Kam směřuje evropská geriatrie


Autoři: I. Holmerová
Působiště autorů: Gerontologické centrum Praha
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2018, 7, č. 3: 127
Kategorie: Zprávy, recenze, informace

Ve dnech 7. a 8. března se konalo na předměstí Říma setkání výborů European Geriatric Medicine Society – EuGMS. Dosud známe tuto společnost pod mírně jiným názvem a mírně jinou zkratkou – jednalo se o European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS). V názvu společnosti došlo k mírné změně, která vychází zejména ze skutečnosti, že stále více členů této společnosti pochází ze zemí mimo Evropskou unii. V principu se jedná o země evropského regionu Světové zdravotnické organizace (WHO). O změně se navíc poprvé rozhodovalo v době odhlasování brexitu, kdy byl zvoleným prezidentem EUGMS, který se měl ujmout svého úřadu od roku 2018, prof. Finbarr Martin z Velké Británie. I z tohoto pohledu se mohla zdát změna názvu příhodnější, i když to nebyl rozhodující faktor, protože jeho funkční období potrvá dva roky, do konce roku 2019, takže brexit v tomto ohledu nebude hrát žádnou roli. Potřebu změny názvu potvrdily také žádosti o řádné členství v EuGMS, které byly výborem potvrzeny: Bělorusko, Izrael, Rusko, Srbsko a Turecko.

Cílem společnosti je podle úvodního slova nového prezidenta šíření geriatrické expertízy prostřednictvím vzdělávání, vědecké spolupráce a podílení se na politických rozhodováních jak na evropské úrovni, tak i v jednotlivých zemích a regionech. Diskusi o tomto cíli byla věnována také pracovní neformální část setkání zástupců evropských společností, která se uskutečnila 7. března. Účastníci diskuse se usnesli, že bude zapotřebí ještě zlepšit komunikaci mezi EuGMS a jednotlivými společnostmi i mezi geriatrickými společnostmi vzájemně, a to na různých úrovních. Důležitá je komunikace prostřednictvím moderních médií, ale také setkávání v rámci konferencí i publikování v odborných časopisech. Věřme tomu, že to usnadní i nové vedení evropského geriatrického časopisu European Geriatric Medicine, jehož novým šéfredaktorem je od počátku tohoto roku Alfonso Cruz Jentoft a vydavatelem bude společnost Springer (místo dosavadního vydavatele, kterým byl Elsevier).

Dalším z významných cílů nejen Evropské geriatrické společnosti, ale geriatrické komunity jako takové, je spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací v intencích zprávy, která byla publikována v roce 2015 (WHO report on Ageing and Health) a závěrů Světového shromáždění o zdraví (World Health Assembly 2016), kdy se většina členských zemí WHO zavázala lépe přizpůsobit své zdravotnické služby právě potřebám stárnoucí populace. EuGMS bude velmi úzce spolupracovat s WHO a IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics) na vývoji nástroje, který umožní lépe zjišťovat změny zdravotního stavu (intrinsic capacity), které předcházejí zhoršení funkčního stavu. Cílem této snahy by měla být možnost včasné diagnostiky těchto změn a zejména hledání klinických intervencí, které mohou tyto změny zpomalit či zastavit. Prof. Martin konstatoval, že v současné době zatím mnoho zemí ještě nemá vytvořen vlastní plán, který by tuto strategii reflektoval a ve spolupráci s WHO ji pomohl zavést do praxe. Proto EuGMS plánuje ve spolupráci s občanskou společností a neziskovými organizacemi osvětové akce, které by veřejnost seznámily s klíčovými intervencemi, které jsou vědecky podložené a efektivní pro zachování dobrého zdraví a funkčního stavu ve vyšším věku.

EuGMS považuje za nutné, aby evropští geriatři spojili síly pro řešení aktuálních problémů geriatrické medicíny. Za tímto účelem budou (kromě již existujících) vytvořeny pracovní skupiny (Special Interest Groups – SIG) zaměřené na následující témata: edukace, metodologie vědeckých studií, demence, delirium, diabetes, kardiovaskulární medicína, geriatrická onkologie, výživa.

Velmi významnými událostmi budou v blízké budoucnosti kongresy v Berlíně a Krakově v tomto a příštím roce. Vzhledem ke geografické blízkosti obou destinací budeme doufat i ve větší účast českých geriatrů na těchto kongresech. Zástupci geriatrických společností se také shodli na potřebě nejen podporovat mladší kolegy geriatry, ale zejména je zapojovat do činnosti národních společností i mezinárodních iniciativ. Je také nutné pokračovat ve spolupráci a v komunikaci s ostatními odbornými společnostmi a také s dalšími významnými iniciativami včetně neziskových organizací a organizací zastupujících pacienty.

předsedkyně ČGGS a zástupce v EuGMS Full Boardu


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2018 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se