Spoligotypy českých populací Mycobacteria tuberculosis(Metodické principy a pilotní studie)


Spoligotypes of CzechPopulations of Mycobacterium tuberculosis

In the introduction the authors describe molecular genetic principles of spacer oligonucleotide typing of the M. tuberculosis complex and mention in detail the methodical procedure of implementation of this examination technique incl, computer analysis of results. In the pilot part of the study the authors describe examination of 71 strains of M. tuberculosis isolated from patients living in the capital of Prague and 37 strains from patients in the South Moravian region of the Czech Republic. In the group of Prague strains a total of 7 clusters was identified formed by 2 -14 identical profiles of spoligotypes and 37 individually different profiles. In the South Moravian strains there were 6 clusters with 2 - 14 identical spoligotypes and 10 non-clustered profiles. In neither of the groups there were spoligotypes typical for the genetic family Beijing or Afrika. The study is a preliminary molecular epidemiologcckl analysis where DNA fingerprint RFLP profiles are compared with spoligotypes of strains of M. tuberculosis of patients from the capital of Prague and the South Moravian region of the Czech Republic.

Key words:
Mycobacterium tuberculosis - spoligotyping.


Autoři: M. Kubín;  J. Driscoll;  V. Polanecký;  B. Kozáková;  J. Zdražílek;  L. Mezenský
Působiště autorů: Hygienická stanice hlavního města Prahy, Wadsworth Center, New York State Department of Health, Albany, New York Krajská hygienická stanice, Brno
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 2, s. 52-59
Kategorie: Články

Souhrn

V úvodu práce jsou popsány molekulárně genetické principy spacerové oligonukleotidové typizace komplexu M. tuberculosis a v detailech uveden metodický postup provedení této vyšetřovací techniky včetně počítačové analýzy výsledků. V pilotní části studie je popsáno vyšetření 71 kmenů M. tuberulosis izolovaných od nemocných s bydlištěm v hl, městě Praze a 37 kmenů od nemocných z Jihomoravského regionu České republiky. V souborn pražských kmenů bylo identifikováno celkem 7 clusterů tvořených 2 -14 identickými profily spoligoyypů a 37 individuálně odlišnými profily. V souborn jihomoravských kmenů bylo nalezeno 6 clusterů s 2 - 14 identickými Spoligotypy a 10 neclusterovaných profilů. V žádném z obou souborů nebyly zjištěny Spoligotypy charakteristické pro genetickou čeled Beijing nebo Afrika. Studie je předběžným sdělením prevalenční molekulárně epidemiologické analýzy, při které jsou srovnány DNA fingerprintové RFLP profily a Spoligotypy kmenů M. tuberculosis nemocných z hl, m. Prahy a Jihomoravského regionu České republiky.

Klíčová slova:
Mycobacterium tuberculosis - Spoligotypy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se