Vyšetření produkce intracelulárních cytokinůT lymfocyty pomocí průtokové cytometrie – metodicképroblémy


Investigation of the Productionof Intracellular Cytokines by T Lymphocytes Using Flow Cytometry – MethodologicalProblems

The method of assessment of intracellular proteins by means of flow cytometry makes it possible toevaluate the production of different cytokines by a clearly defined cell (sub-population type, stateof cell activation). If the method should become a routine functional test, it must be standardized.This was the objective of our work when, based on data in the literature, we detected all controversialpoints and investigated them experimentally. Quite unequivocally we can recommend onlysodium heparin as an anticoagulation agent when examining whole blood. The paper solvesproblems regarding the selection of mitogens where the marked effect of the use of mitogens on theresult and necessity to compare results obtained under equal conditions was demonstrated. Theauthors tested also the possibility of preserving blood before processing and the selection of suitablecombinations of surface signs and cytokines. When seeking the optimal time for cultivation it isnecessary to make a compromise between the maximum possible production of cytokines (thekinetics of production of different cytokines is moreover different) and the accuracy of measurementbecause detection of the CD4 molecule after a prolonged period of stimulation deteriorates.As the optimum the authors recommend 4.5 hour cultivation with phorbol myristate acetate. Theresults proved a much greater capacity to retain newly formed cytokines in the cell if brefeldin A isused instead of monensine. The outcome of the work is a standard protocol for assessment ofintracellular cytokines.

Key words:
intracellular cytokines – mitogens – protein transport inhibitors.


Autoři: H. Marečková ;  A. Ravdan ;  T. Fučíková ;  I. Janatková
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 3, s. 111-118
Kategorie: Články

Souhrn

Metoda stanovení intracelulárních proteinů pomocí průtokové cytometrie umožňuje hodnoceníprodukce různých cytokinů jasně definovanou buňkou (typ subpopulace, stav aktivace buňky).K tomu, aby se metoda mohla stát rutinně používaným funkčním testem, je potřeba ji standardizovat.To bylo cílem naší práce, kdy jsme podle literárních údajů našli všechny sporné bodya ty jsme experimentálně řešili. Zcela jednoznačně lze doporučit pouze natrium heparin jakoantikoagulační činidlo při vyšetřování plné krve. Práce řeší problémy s výběrem mitogenů, kdyukazujeme výrazný vliv použití mitogenů na výsledek a nutnost porovnávat výsledky získané pouzeza zcela stejných podmínek. Dále jsme testovali možnosti uchování krve před zpracováním a výběrvhodných kombinací povrchových znaků a cytokinů. Při hledání optimální doby kultivace je třebaprovést kompromis mezi co nejvyšší možnou produkcí cytokinů (kinetika produkce různých cytokinůje navíc odlišná) a přesností měření, protože detekce molekuly CD4 je po delší době stimulacevýrazně horší. Jako optimální navrhujeme 4,5hodinovou kultivaci s phorbol myristat acetátem.Naše výsledky jasně prokazují mnohem vyšší schopnost zadržet nově tvořené cytokiny v buňce,používáme-li brefeldinAnamísto monensinu. Výsledkempráce je standardní protokolpro stanoveníintracelulárních cytokinů.

Klíčová slova:
intracelulární cytokiny – mitogeny – inhibitory transportu proteinů.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se