Efektivita očkování proti chřipce u zdravých dospělých osob - čtyřnásobný pokles nemocnosti na chřipku během jedné chřipkové sezóny


Effectiveness of Vaccination against Influenza in Healthy Adults - Fourfold Decline of Morbidity from Influenza during one Influenza Season

Introduction:
Despite the existence and availability of effective and Bafe influenza vaccines, influenza still remains an important cause of morbidity and mortality worldwide, incl, all economic consequences and the increased number of days of work incapacity. Vaccination against influenza is an effective method of prevention of the disease and its complications. Nevertheless many people still do not trust the effectiveness of anti-influenza vaccination, incl, many physicians, nurses and other health professionals. The objective of the present study is to evaluate the effectiveness of vaccination against influenza in healthy adults aged 18 - 60 years, vaccinated with one of the five commonly available vaccines. The evaluation is based on notifications of influenza and influenza - like diseases.Method: The trial comprised 375 subjects vaccinated against influenza during a given Season, as a control group served 340 non-vaccinated subjects. Both groups of volunteers were investigated for sex months. During this period the incidence of influenza or influenza - like diseases was recorded, the prevence of local and general influenza symptoms, the number of days of work incapacity and the number of visits to the doctor. These data were obtained by the postal correspondence method.Results: In the group of 375 vaccinated subjects 17 (4.5 %) became ill. In the group of non-vaccinated subjects 65 (19.1 %) became ill. The difference in the incidence of infuenza was statistically significant. In subjects vaccinated against influenza a 73 - 76 % effectiveness of vaccination was achieved. Subjects in the non-vaccinated group reported more than a fourfold incidence of influenza as compared with vaccinated Subjects. The sympom of the disease did not differ significantly in the two groups. The most frequent symptom of the disease which was recorded in both groups was fever higher than 38 °C, pain in the joints, myalgia and finally cough. More than two thirds of the sick volunteers visited their doctor while ill.Conclusion: From the results of the study it is obvious that vaccination against influenza in healthy adults significantly reduces the incidence of influenza, reduces the number of days of work incapacity and leads to a diminution of the number of medical examinations. Vaccination against influenza is effective in the prevention of the disease and is beneficial also for healthy non-risk population groups.

Key words:
influenza - vaccination - effectiveness.


Autoři: R. Chlíbek;  J. Beran;  M. Špliňo
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie, JEP, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 2, s. 47-51
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
I přes existenci a dostupnost efektivních a bezpečných chřipkových vakcín, zůstává chřipka nadále významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti na celém světě včetně všech jejích ekonomických dopadů a nárůstu dnů pracovní neschopnosti. Očkování proti chřipce je účinnou metodou prevence vzniku onemocnění a komplikací. Nicméně efektivitě protichřipkové vakcinace stále mnoho lidí nevěří, včetně některých lékařů, zdravotních sester a jiných zdravotnických pracovníků. Cflem této studie bylo zhodnotit efektivitu očkování proti chřipce u zdravých dospělých osob ve věku 18 - 601et, očkovaných některou z pěti na trhu běžně dostupných očkovacích látek. Hodnocení bylo provedeno na základě hlášení subjektů o onemocnění chřipkou či chřipce podobných onemocnění.Metodika: Do studie bylo zařazeno 375 osob očkovaných proti chřipce v dané sezóně. Jako kontrolní byla stanovena skupina 340 neočkovaných osob. Obě skupiny dobrovolníků byly sledovány po dobu 6 měsíců. Po tuto dobu byl u nich zjištován výskyt onemocnění chřipkou či chřipce podobnému onemocnění, přítomnost místních a celkových chřipkových symptomů, počet dnů pracovní neschopnosti a počet návštěv u lékaře. Tyto údaje byly dotazovány korespondenční metodou.Výsledky: Ve skupině 375 očkovaných osob onemocnělo celkem 171idí (4,5 %), ve skupině neočkovaných onemocnělo 65 osob (19,1 %). Rozdfl ve výskytu chřipky byl statisticky významný. U osob očkovaných proti chřipce bylo dosaženo 73 - 76 % efektivity očkování. Osoby ve skupině neočkovaných udávaly více jak čtyřikrát častější výskyt chřipky než osoby očkované. Příznaky onemocnění se u obou sledovaných skupin osob nijak významně nelišily. Nejčastějším příznakem onemocnění, který byl zaznamenán u obou skupin byla horečka vyšší než 38 °C, dále bolesti kloubů, myalgie a konečně kašel. Více než 2/3 nemocných dobrovolníků navštívilo během nemoci lékaře.Závěr: Z výsledků studie je zřejmé, že očkování proti chřipce u zdravých dospělých osob významně redukuje incidence chřipky, snižuje počet dní pracovní neschopnosti a vede k poklesu počtu lékařských vyšetření. Očkování proti chřipce je efektivní v prevenci tohoto onemocnění a je přínosem i pro zdravé nerizikové skupiny populace.

Klíčová slova:
chřipka - očkování - efektivita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se