Praha hostila páté setkání ELTECA


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 2: 90
Kategorie: Zprávy

V Praze v hotelu Grand Majestic Plaza se ve dnech 25. až 27. dubna uskutečnilo již páté setkání ELTECA Advisory Board a druhá konference, tentokrát tematicky zaměřená na problematiku demence a bolesti v dlouhodobé péči.

ELTECA je původní pracovní název, který nakonec této iniciativě zůstal. Je to akronym Exchange of Experience in Long-Term Care – výměna zkušeností v dlouhodobé péči. Impulzem ke vzniku této iniciativy byly odborné diskuse, zejména v rámci geriatrické společnosti.

Sdílet příklady dobré praxe

Zatímco systém dlouhodobé péče je v některých zemích, zejména západní a severní části Evropské unie, velmi dobře rozvinut a také štědře financován, některé státy (především z bývalého východního bloku) jsou v rozvoji těchto služeb pozadu a alokace zdrojů do této oblasti je nesrovnatelně menší. Na tuto skutečnost poukázaly i publikace vydané Evropskou komisí v únoru tohoto roku. Zatímco náklady na dlouhodobou péči v zemích EU tvoří v průměru 1,8 % HDP, v České republice je to o polovinu méně. Kromě nedostatečného financování však mají země bývalé střední a východní Evropy mnoho dalších společných problémů, týkajících se například fragmentace služeb, nedostatečné komunikace a provázanosti zdravotnických a sociálních služeb a podobně.

Na druhé straně u nás existuje mnoho příkladů dobré praxe, kterými se snaží různé organizace či obce překonat tuto nepříznivou situaci. Shodli jsme se na tom, že iniciativa směřující ke vzájemné výměně zkušeností s cílem zlepšit situaci v dlouhodobé péči by měla alespoň po odborné stránce vycházet právě z těchto pozitivních příkladů. Proto jsme rádi, že se setkání ELTECA zúčastňují odborníci, zejména geriatři, ale také zdravotní sestry, fyzioterapeuti, psychologové, farmaceuti, organizátoři zdravotnictví a další členové interprofesionálních týmů z jednotlivých zemí: jedná se o Rakousko, Německo, Českou republiku, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Litvu, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánii, Turecko, Velkou Británii, Norsko, USA a postupně i další země.

Dalším z cílů ELTECA je zlepšení komunikace mezi odborníky jednotlivých zemí, jejich vzájemné propojení jak v rovině odborné, tak i neformální, s možností podílet se na evropských vědeckých a výzkumných projektech, kde je zastoupení odborníků ze zemí středního a východního bloku stále velmi malé.

První setkání ELTECA se uskutečnilo v závěru roku 2011 v Praze, následovala první konference v březnu 2012 a setkání poradní skupiny v prosinci 2012, na které byla vytvořena doporučení týkající se péče o pacienty s demencí, diskuse se zabývala také problematikou kvality dlouhodobé péče. Jako příklad dobré praxe tu byly prezentovány a velmi příznivě přijaty materiály České alzheimerovské společnosti (ČAS), které slouží jako podklady pro certifikaci „Vážka“, kterou na základě posouzení jednotlivých indikátorů kvality péče o pacienty s demencí ČAS uděluje. Další setkání pracovní skupiny ELTECA se uskutečnilo v rámci sympozia Interprofessional Aging Issues in a Global Society, které pořádalo Geriatrické edukační centrum při lékařské fakultě NOVA University Ft. Lauderdale na Floridě.

Témata konference

Dubnová konference proběhla opět v Praze a zabývala se problematikou bolesti a demence. Profesor Alexander Kurz z TU Mnichov ve své úvodní přednášce představil různorodost syndromu demence, který se může projevovat u Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci. Na tuto přednášku navázal Robert Rusina (ČR), jenž se zabýval možnostmi terapie Alzheimerovy choroby. Sigurd Sparr z norského Tromso hovořil o potřebách starších lidí s demencí a Iva Holmerová (ČR) o dopadech demence na společnost i pečující rodinu. Debbie Tolson z Velké Británie vyzdvihla důležitost „person centered care“ – péče orientované na člověka, a to zejména u lidí trpících demencí. Helgi Kolk z Estonska se pak zabývala problematikou a potřebami pacientů s demencí, kteří prodělali ortopedický výkon. Hana Vaňková z České republiky prezentovala data ze studie dlouhodobé péče a upozornila nejen na skutečnost, že až dvě třetiny pacientů žijících v zařízeních dlouhodobé péče trpí bolestí, ale také na to, že systematickým vedením, edukací a podporou personálu v těchto zařízeních je možné toto procento výrazně snížit. Naushira Pandya, viceprezidentka Americké asociace medicíny dlouhodobé péče (AMDA), se zabývala problematikou bolesti v dlouhodobé péči a představila doporučení této asociace. Managementu symptomů v širokém kontextu paliativní péče se věnoval Ladislav Kabelka z hospice v Rajhradě. Brigitte Hermann z Rakouska otevřela panelovou diskusi prezentací kazuistiky. Diskusi koordinovala Cecilia Rokusek z GEC NOVA University Ft Lauderdale a dále se jí zúčastnily kromě přednášejících Rasa Ruseckiene z Litvy, Katarzyna Wiecorzowska Tobis a Marzena Dubiel z Polska a Agnes Egervari z Maďarska. Do programu jsme zařadili také vystoupení paní Niny Baláčkové, pacientky trpící Alzheimerovou chorobou, která je díky nastavené terapii stále aktivní a podílí se také na činnosti evropské pracovní skupiny pacientů s demencí při Alzheimer Europe. Paní Baláčková hovořila o svých zkušenostech a upozornila na některá úskalí péče o pacienty s demencí.

Setkání se uskutečnilo za podpory Zentiva Sanofi.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologické centrum, Praha


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se