Zemřela docentka MUDr. Helena Zavázalová, CSc.


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 2: 93
Kategorie: Nekrolog

Docentka Zavázalová pracovala v Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni již od promoce. Od počátku se projevily její pedagogické a vědecké schopnosti, snaha celoživotně se vzdělávat a být v kontaktu s praxí a veřejností. Tématem její kandidátské práce byla incidence invalidity a její příčiny u pracovníků Škodových závodů. Pak se začala intenzivně zajímat o zdravotně sociální problematiku osob vyššího věku.


Data z Ústavu sociálního lékařství jsou uznávána odborníky v oborech gerontologie a geriatrie jako jedinečná v republice a jsou na konferencích často citována. Informují o životě osob vyššího věku a jejich problémech a jsou využívána pro praxi a zabezpečení péče o seniory.

V roce 1988 byla jmenována docentkou. Snažila se stále udržovat kontakt s praktickou medicínou. Složila specializační zkoušku z interny a také ze všeobecného lékařství.

Starší pracovníci si jistě vzpomenou na dobu, kdy byla závodní lékařkou pracovníků lékařské fakulty. Byla empatická, ochotná naslouchat problémům pacientů, studentů i spolupracovníků. Pracovala také jako posudková lékařka a v komisi, která řešila etické problémy ve zdravotnictví. Všechny tyto pracovní aktivity rozvíjely její schopnosti pedagogické a vědecké, zasloužila se o prestiž ústavu v rámci oboru sociální lékařství a veřejné zdravotnictví v republice i v zahraničí.

Od roku 1990 byla vedoucí Ústavu sociálního lékařství. Díky celoživotnímu vzdělávání uměla hodnotit zdraví a nemoc z celostního pohledu zkušeného lékaře a s ohledem na sociální podmínky. Celostnímu pohledu na nemocného člověka učila také studenty. Snažila se stále o propojení činností ústavu s medicínskou a sociální praxí a životem v regionu. Zasloužila se o rozvoj spolupráce se zařízeními a institucemi ze zdravotnictví i v sociální péči.

Docentka Zavázalová byla dobrá organizátorka, spravedlivá vedoucí a vysloveně týmový pracovník. Ráda předávala zkušenosti a znalosti studentům i kolegům.

Díky dlouhému období, kdy pracovala ve funkci proděkanky pro výuku LF, si ještě více osvojila práci se studenty i mimo výuku sociálního lékařství. Studenti k ní měli velkou důvěru. Často ji žádali o radu v obtížných osobních, studijních i jiných tíživých životních situacích. V roce 1993 bylo z její iniciativy založeno Středisko služeb pro studenty, kde mohou studenti získat informace a pomoc. Byla dlouholetou členkou vědecké rady fakulty. Do roku 2007 pracovala dlouhodobě jako aktivní členka akademického senátu fakulty.

Docentka Zavázalová byla a zůstane celostátně uznávanou a respektovanou odbornicí v gerontologii a také v sociálním lékařství. Pracovala v redakčních radách odborných časopisů a komisích, byla členkou vědecké rady Jihočeské univerzity, členkou výborů odborných společností.

Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni má jako jeden z mála v republice akreditaci doktorandského studia v našem oboru, což je hlavně její zásluha. Vychovala devět doktorandů, většinou orientovaných tématem doktorandské práce na péči o osoby vyššího věku. Byla zakládající členkou občanského sdružení Soužití 2000, jehož cílem je pomáhat zlepšit kvalitu života osob vyššího věku v domácím prostředí a v instituci v městě Plzni.

Docentka Zavázalová vedla Univerzitu třetího věku, založila pro absolventy Akademii třetího věku a Klub aktivního stáří na LF v Plzni. Každoročně publikovala v odborném tisku, byla hlavním iniciátorem a autorem skript a učebních textů pro studenty z oboru. Byla řešitelkou mnoha grantů, které pomohly zejména k inovaci výuky, zlepšení vybavení pracoviště, rozvoji a podpoře U3V a poradenství. Pod jejím vedením pracovali studenti v rámci studentské vědecké činnosti, pomáhají v rámci pečovatelské služby starým lidem v domácnostech jako dobrovolníci.

Také tradiční Plzeňské postgraduální dny ČLS JEP byly pořádány pod záštitou ústavu za organizačního vedení a zabezpečení docentkou Zavázalovou.

Většina pracovníků fakulty paní docentku znala a vážila si její přímosti, upřímnosti a přátelského chování. Nezkazila žádnou legraci, uměla naslouchat a měla snahu chápat problémy druhých a pomoci jim je řešit. Za 40 let své pedagogické činnosti pomohla mnoha studentům projít úskalími studia a zdárně vyřešit problémy osobní a studijní. Věříme, že mnoho z nich rádo vzpomíná na studentské časy strávené na fakultě i v Šafránkově pavilonu na koleji. Často už čekali na chodbě nebo na schodech, až přijde do práce a pomůže, poradí se studijními nebo osobními problémy nebo i utěší po neúspěchu u zkoušky.

My, její spolupracovníci, jsme si velmi vážili klidné a přátelské atmosféry na našem pracovišti, kterou uměla vytvořit. Věděli jsme, že je ochotna předávat informace a nevystupuje z pozice nekompromisního šéfa, ale snaží se o nastolení důvěry, týmové práce a spolupráce ve věcech studijních i vědecko-výzkumných. Byla nám příkladem v zapojení do práce na fakultě i mimo ni, ale i v osobním životě.

Paní docentce patří velké poděkování za její celoživotní aktivity. Bude chybět mnoha lidem, kteří ji měli rádi.

výbor České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

spolupracovníci z Ústavu sociálního lékařstvíLF UK Plzeň


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se