Přidání bevacizumabu k chemoterapii vede ke zlepšení celkového přežití žen s pokročilým karcinomem prsu


Autoři: M. Svoboda
Působiště autorů: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(1): 49
Kategorie: Aktuality z klinických studií

Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v léčbě nemocných s pokročilým karcinomem prsu byla hodnocena v několika studiích fáze III. První studie AVF2119g, do které byly zařazeny především nemocné s pokročilým onemocněním, prokázala významné zvýšení počtu léčebných odpovědí v rameni s bevacizumabem, avšak neprokázala prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění či celkového přežití [1]. V dalších studiích byl bevacizumab hodnocen v první linii léčby, a to v kombinaci s paklitaxelem ve studii E2100 [2], v kombinaci s docetaxelem ve studii AVADO [3] a v kombinaci s kapecitabinem nebo s antracykliny a taxany ve studii RIBBON 1 [4]. V těchto studiích vedlo přidání bevacizumabu k chemoterapii ke zvýšení četnosti odpovědí i k prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění. Hodnocení celkového přežití nebylo v těchto studiích primárním cílem, přesto ve studii AVADO a RIBBON 1 byla nemocným nabídnuta možnost léčby bevacizumabem v následující linii.

V jednotlivých studiích nebyly rozdíly v délce celkového přežití statisticky významné. Vzhledem k tomu, že řada lékařů považuje dobu celkového přežití za nejdůležitější parametr k hodnocení léčby, provedli Lee et al metaanalýzu jejich dat [5]. Při hodnocení efektivity léčby nemocných léčených v první linii potvrdili významné prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění (HR = 0,63 (95% interval spolehlivosti 0,57–0,70)) a při zahrnutí dat ze všech tří studií bylo prokázáno i statisticky významné zlepšení celkového přežití (HR = 0,878 (0,771–0,999), p = 0,048) (obr. 1).

Metaanalýza studií fáze III s chemoterapií vs chemoterapií + bevacizumabem u nemocných s metastatickým karcinomem prsu. Podle [5].
Obr. 1. Metaanalýza studií fáze III s chemoterapií vs chemoterapií + bevacizumabem u nemocných s metastatickým karcinomem prsu. Podle [5].

Autoři připouštějí, že metaanalýza a interpretace dat má své limity, avšak uzavírají, že u nemocných s pokročilým HER2-negativním nádorem prsu je vždy nutné zvažovat i léčbu bevacizumabem. V Evropské unii je kombinace bevacizumabu s paklitaxelem k léčbě metastatického karcinomu prsu registrována od roku 2007, kombinace s docetaxelem od roku 2009. V České republice dosud nebylo rozhodnuto o úhradě bevacizumabu v této indikaci, a proto se bevacizumab zatím nestal standardní součástí léčby.

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: msvoboda@mou.cz


Zdroje

1. Miller KD, Chap LI, Holmes FA et al. Randomized phase III trial of capecitabine compared with bevacizumab plus capecitabine in patients with previously treated metastatic breast cancer. JCO 2005; 23: 792– 799.

2. Miller K, Wang M, Gralow J et al. Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2007; 357(26): 2666– 2676.

3. Miles D, Chan A, Romieu G et al. Randomized, double‑blind, placebo‑ controlled, phase III study of bevacizumab with docetaxel or docetaxel with placebo as first‑line therapy for patients with locally recurrent or metastatic breast cancer (mBC): AVADO. J Clin Oncol 26: 2008 (Suppl): Abstr LBA1011 .

4. Robert NJ, Dieras V, Glaspy J et al. RIBBON‑ 1: Randomized, double‑blind, placebo‑ controlled, phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab (B) for first‑line treatment of HER2- negative locally recurrent or metastatic breast cancer (MBC). J Clin Oncol 2009; 27: 15 (Suppl): Abstr 1005.

5. Lee JB, Woo OH, Park KH et al. Bevacizumab for salvage treatment of metastatic breast cancer: a systemic review and meta‑analysis of randomized controlled trials. Invest New Drugs 2009 Sep 16.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×