Vážení kolegové, milí čtenáři,


Autoři: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Působiště autorů: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2020, 9, č. 1: 3
Kategorie: Editorial

je pro mne potěšením, že vás mohu provést obsahem prvního čísla časopisu Gerontologie a geriatrie, který naše odborná společnost ČGGS připravuje letos již devátý rok.

Problematika poruch výživy, především malnutrice, je ve vyšším věku častá a jsou jí více ohroženi senioři akutně hospitalizovaní a v zařízeních následné a dlouhodobé zdravotní péče i v sociálních zařízeních. Jako u ostatních geriatrických syndromů se neobejdeme bez multidisciplinární spolupráce, v případě poruch výživy spolupráce s nutricionisty a nutričními terapeuty. Naše odborná společnost proto přivítala a podpořila iniciativu nově ustavené České asociace nutričních terapeutů, s níž úzce spolupracovala při přípravě prvního z plánovaných Standardů nutriční péče v geriatrii „Obecné principy nutriční péče“, který otiskujeme v plném znění společně s komentářem autorky. Další z článků se věnuje problematice perkutánní gastrostomie a shrnuje přehledně indikace, kontraindikace a možné komplikace PEG ze zkušeností Centra následné péče ve FN Motol. Autoři na kazuistikách demonstrují, že je třeba zvažovat velmi pečlivě potenciální přínos této metody a neindikovat ji „zbytečně“ u poruch příjmu potravy u osob s limitovaným přežitím. Dalším pro praxi přínosným je článek z pera prof. Teplana, který je zaměřen na hodnocení nutrice a metabolického stavu před operačním výkonem u starších nemocných s chronickým onemocněním ledvin. Pro ošetřovatelskou praxi jsme zařadili přehledový článek, který se věnuje orálnímu zdraví a nejčastějším patologiím dutiny ústní. Článek Mgr. Michálkové et al. tak doplňuje multidisciplinární nutriční tým o ošetřovatelskou problematiku.

V tomto čísle najdete také nové téma, které se myslím v české odborné literatuře ještě neobjevilo. Jde o „deprescribing“ a v článku na toto téma vás seznámíme s definicí, postupy a metodami, jak ukončit podávání nevhodných, rizikových a nepřínosných léků a redukovat rizikovou polyfarmakoterapii. Protože „deprescribing“ nemá doposud vhodný český jednoslovný ekvivalent, rádi bychom vás požádali o návrhy na nejvhodnější české vyjádření anglického termínu „deprescribing“. Dále v tomto čísle najdete příspěvek o častých příčinách bolestí břicha u seniorů a původní práci ambulantního endokrinologa sledujícího charakteristiky pacientů s primární hyperparatyreózou, která je třetí nejčastější endokrinopatií ve stáří.

Krátké ohlédnutí za loňským podzimním výročním kongresem ČGGS v Hradci Králové připravila pro toto číslo prim. Jurašková, které společně gratulujeme ke zvolení novou předsedkyní naší společnosti, stejně jako všem členům výboru, který od podzimu pracuje v novém složení. Současně děkujeme odcházejícímu výboru za práci pro společnost a především dlouholeté předsedkyni doc. Ivě Holmerové, která bude nadále působit jako čestný člen výboru. Nesmírně mne těší zájem mladších členů o práci ve výboru a doufám, že se bude dařit prosazovat zájmy a další rozvoj oboru geriatrie. Úkolem pro nejbližší období je rozšíření sítě geriatrických ambulancí a akutních lůžek a vyjasnění vzájemných kompetencí s ostatními odbornými společnostmi. Aktivně v činnosti pokračují mladí geriatři – informace o lednovém pracovním dnu zařadíme do následujícího čísla.

Na závěr bych jménem redakční rady chtěla poděkovat redaktorce MF paní MUDr. Andree Skálové, která se s námi po 8 letech společné práce na časopise loučí.
Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se