Moje stáří aneb farmaceuti z Mojí lékárny radí, jak si udržet zdraví a vitalitu


Autoři: K. Šlegr
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2018, 7, č. 3: 128-130
Kategorie: Zprávy, recenze, informace

Problematika stárnutí populace prostupuje celou společností. Seniorů přibývá a na nás je zajistit jim veškerou potřebnou péči. Některá onemocnění, která přicházejí s věkem, je možné včas rozpoznat, nebo jim dokonce předejít. Informační a vzdělávací projekt Moje stáří si klade za cíl ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky zajistit široké laické i odborné veřejnosti kvalitní a komplexní informace o problematice stáří.

Interprofesionální spolupráce geriatrů s dalšími lékařskými i nelékařskými obory napříč resorty je zárukou kvality služeb a péče o lidi vyššího věku jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách. Jedním z příkladů této spolupráce je spolupráce s lékárnami Moje lékárna. Prevence a odborné poradenství jsou tématem, kterým se denně zabývají lékárníci ze sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna. Ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností (ČGGS) připravilo toto sdružení před více než 10 lety projekt certifikovaného vzdělávání lékárníků pod názvem „Moje lékárna pečuje o seniory“. Projekt vzdělávání lékárníků se podařilo posunout i do praktické spolupráce. Ve spolupráci s občanským sdružením GEPA(1) byly vytvořeny informační letáky týkající se např. demence a Alzheimerovy nemoci, poruch polykání ve stáří, nebezpečí pádů. K dostání jsou nejen v lékárnách Moje lékárna, ale i na www.mojelekarna.cz. Pro zákazníky a pacienty lékáren jsou v prodeji pomůcky pro trénování paměti České alzheimerovské společnosti (ČALS), např. Sady pro kognitivní trénink obsahující pexeso, puzzle, reminiscenční karty a pracovní sešity, které jsou velmi užitečné a obsahují úkoly různé obtížnosti. Lidé, kteří mají někoho blízkého s Alzheimerovou chorobou, vědí, že je někdy obtížné vymyslet nějakou činnost, jež by jejich blízkého zaujala, proto je o pomůcky pro kognitivní trénink zájem. Navíc díky preventivním programům zdravotních pojišťoven lze získat i finanční příspěvek na jejich pořízení.

Dny paměti

Ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností se ve sdružení lékáren rozvíjí i další projekty jako jsou např. Dny paměti. Je snaha v lékárnách v rámci kvalifikovaného poradenství umět upozornit na problematiku života s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence a zvýšit důraz na včasnou diagnostiku. Včasná diagnóza má zásadní vliv na kvalitu života nemocných a tím i jejich rodin. Důležité je zajistit kvalitní informace o typickém průběhu nemoci a o možnostech podpory lidí s demencí. Naším očekáváním je, že projekt umožní lidem zjistit, jak na tom s pamětí jsou, a eventuálně navštívit specialistu, který nasadí správnou léčbu včas.

Od roku 2008 zdarma vyšetřili pracovníci ČALS více než 8500 lidí ve všech krajích České republiky. Díky navázání spolupráce se sítí lékáren Moje lékárna je pomoc lidem, které trápí zapomínání, ještě blíže. Jak uvádí konzultantka ČALS: „V mnoha případech je problém s pamětí bagatelizován a zaznamenali jsme, kdy praktický lékař tvrdí starším manželům, že zapomíná také, že na tom nic není. Manželé pak přišli na konzultaci k nám ve chvíli, kdy je u manžela rozvinuta pokročilá demence a u pečující manželky počínající, tedy pozdě na léčbu v případě manžela.“

V minulém roce od 22. do 23. září se mohli návštěvníci několika obchodních domů v Brně, Liberci, Praze a Ostravě sejít s poradkyněmi z kontaktních míst České alzheimerovské společnosti. Díky spolupráci se sítí lékáren Moje lékárna tak konzultantky odpovídaly na otázky týkající se poruch paměti, jejich prevence, trénování či měření paměti. Zájemci o problematiku obdrželi zdarma krátkou konzultaci, brožurky pro pečující (Na pomoc pečujícím rodinám, Dopisy), informační letáky týkající se prevence, které obsahovaly také adresář kontaktních míst ČALS a míst, jež nabízejí vyšetření paměti. Zájemci si také mohli v lékárnách sítě Moje lékárna zakoupit doplňky stravy podporující paměť nebo pomůcky pro trénování paměti. Díky umístění tzv. mobilních poraden v obchodních centrech měl projekt také nízkoprahový charakter – lidé nemuseli překonávat prakticky žádné bariéry, které jinak mohou pociťovat při návštěvách specializovaných center.

Během pátku a soboty navštívilo mobilní poradny téměř 900 lidí, přibližně 4/5 tvořily ženy. Nejvíce zájemců zaznamenalo Brno, v Praze byl naopak větší zájem o poradnu v sobotu. 2/3 návštěvníků mobilních poraden bylo z věkových skupin 50–70 let a více než 70 let. Téměř 50 návštěvníků se již přímo objednalo na detailní testování paměti, ať již přímo do kontaktního místa České alzheimerovské společnosti nebo do lékárny sdružení Moje lékárna, která měření provádí a je označena žlutou samolepkou.

