Primář MUDr. Jaroslav Müllner osmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 1: 58
Kategorie: Zprávy, informace

MUDr. Jaroslav Müllner se narodil 17. 12. 1934 v Praze na Smíchově. V jeho těle koluje moravská krev přímo z Hané, odkud pocházel jeho otec. Ryzost a přímost jeho charakteru, pevné zdraví, vynikající paměť a schopnost zdravého a bystrého úsudku i v 80 letech lze určitě přičítat právě tomuto faktu. Od dětství trávil prázdniny na Moravě u příbuzných, kde pomáhal s prací na zemědělské usedlosti. Tam můžeme najít kořeny jeho životní lásky a silného vztahu ke koním. To ho ovlivnilo natolik, že původně se chtěl stát zootechnikem. Po absolvování Drtinova gymnázia v Praze v roce 1953 zakusil realitu všedního života dospělých, rok pracoval jako laborant ve Výzkumném ústavu slaboproudu v Praze. Na přání rodičů zahájil v roce 1954 studium medicíny na Univerzitě Karlově, kde se již za studií intenzivně zajímal o plicní lékařství a patologii. Svá studia ukončil v roce 1960. Díky systému umístěnek nastoupil 1. 8. 1960 do tehdejší Plicní léčebny Ryjice u Ústí nad Labem, pod vedením prim. MUDr. F. Wursta pracoval na problematice TBC a plicních tumorů. Atestaci z vnitřního lékařství získal v roce 1968. Stal se krajským odborníkem na TBC a plicní léčebna v Ryjicích se stala jedním z prvních pracovišť, kde se zaváděla chemoterapie při léčbě plicních tumorů. V roce 1963 složil atestaci v plicním lékařství a TBC onemocnění, následně pak v roce 1988 získal další atestaci v klinické onkologii. V roce 1967 se stal ředitelem plicní léčebny, avšak v roce 1968 byl z této funkce odvolán. V únoru 1972 se stal zástupcem přednosty na témže pracovišti. Plicní léčebna se postupně kvůli potřebě následných lůžek změnila v léčebnu pro dlouhodobě nemocné a MUDr. Müllner byl jmenován 1. 6. 1990 primářem a v roce 1991 i ředitelem léčebny, nyní Nemocnice následné péče Ryjice. Obě funkce vykonává tedy již 25 let. Do svého seznamu odborností si zapsal také atestaci z geriatrie.


Od 90. let začal budovat základy oboru geriatrie a geriatrického ošetřovatelství v Ústeckém kraji. Stal se také členem výboru ČGGS. V této době se zrodilo i silné přátelství s prim. MUDr. Jaroslavem Přehnalem, předsedou ČGGS. S ním sdílel i pohled na organizaci a zajištění zdravotní péče o seniory. Stal se také zástupcem výboru ČGGS v Asociaci českých a moravských nemocnic ve funkci jednatele pro následnou péči. Předčasné a nečekané úmrtí primáře Přehnala jej hluboce zasáhlo.

Mnoho svých sil věnoval především „svojí“ ryjické léčebně, která se pod jeho vedením vyprofilovala v moderní nemocnici následné péče (NNP) s moderními standardy ošetřovatelství a geriatrické léčebné péče. NNP Ryjice dovedl v roce 2010 k akreditaci SAK, nemocnice se stala akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů v oboru geriatrie. Primář Müllner na svém pracovišti vychoval již další generaci lékařů – geriatrů. A co je v současné době na následné péči to nejcennější, stabilizoval v NNP Ryjice pracovní kolektiv v současnosti výrazně nedoceněném oboru jak odbornou, tak laickou veřejností.

Rodinný život mu rovněž přál. Jako otec tří dětí, který byl pracovně vytížen, se jim v dětství nemohl věnovat tolik, kolik by chtěl. O to více se dětem a čtyřem vnoučatům věnuje nyní, což mu umožňuje jeho pevné zdraví. Sám je příkladem velmi úspěšného stárnutí a v jeho 80 letech ho kolegové označují jako elitního seniora. Kvůli jeho charakteru a pevným morálním zásadám v roce 1968 bylo jeho dětem znemožněno studium na vysoké škole. Celý život ho provází velká láska ke sportu. Od mládí až do současnosti se aktivně věnuje volejbalu a v zimě sjezdovému lyžování.

Za kolektiv pracovníků NNP prim. Müllnerovi děkujeme, že nás naučil přistupovat k pacientům, zvláště k těm geriatrickým, s lidským a odborným přístupem, kde je vždy na prvním místě pacient, a ne ekonomika či politika. Je to člověk, který si stojí za svým slovem. A i to nás naučil. Gentleman ze „starých dobrých časů“, kdy stačilo podat si ruku na stvrzení daného slova.

Vážený pane primáři, milý Jaroslave, také za výbor České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP bychom Ti chtěli popřát k Tvému těžko uvěřitelnému jubileu, kterého se dožíváš v dobrém zdraví. Nepochybně Ti právem patří uznání a poděkování za celoživotní práci pro obor geriatrie a jeho rozvoj, i za ekonomickou udržitelnost následné péče v 90. letech a poslední dekádě minulého století. Vážíme si toho, že jsme s Tebou mohli tak dlouho společně pracovat.

Ad multos annos.

MUDr. Petra Kozmová

za kolektiv pracovníků NNP Ryjice

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

za výbor ČGGS


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se