Posouzení účinnosti automatického kultivačního systému pro záchyt mykobakterií BACTEC MGIT 960 ve srovnání s klasickou kultivační metodou. Zkušenosti po jednoročním provozu.


Evaluation of the Effectiveness of an Automatic Cultivation System for Detection of Mycobacteria BACTEC MGIT 960 as Compared with the Classical Cultivation Method

The fully automatic non-radiometric cultivation system BACTEC MGIT 960 of Becton Dickinson is one of the sysem using the so-called rapid metabolic method of mycobacteria cultivation. For detection of mycobacterial growth it uses the fluorescent technology. The objective of the present work is to compare the effectiveness of this system with classical cultivation on soud (egg) and liquid media. During the period from Apri127, 1999 till Apri128, 2000 in our department concurrently by both methods a total of 2144 samples were examined from which a total of 149 mycobacterial strains were isolated. It was revealed that the BACTEC MGIT 960 system is much more sensitive than classical cultivation (it detected 136 isolates as compared with 103 detected by the classical method): in isolation of Mycobacterium the difference in sensitivity is even more marked (from the total number of isolated strains of Mycobacterium tuberculosis the BACTEC MGIT 960 detected 105, classical cultivation only 76). The mean Time to Detection (TTD) of positive samples in the BACTEC MGIT 960 system was 13.2 days while for classical cultivation it was 33.6 days. It was thus confirmed that the BACTEC MGIT 960 achieves, as compared with classical cultivation, better results which applies to the sensitivity of the two methods as well as to the detection rate of positive samples.

Key words:
BACTEC MGIT 960 - metabolic cultivation method - mycobacterium - Mycobacterium tuberculosis - sensitivity - TTD.


Autoři: R. Záruba;  M. Králová
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 2, s. 66-70
Kategorie: Články

Souhrn

Plně automatický neradiometrický kultivační systém BACTEC MGIT 960 firmy Becton Dickinson je jedním ze systémů využívajících tzv. rychlou metabolickou metodu kultivace mykobakterií. Pro detekci růstu mykobakterií využívá fluorescenční technologii. Cffem této práce bylo porovnat účinnost tohoto systému s klasickou kultivací na pevných (vaječných) a tekutých kultivačních půdách. V období od 27. 4. 1999 do 28. 4. 2000 bylo vyšetřeno na našem pracovišti současně oběma metodami celkem 2144 klinických vzorků, z nichž bylo izolováno celkem 149 mykobakteriálních kmenů. Ukázalo se, že systém BACTEC MGIT 960 je výrazně citlivější než klasická kultivace (zachytil 136 izolátů oproti 103 zachyceným klasickou metodou); při izolaci Mycobacterium tuberculosis je rozdíl v citlivosti ještě zřetelnější (z celkového počtu 110 izolovaných kmenů Mycobacterium tuberculosis jich systém BACTEC MGIT 960 zachytil 105, klasická kultivace pouze 76). Průměrný čas detekce (TTD - Time To Detection) pozitivních vzorků byl u systému BACTEC MGIT 960 13,2 dne, zatímco u klasické kultivace to bylo 33,6 dne. Potvrdilo se tedy, že systém BACTEC MGIT 960 dosahuje oproti klasické kultivaci lepších výsledků jak při porovnávání citlivosti obou metod, tak při hodnocení rychlosti detekce pozitivních vzorků.

Klíčová slova:
BACTEC MGIT 960-metabolická metoda kultivace-mykobakterium-Mycobacterium tuberculosis - citlivost - TTD - NTM.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se