Dôkaz enterotoxínov a toxínu šokového syndrómu(TSST-1) u kmeňov Staphylococcus aureus izolovanýchod pacientov z rôzneho biologického materiálu


Evidence ofEnterotoxins and the Toxin Shock Syndrome (TSST-1) in Strains of Staphylococcusaureus Isolated from Different Biological Materials of Patients

Among 413 strains of S. aureus isolated from patients with chronic staphylococcal infections, fromhaemocultures in bacteriaemia andseptic conditions, fromgynaecological materials and nasal plugsof healthy carriers the authors detected the production of one or several types of enterotoxins in124 strains (30.0%), production of TSST-1 in 19 strains (4.6%) and the concurrent production ofenterotoxins and TSST-1 in 38 strains (9.2%). The highest ratio of toxigenic strains of S. aureus wasfound in departments (51.4%) and from hospitalized patients in blood cultures in bacteriaemias andseptic conditions (41.2%).In a group of 184 strains from patients with chronic staphylococcal infection toxin production wasproved in 49 strains (26.6%). Of 74 strains of S. aureus isolated from healthy carriers there were 16toxigenic strains (21.6%). The most frequent type of enterotoxins were enterotoxins type A (26.7%)and C (24.4%). 21 strains (24.4%) produced more than one type of enterotoxins.

Key words:
Staphylococcus aureus – enterotoxins – TSST-1.


Autoři: M. Šimkovičová 1;  J. Hanzen 2;  P. Milošovič 2;  M. Lisalová 2;  M. Jakubovská 3
Působiště autorů: Štátny zdravotný ústav SR, Bratislava 2HPL spol. s. r. o. mikrobiologické laboratórium, Bratislava 3Štátny zdravotný ústav hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 3, s. 102-106
Kategorie: Články

Souhrn

Zo 413 kmeňov S.
aureus izolovaných od pacientov s chronickými stafylokokovými infekciami,z hemokultúr pri bakteriémiách a septických stavoch, z gynekologických materiálov a z tampónovz nosa zdravých nosičov sme zistili produkciu jedného alebo viacerých typov enterotoxínov súčasneu 124 kmeňov (30,0 %), produkciu TSST-1 u 19 kmeňov (4,6 %) a súčasne produkciu enterotoxínova TSST-1 u 38 kmeňov (9,2 %). Najvyšší podiel toxigénnych kmeňov S. aureus sme zistili u kmeňovizolovaných od pacientiek z gynekologických ambulancií (51,4 %) a od hospitalizovaných pacientovz kultivácií krvi pri bakteriémiách a septických stavoch (41,2 %).V súbore 184 kmeňov izolovaných od pacientov s chronickou stafylokokovou infekciou sme produkciutoxínov dokázali u 49 kmeňov (26,6 %). Zo 74 kmeňov S. aureus izolovaných od zdravých nosičovbolo toxigénnych 16 kmeňov (21,6 %). Najčastejším typom enterotoxínov boli enterotoxíny typovA (26,7 %) a C (24,4 %). Viac ako jeden typ enterotoxínu produkovalo 21 kmeňov (24,4 %).

Klíčová slova:
Staphylococcus aureus – enterotoxíny – TSST-1.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.