Praha hostila páté setkání ELTECA


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 2: 90
Kategorie: Zprávy

V Praze v hotelu Grand Majestic Plaza se ve dnech 25. až 27. dubna uskutečnilo již páté setkání ELTECA Advisory Board a druhá konference, tentokrát tematicky zaměřená na problematiku demence a bolesti v dlouhodobé péči.

ELTECA je původní pracovní název, který nakonec této iniciativě zůstal. Je to akronym Exchange of Experience in Long-Term Care – výměna zkušeností v dlouhodobé péči. Impulzem ke vzniku této iniciativy byly odborné diskuse, zejména v rámci geriatrické společnosti.

Sdílet příklady dobré praxe

Zatímco systém dlouhodobé péče je v některých zemích, zejména západní a severní části Evropské unie, velmi dobře rozvinut a také štědře financován, některé státy (především z bývalého východního bloku) jsou v rozvoji těchto služeb pozadu a alokace zdrojů do této oblasti je nesrovnatelně menší. Na tuto skutečnost poukázaly i publikace vydané Evropskou komisí v únoru tohoto roku. Zatímco náklady na dlouhodobou péči v zemích EU tvoří v průměru 1,8 % HDP, v České republice je to o polovinu méně. Kromě nedostatečného financování však mají země bývalé střední a východní Evropy mnoho dalších společných problémů, týkajících se například fragmentace služeb, nedostatečné komunikace a provázanosti zdravotnických a sociálních služeb a podobně.

Na druhé straně u nás existuje mnoho příkladů dobré praxe, kterými se snaží různé organizace či obce překonat tuto nepříznivou situaci. Shodli jsme se na tom, že iniciativa směřující ke vzájemné výměně zkušeností s cílem zlepšit situaci v dlouhodobé péči by měla alespoň po odborné stránce vycházet právě z těchto pozitivních příkladů. Proto jsme rádi, že se setkání ELTECA zúčastňují odborníci, zejména geriatři, ale také zdravotní sestry, fyzioterapeuti, psychologové, farmaceuti, organizátoři zdravotnictví a další členové interprofesionálních týmů z jednotlivých zemí: jedná se o Rakousko, Německo, Českou republiku, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Litvu, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánii, Turecko, Velkou Británii, Norsko, USA a postupně i další země.

Dalším z cílů ELTECA je zlepšení komunikace mezi odborníky jednotlivých zemí, jejich vzájemné propojení jak v rovině odborné, tak i neformální, s možností podílet se na evropských vědeckých a výzkumných projektech, kde je zastoupení odborníků ze zemí středního a východního bloku stále velmi malé.

První setkání ELTECA se uskutečnilo v závěru roku 2011 v Praze, následovala první konference v březnu 2012 a setkání poradní skupiny v prosinci 2012, na které byla vytvořena doporučení týkající se péče o pacienty s demencí, diskuse se zabývala také problematikou kvality dlouhodobé péče. Jako příklad dobré praxe tu byly prezentovány a velmi příznivě přijaty materiály České alzheimerovské společnosti (ČAS), které slouží jako podklady pro certifikaci „Vážka“, kterou na základě posouzení jednotlivých indikátorů kvality péče o pacienty s demencí ČAS uděluje. Další setkání pracovní skupiny ELTECA se uskutečnilo v rámci sympozia Interprofessional Aging Issues in a Global Society, které pořádalo Geriatrické edukační centrum při lékařské fakultě NOVA University Ft. Lauderdale na Floridě.

Témata konference

Dubnová konference proběhla opět v Praze a zabývala se problematikou bolesti a demence. Profesor Alexander Kurz z TU Mnichov ve své úvodní přednášce představil různorodost syndromu demence, který se může projevovat u Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci. Na tuto přednášku navázal Robert Rusina (ČR), jenž se zabýval možnostmi terapie Alzheimerovy choroby. Sigurd Sparr z norského Tromso hovořil o potřebách starších lidí s demencí a Iva Holmerová (ČR) o dopadech demence na společnost i pečující rodinu. Debbie Tolson z Velké Británie vyzdvihla důležitost „person centered care“ – péče orientované na člověka, a to zejména u lidí trpících demencí. Helgi Kolk z Estonska se pak zabývala problematikou a potřebami pacientů s demencí, kteří prodělali ortopedický výkon. Hana Vaňková z České republiky prezentovala data ze studie dlouhodobé péče a upozornila nejen na skutečnost, že až dvě třetiny pacientů žijících v zařízeních dlouhodobé péče trpí bolestí, ale také na to, že systematickým vedením, edukací a podporou personálu v těchto zařízeních je možné toto procento výrazně snížit. Naushira Pandya, viceprezidentka Americké asociace medicíny dlouhodobé péče (AMDA), se zabývala problematikou bolesti v dlouhodobé péči a představila doporučení této asociace. Managementu symptomů v širokém kontextu paliativní péče se věnoval Ladislav Kabelka z hospice v Rajhradě. Brigitte Hermann z Rakouska otevřela panelovou diskusi prezentací kazuistiky. Diskusi koordinovala Cecilia Rokusek z GEC NOVA University Ft Lauderdale a dále se jí zúčastnily kromě přednášejících Rasa Ruseckiene z Litvy, Katarzyna Wiecorzowska Tobis a Marzena Dubiel z Polska a Agnes Egervari z Maďarska. Do programu jsme zařadili také vystoupení paní Niny Baláčkové, pacientky trpící Alzheimerovou chorobou, která je díky nastavené terapii stále aktivní a podílí se také na činnosti evropské pracovní skupiny pacientů s demencí při Alzheimer Europe. Paní Baláčková hovořila o svých zkušenostech a upozornila na některá úskalí péče o pacienty s demencí.

Setkání se uskutečnilo za podpory Zentiva Sanofi.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologické centrum, Praha


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se