Diagnostika rotavirových infekcí – porovnání různýchmetod


Diagnosis of Rotavirus Infections– Comparison of Different Methods

In 179 samples of faeces from patients hospitalized with diarrhoeal diseases rotavirus infectionswere examined concurrently by three different sets – the latex agglutination test Diarlex Rota-Adeno(Orion Diagnostica) and two immunoenzyme tests (EIA) – EIA Rotavirus (Test-Line, CR) andIDEIATM Rotavirus (Dako Ltd.) By the latex agglutination reaction the rotavirus infection wasproved 31 times (17.3%), by the Test-Line test 87 times (48.6%), by the Dako test 96 times (53.6%).During the interval of 0–3 days after the onset of the disease the positivity assessed by different testswas 22.8%, 48.6% and 54.3%, on the 4th–7th day 12.8%, 51.1% and 57.4%, on the 8th and subsequentdays 3.7%, 44.4% and 44.4%. Comparison of sets Orion Diagnostica and Dako revealed the sensitivityof the latex agglutination test only as 30.2% and specificity 97.6%. After the 9th day from the onsetof the disease the infection was no longer confirmed by the latex agglutination test, while both EIAtests proved the rotavirus antigen up to the 16th day from the onset of the disease.

Key words:
rotaviruses – latex agglutination – EIA – diagnosis.


Autoři: P. Pazdiora 1;  M. Švecová 2;  H. Jelínková 1;  J. Táborská 3
Působiště autorů: Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 2Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni 3Infekční klinika FN Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 3, s. 95-97
Kategorie: Články

Souhrn

Ve 179 stolicích hospitalizovaných osob s průjmovým onemocněním byly prokazovány rotavirovéinfekce paralelně třemi různými soupravami, a to latexaglutinačním testem Diarlex Rota-Adeno(Orion Diagnostica) a dvěma imunoenzymatickými (EIA) testy – EIA Rotavirus (Test-Line, ČR)a IDEIATM Rotavirus (Dako Ltd.). Latexaglutinační reakcí byla rotavirová infekce prokázána 31krát(17,3 %), testem Test-Line 87krát (48,6 %), testem Dako 96krát (53,6 %). V intervalu 0.–3. den odzačátku onemocnění byla pozitivita jednotlivými postupy zjištěna ve 22,8 %, 48,6 % a 54,3 %, 4.–7.den ve 12,8 %, 51,1 % a 57,4 %, 8. a další dny v 3,7 %, 44,4 % a 44,4 %. Při porovnání souprav OrionDiagnostica a Dako byla zjištěna senzitivita latexaglutinačního testu pouze 30,2 % a specificita97,6 %. Po 9. dnu od začátku onemocnění již nebyla nákaza latexaglutinačním testem potvrzena,zatímco oba EIA testy prokazovaly rotavirový antigen až do 16. dne od začátku onemocnění.

Klíčová slova:
rotaviry – latexová aglutinace – EIA – diagnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.