístrojové vybavení z prostředků Běhu naděje (viz zápis z minulé schůze): 15. února 2010.
 5. Stanoven deadline pro Cenu ČOS za rok 2009 v oblasti nejlepší práce a monografie (viz zápis z minulé schůze): 15. února 2010.
 6. Prof. Vyzula informoval o připravovaných vzdělávacích školicích akcích v klinické onkologii, které proběhnou pod hlavičkou IPVZ v koordinaci s plánovanými akcemi Katedry klinické onkologie IPVZ.
 7. Diskuze členů výboru ČOS o koncepci postgraduálního vzdělávání pro obor klinické onkologie:
  • dvouletý interní kmen je v konsenzu všech členů výboru
  • otázka je dvouleté trvání předatestační specializační průpravy, které není zcela v souladu s evropským doporučením
  • návrh zařazení dvouměsíčního vzdělávacího pobytu na oddělení klinické onkologie v rámci interního kmene bude diskutován (Vyzula, Petera, Petruželka, Jelínková)
 8. Nominace ČOS do pracovní skupiny pro obor intenzivní medicína: Návrhy – prof. R. Vyzula, dr. A. Poprach, prim. J. Bartoš, dr. M. Sochor, prof. L. Petruželka, dr. S. Argaláčová.
 9. Dr. Zuzana Friedmannová – VZP – informace o navrhovaném způsobu úhrady léčivých přípravků dle zvláštní smlouvy pro rok 2010: Návrh VZP: vytvoření „budgetu“ pro jednotlivé KOC pro centrová léčiva, tento systém úhrady umožní přesuny finančních objemů mezi jednotlivými ATC skupinami, resp. dg. skupinami, jeho nevýhodou je ztráta vazby finančních prostředků na pacienta, což v případě migrace pacientů mezi KOC není optimální. Pojistka obsažená v úhradovém dodatku zajistí, že není možné použít v nemocnicích prostředky na jiné účely. Stanovisko ČOS: Výbor společnosti je překvapen opětovnou změnou systému úhrad, když VZP na posledním fóru onkologů (zápis je k dispozici) deklarovala svůj záměr nezavádět znovu systém „budgetů“ a tento návrh považuje za krok zpět. VZP: Nové molekuly – budou předmětem jednání s VZP, event. bude žádost pro správní radu o navýšení finančního plánu pro každou novou molekulu pro léčbu nádorových onemocnění a výsledek zveřejní.
  Stanovisko ČOS:
  nová indikace již používaného léku má stejnou váhu jako zavedení nového léku. VZP upozornila na nutnost správného hlášení do ENP, budou zaslány tabulky s počtem pacientoměsíců k opravě, pacientoměsíce budou jedním z parametrů v úhradovém dodatku.
  Pozn.: Diagnostická skupina karcinomu plic bude ošetřena samostatným finančním „budgetem“, který připraví VZP.
 10. Prof. Vorlíček informoval o připravované tiskové konferenci ČOS k financování zdravotnictví v úterý 23. 2. 2010 v 10 hod v Praze – místo konání bude upřesněno.
 11. Dopis dr. Zárubové k problematice chemoterapie u LG MG – výbor ČOS souhlasí s indikací na základě evidence pro LG gliomy, podmínkou je uzavření smlouvy s plátci péče.
 12. Záštita byla udělena pro světový kongres ISOPP (International Society of Oncology Phramacy Practiotioners), který se bude konat v Praze ve dnech 5.–8. 5. 2010. Veškeré informace jsou na webových stránkách konference.
 13. Noví členové ČOS: Zajíčková, Praha, Pokorná, Praha, Lachnitová, Olomouc, Šálková, Olomouc, Miková, Olomouc, Rabčanová, Olomouc.
 14. Prof. Vyzula – systém a pravidla získávání a používání dat z klinických registrů pro vědecké účely bude kompletně zveřejněn na stránkách www.linkos.cz.
 15. Prof. Vyzula organizuje Klub onkologických juniorů – KOJ – kompletní informace a možnost zapojení nových aktivistů budou vystaveny na stránkách www.linkos.cz.
 16. Návrh na založení kooperativní skupiny zabývající se komplexní problematikou renálních karcinomů. Zájemci nechť se přihlásí na adresu jana.cisarova@vfn.cz, Onkologická klinika 1. LF UK.
 17. Prof. Abrahamová – financování NOR zůstane beze změny.
 18. Prof. Abrahámová informovala, že počátkem prosince se konal v Brně certifikovaný kurz pro sestry NOR (kurz byl sponzorován). V letošním roce bude jeho opakování, a to 1–2krát podle potřeby.
 19. Závěr a pozvání na 16. 2. 2010 do Brna na další schůzi výboru ČOS.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×