K životnímu jubileu docentky Ivy Holmerové


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 3: 161-162
Kategorie: Zprávy

Moto: Ten čas, ten čas tak letí! Zastaví se v nás jen na okamžik. Když si uvědomíme některá životní rozhraní.

V říjnu oslaví 60. narozeniny doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., česká lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. Vede Gerontologické centrum v Praze 8, je pedagogem a proděkankou pro zahraniční vztahy při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

U příležitosti tohoto životního jubilea připomeňme významné události jejího osobního i profesního života.

Narodila se 14. 10. 1955 v Kostelci nad Labem. Po studiích na tamějším gymnáziu absolvovala v roce 1981 Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, později atestaci I. a II. stupně ze všeobecného lékařství a nástavbovou atestaci z geriatrie, poté ještě atestaci z veřejného zdravotnictví a v roce 2011 atestaci z medicíny dlouhodobé péče. V roce 2002 obhájila na Lékařské fakultě v Plzni doktorskou disertační práci ze sociálního lékařství a v roce 2009 byla jmenována na Fakultě humanitních studií UK v Praze docentkou kulturní a sociální antropologie.

Po ukončení studií pracovala jako samostatná lékařka v OÚNZ v Mělníku, poté začíná profesní orientace v oboru, jemuž se po celý profesní život věnuje. Od roku 1991 do roku 1992 byla primářkou geriatrického oddělení SaZZ Praha 8 a v roce 1991 po předložení a realizaci projektu na pomoc starým občanům je až dosud ředitelkou a primářkou Gerontologického centra, které je příspěvkovou organizací městské části Praha 8 a které poskytuje ucelené spektrum zdravotnických a sociálních služeb.

V osobnosti paní docentky nalézáme člověka, jenž je spolupracovníkům podporou nejen odbornou, ale také lidskou. Profesionální, etický a lidský rozměr osobnosti docentky Ivy Holmerové je zcela mimořádný a obdivuhodný, mimo jiné také pro empatii a úctu ke všem aspektům lidského života, s moudrým pojetím světa, ve kterém nechybí smysl pro humor.


Bohatá je její profesní činnost pedagogická. V letech 1995–2004 pracovala jako odborná externí asistentka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (kurz Zdravotní péče v komunitě, kurz pro ergoterapeuty). Později se stala odbornou asistentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ústav sociálního lékařství), posléze odbornou asistentkou na Fakultě humanitních studií UK v Praze, na katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Od roku 2009 je docentkou Fakulty humanitních studií UK v Praze, Institutu doktorských studií, členkou oborové rady aplikované etiky. V roce 2012 byla jmenována Fakultou humanitních studií UK v Praze proděkankou pro zahraniční vztahy. Od roku 2013 pracuje jako zakládající vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care) při Institutu doktorských studií UK FHS. V roce 2014 byla jmenována do funkce hostující profesorky University of the West of Scotland.

Docentka Iva Holmerová je také významnou protagonistkou a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti v roce 1997, po mnoho let byla její předsedkyní. Při transformaci na obecně prospěšnou společnost se stala její zakladatelkou a nyní působí ve správní radě České alzheimerovské společnosti, o. p. s. Podílela se i na založení Alzheimer nadačního fondu, kde působila v jeho správní radě. Velmi aktivně působí také v evropském a mezinárodním alzheimerovském hnutí a v současné době byla již pro druhé období zvolena za místopředsedkyni Alzheimer Europe.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., je zakladatelkou a po mnoho let odbornou garantkou kongresu Pražské gerontologické dny. Je organizátorkou řady seminářů a vzdělávacích aktivit České alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti a organizátorkou konferencí mezinárodního významu – v roce 2004 se stala prezidentkou kongresu Evropské asociace Alzheimer Europe, později členkou organizačního výboru 3rd International Congress on Vascular Dementia, Prague, Czech Republic, a členkou přípravného výboru světového kongresu WONCA a evropského kongresu EAPC v Praze a evropského kongresu Alzheimer Europe na Maltě.

Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady grantů a výzkumných záměrů národních i mezinárodních, autorkou řady publikací v našich i zahraničních časopisech. Je také členkou dalších odborných organizací, komisí či grantových agentur, dosud je členkou Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, European Healthy Ageing Advocacy Forum (EHAAF) a byla členkou poradního výboru ministra práce a sociálních věcí pro otázky stárnutí a stáří a dalších významných uskupení.

Rozsáhlou pracovní činnost docentka Holmerová kompenzuje oblíbenými sportovními aktivitami, především cyklistikou a plaváním.

Doc. MUDr. Iva Homerová, Ph.D., se podílela na tvorbě nových služeb pro seniory a jejich uvedení do praxe: jsou jimi například model zdravotně sociálního zařízení, Komunitní centrum pro seniory, o. s. GEMA, poskytující podporu zdraví ve vyšším věku, oddělení paliativní péče pro pacienty s demencí, kontaktní poradenská místa „kavárničky pro seniory“, Respitní péče v domácnosti pro pacienty s demencí („granny sitting“), aktivizační programy pro seniory s demencí, svépomocné skupiny pro rodinné pečující o pacienty s demencí, oddělení Vážka pro pacienty s demencí, systém certifikace v rámci České alzheimerovské společnosti.

K dalším činnostem docentky Holmerové patří členství v řadě redakčních rad. Je zakládající členkou časopisu Generace, členkou redakční rady Zdravotnictví a medicína, do roku 2012 byla výkonnou redaktorkou České geriatrické revue, od roku 2012 je výkonnou redaktorkou Geriatrie a gerontologie a členkou redakční rady Paliatia.eu, JAMDA.

Docentka Iva Holmerová je členkou České geriatrické společnosti od roku l981, v roce 2007 byla zvolena předsedkyní a od roku 2012 místopředsedkyní pro následnou a dlouhodobou péči. Do roku 2012 byla členkou výboru Mezinárodní gerontologické a geriatrické asociace (IAGG) a od roku 2011 jako Full Board member zastupuje ČGGS v EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society).

V neposlední řadě je doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D, držitelkou řady ocenění za činnost v oboru. Jedná se o udělení čestného členství Slovenské gerontologické a geriatrické společnosti, byla nominována na Cenu prince Mahidola (Thajské království), v roce 2008 byla Gerontologickému centru udělena Cena Makropulos (MZ ČR) za vytvoření modelu denního stacionáře pro seniory s demencí, v roce 2012 Řád vavřínu (platinový) udělený Hospodářskou komorou České republiky a v roce 2015 Cena Aesculap Akademie 2015 za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví.

Nesmírná píle, činorodost a pracovní úsilí, rozsáhlé, mimořádné dílo i hodnoty, které společnosti a jejím občanům docentka Iva Holmerová předává, přesahují daleko dále, do epochy budoucí – proto si zcela a právem zaslouží úctu i obdiv.

Za spolupracovníky České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra, pracovní skupinu pro geropsychologii při ČMPS a řadu dalších přejeme jubilantce doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D., do nadcházejících let pevné zdraví, mnoho úspěchů, dostatek tvůrčích sil, vitality a životní pohodu mezi spolupracovníky i v kruhu rodinném.

Eva Jarolímová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se