Diagnostický přínos stanovení autoprotiláteku gluten-senzitivní enteropatie


Diagnostic Assetof Assessment of Autoantibodies in Gluten-sensitive Enteropathy

The study is focused on the immunopathological mechanisms of development of gluten-sensitiveenteropathy (coeliac disease). It describes environmental factors and the role of autoantibodies andautoaggressive cells in the bowel inflammation. Attention is paid to the autoantibodies used inroutine laboratory diagnosis of coeliac disease. The objective is a summary of rational diagnosticalgorithms used in screening, diagnostics, treatment and dispensary care of patients with coeliacdisease, especially with latent forms associated with other organ-specific immunopathologicaldiseases. Exploration of anti-gliadin and anti-endomysial antibodies in diabetes mellitus type I weresubmitted. Furthermore, indications of these tests in the routine laboratory practice was analyzed.

Key words:
gluten-sensitive enteropathy – coeliac disease – diabetes mellitus – thyreopathy –autoimmune polyglandular syndrome – gluten – gliadin – endomysium – tissue transglutaminase –reticulin – autoantibodies.


Autoři: I. Janatková ;  K. Malíčková ;  T. Fučíková ;  R. Kožnarová 1;  H. Macurová
Působiště autorů: Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK Praha 1Centrum diabetologie IKEM Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 3, s. 125-130
Kategorie: Články

Souhrn

Práce je věnována přehledu imunopatogenetických mechanismů vzniku gluten-senzitivní enteropatie(celiakie), vlivu faktorů zevního prostředí na vznik tohoto onemocnění a roli autoprotiláteka autoagresivních buněk při vzniku zánětu na střevní sliznici. Pozornost je cílena především naproblematiku autoprotilátek, které jsou využívány při rutinní laboratorní diagnostice celiakií.Cílem práce je rekapitulace racionálních vyšetřovacích algoritmů při vyhledávání, diagnostice,léčení a dispenzarizaci nemocných s celiakií, s důrazem na latentní (doutnající) formy této nemocipři základní diagnóze jiného orgánově specifického imunopatologického onemocnění. Jsou předloženyvýsledky studie, zaměřené na výskyt protilátek proti gliadinu a endomysiu v sérech diabetikůI. typu a prezentována analýza indikací těchto vyšetření v provozu velké rutinní imunologickélaboratoře.

Klíčová slova:
gluten-senzitivní enteropatie – celiakie – diabetes mellitus – tyreopatie – autoimunitnípolyglandulární syndrom – gluten – gliadin – endomysium – tkáňová transglutamináza – retikulin –autoprotilátky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se