Primář MUDr. Jaroslav Müllner osmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 1: 58
Kategorie: Zprávy, informace

MUDr. Jaroslav Müllner se narodil 17. 12. 1934 v Praze na Smíchově. V jeho těle koluje moravská krev přímo z Hané, odkud pocházel jeho otec. Ryzost a přímost jeho charakteru, pevné zdraví, vynikající paměť a schopnost zdravého a bystrého úsudku i v 80 letech lze určitě přičítat právě tomuto faktu. Od dětství trávil prázdniny na Moravě u příbuzných, kde pomáhal s prací na zemědělské usedlosti. Tam můžeme najít kořeny jeho životní lásky a silného vztahu ke koním. To ho ovlivnilo natolik, že původně se chtěl stát zootechnikem. Po absolvování Drtinova gymnázia v Praze v roce 1953 zakusil realitu všedního života dospělých, rok pracoval jako laborant ve Výzkumném ústavu slaboproudu v Praze. Na přání rodičů zahájil v roce 1954 studium medicíny na Univerzitě Karlově, kde se již za studií intenzivně zajímal o plicní lékařství a patologii. Svá studia ukončil v roce 1960. Díky systému umístěnek nastoupil 1. 8. 1960 do tehdejší Plicní léčebny Ryjice u Ústí nad Labem, pod vedením prim. MUDr. F. Wursta pracoval na problematice TBC a plicních tumorů. Atestaci z vnitřního lékařství získal v roce 1968. Stal se krajským odborníkem na TBC a plicní léčebna v Ryjicích se stala jedním z prvních pracovišť, kde se zaváděla chemoterapie při léčbě plicních tumorů. V roce 1963 složil atestaci v plicním lékařství a TBC onemocnění, následně pak v roce 1988 získal další atestaci v klinické onkologii. V roce 1967 se stal ředitelem plicní léčebny, avšak v roce 1968 byl z této funkce odvolán. V únoru 1972 se stal zástupcem přednosty na témže pracovišti. Plicní léčebna se postupně kvůli potřebě následných lůžek změnila v léčebnu pro dlouhodobě nemocné a MUDr. Müllner byl jmenován 1. 6. 1990 primářem a v roce 1991 i ředitelem léčebny, nyní Nemocnice následné péče Ryjice. Obě funkce vykonává tedy již 25 let. Do svého seznamu odborností si zapsal také atestaci z geriatrie.


Od 90. let začal budovat základy oboru geriatrie a geriatrického ošetřovatelství v Ústeckém kraji. Stal se také členem výboru ČGGS. V této době se zrodilo i silné přátelství s prim. MUDr. Jaroslavem Přehnalem, předsedou ČGGS. S ním sdílel i pohled na organizaci a zajištění zdravotní péče o seniory. Stal se také zástupcem výboru ČGGS v Asociaci českých a moravských nemocnic ve funkci jednatele pro následnou péči. Předčasné a nečekané úmrtí primáře Přehnala jej hluboce zasáhlo.

Mnoho svých sil věnoval především „svojí“ ryjické léčebně, která se pod jeho vedením vyprofilovala v moderní nemocnici následné péče (NNP) s moderními standardy ošetřovatelství a geriatrické léčebné péče. NNP Ryjice dovedl v roce 2010 k akreditaci SAK, nemocnice se stala akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů v oboru geriatrie. Primář Müllner na svém pracovišti vychoval již další generaci lékařů – geriatrů. A co je v současné době na následné péči to nejcennější, stabilizoval v NNP Ryjice pracovní kolektiv v současnosti výrazně nedoceněném oboru jak odbornou, tak laickou veřejností.

Rodinný život mu rovněž přál. Jako otec tří dětí, který byl pracovně vytížen, se jim v dětství nemohl věnovat tolik, kolik by chtěl. O to více se dětem a čtyřem vnoučatům věnuje nyní, což mu umožňuje jeho pevné zdraví. Sám je příkladem velmi úspěšného stárnutí a v jeho 80 letech ho kolegové označují jako elitního seniora. Kvůli jeho charakteru a pevným morálním zásadám v roce 1968 bylo jeho dětem znemožněno studium na vysoké škole. Celý život ho provází velká láska ke sportu. Od mládí až do současnosti se aktivně věnuje volejbalu a v zimě sjezdovému lyžování.

Za kolektiv pracovníků NNP prim. Müllnerovi děkujeme, že nás naučil přistupovat k pacientům, zvláště k těm geriatrickým, s lidským a odborným přístupem, kde je vždy na prvním místě pacient, a ne ekonomika či politika. Je to člověk, který si stojí za svým slovem. A i to nás naučil. Gentleman ze „starých dobrých časů“, kdy stačilo podat si ruku na stvrzení daného slova.

Vážený pane primáři, milý Jaroslave, také za výbor České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP bychom Ti chtěli popřát k Tvému těžko uvěřitelnému jubileu, kterého se dožíváš v dobrém zdraví. Nepochybně Ti právem patří uznání a poděkování za celoživotní práci pro obor geriatrie a jeho rozvoj, i za ekonomickou udržitelnost následné péče v 90. letech a poslední dekádě minulého století. Vážíme si toho, že jsme s Tebou mohli tak dlouho společně pracovat.

Ad multos annos.

MUDr. Petra Kozmová

za kolektiv pracovníků NNP Ryjice

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

za výbor ČGGS


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.