Stánek z akce Dny paměti
Obr. 1. Stánek z akce Dny paměti

Měření stáří cév

Ve spojení s kognitivní dysfunkcí ve vaskulární demenci a Alzheimerově chorobě(2) a s kognitivními poruchami v různých dalších klinických stavech(3) byla prokázána zvýšená tuhost arterií. Arteriální tuhost zvyšuje pulzatilitu v mozkových tepnách a tato zvýšená pulzatilita byla spojena jak se sníženými kognitivními funkcemi(4), tak i s přímým poškozením mozku pozorovaném na zobrazovacích metodách(5). Vzhledem k úmrtnosti, invaliditě a nákladům na péči spojenou s demencí jsou důsledky snížení rychlosti pulzní vlny naprosto zřejmé. Kardiovaskulární onemocnění jsou totiž v České republice příčinou 50 % úmrtí. Prozatím není zcela potvrzeno, jestli zlepšení arteriální rigidity úpravou životosprávy a nasazením patřičné léčby také dokáže zastavit nebo zpomalit vývoj demence. Bylo však potvrzeno, že cvičení a pohyb, u něhož bylo prokázáno zlepšení arteriální tuhosti(6, 7), také dokáže přinejmenším zpomalit pokles kognitivních funkcí(8, 9).

Dnes lze provést měření rychlosti pulzní vlny a krevního tlaku jedním přístrojem pomocí jednoduché oscilometrické metody s manžetou na paži. Tato měření nabízejí lékárny sítě Moje lékárna. Do lékáren lidé podle zkušeností lékárníků zavítají pro podobná měření ochotněji než do ordinací. Vnímají je totiž jako otevřenější, nezávaznější. Pochopení významu naměřených hodnot může pacientům pomoci podniknout kroky ke zlepšení zdraví svého srdce. Přesnost měření v porovnání s invazivními metodami (intraaortální katétr, magnetická rezonance atd.) byla detailně prozkoumána a publikována. Význam PWV při hodnocení rizika a při rozhodování o léčbě byl uznán Evropskou kardiologickou společností a Evropskou společností pro hypertenzi. Měření stáří cév je screeningová metoda, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření. Jejím cílem je včasný záchyt nemocných a prevence závažných kardiovaskulárních chorob.

Komplexní poradenství

Individuální péče a odborné poradenství je poskytováno seniorům přímo v lékárnách. Farmaceuti z Mojí lékárny však mysleli i na ty, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak prožít své stáří aktivním způsobem, nebo se podílejí na péči o své blízké.

Například webový portál www.mojestari.cz, připravovaný ve spolupráci s klinickými odborníky, poskytuje geriatrickým pacientům a jejich rodinám možnost získat informace o rizikových faktorech Alzheimerovy choroby, jejich projevech a průběhu. Nabízí doporučení pro úpravu zdravého životního stylu a kvalifikovaná vyšetření. Podporuje sebepéči veřejnosti a směřuje léčbu méně závažných onemocnění do lékáren, čímž odlehčuje zátěž v jiných oblastech zdravotnictví (např. v poskytování primární péče). Aby se však lékárnám podařilo pacienty přesvědčit, aby využívali samoléčbu ve všech případech, kdy je to možné, bude důležité poskytovat jim i trvalý přísun nových a inovativních produktů, které budou moci doporučovat.

Vize mojí lékárny

Vizí Mojí lékárny je poskytnutí takových služeb, kde lékárníci pomohou s identifikováním rizikových pacientů a s jejich nasměrováním k odbornému lékaři, či saturováním jejich potřeb spojených se správnou životosprávnou, informovaností a compliance při jejich léčbě, ať už v oblasti demence, nebo v oblasti kardiovaskulárních onemocnění.

Mgr. Karel Šlegr

ředitel pro strategii a rozvoj

Sanovia, a. s.

1 Arteriální tuhost je nezávislý prognostický biomarker kardiovaskulárního rizika. Přímo se odvozuje z rychlosti pulzní vlny (Pulse Wave Velocity, PWV), protože pulzní vlna se pohybuje rychleji v tuhé tepně než v té pružné.


Zdroje

1. Občanské sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z. s.“

2. Hanon O, Haulon S, Lenoir H, et al. Relationship Between Arterial Stiffness and Cognitive Function in Elderly Subjects With Complaints of Memory Loss. Stroke 2005; 36: 2193–2197.

3. Zhong W, Cruickshank KJ, Schubert CR, et al. Pulse Wave Velocity and Cognitive Function in Older Adults. Alzheimer Dis Assoc Disord 2013; 42: 808–815.

4. Mitchell GF, van Buchem MA, Sigurdsson S et al. Arterial Stiffness, pressure and flow pulsatility and brain structure and function: the Age, Gene/Environment Susceptibility – Reykjavik Study. Brain 2011: 134; 3398–3407.

5. Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, et al. Intracranial pulsatility is associated with regional brain volume in elderly individuals. Neurobiology of Aging 2014; 3: 365–372.

6. Vaitkevicius PV, Fleg JL, Engel JH, et al. Effects of age and aerobic capacity on arterial stiffness in healthy adults. Circulation 1993; 88:1456–1462.

7. Pierce GL, Casey DP, Fiedorowicz JG, et al. Aortic pulse wave velocity and reflecting distance estimation from peripheral waveforms in humans: detection of age- and exercise training-related differences. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2013; 305: H135–H142.

8. Voss MW, Heo S, Prakash RS, et al. The Influence of Aerobic Fitness on Cerebral White Matter Integrity and Cognitive Function in Older Adults: Results of a One-Year Exercise Intervention. Human Brain Mapping 2013; 34: 2972–2985.

9. Hayes SM, Hayes JP, Cadden M et al. A review of cardiorespiratory fitness-related neuroplasticity in the aging brain. Front. Aging Neurosci 2013; 5: 31.

Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více