Lymeská borrelióza - výskyt antimyelinových protilátek v séru


Lyme Borreliosis - Incidence of Antimyelin Antibodies in Serum

The method of enzyme immunoassay (ELISA) was used for detection of antibodies against the basic protein myelin (antimyelin antibodies) for a group of Serum samples (n 36) with positive anti-borrelia immunoglobulins IgG and IgM (ELISA-Borrelia afzelii) and their immune complexes (ELISAPEG). Antimyelin antibodies (ELISA-Dora Kit-Myelin Basic Protein Antibodies) esere assessed in 31 % (n 11) of examined Serum samples of patients with the working diagnosis of Lyme borreliosis. Statistical analysis (p 0.07) comfirmed a more frequent incidence of antimyelin antibodies in younger female subjects (age 31 years) as compared with a group of sera (n 25) where the authors did not record the formation of immunoglobulins against the basic myelin protein (age 51 years). Neither the value of titres nor the frequency of detected anti-Borrelia IgG and IgM and immune complexes did not differ significantly in the two groups. From the assembled results ensues that in the course of Lyme borreliosis, in chronic affection of organs an autoimmune reaction may develop where the basic myelin protein is damaged (demyelinizatio) and subsequently antimyelin antibodies are formed.

Key words:
anti-Borrelia IgG - IgM - antimyelin antibodies - basic myelin protein - Lyme borreliosis.


Autoři: Ryšková .;  L. Vysloužil;  K. Honegr;  J. Lesná;  J. Horáček;  Z. Škrabková
Působiště autorů: Ústav klinické mikrobiologie, UK Praha, LF Hradec Králové Ústav klinické mikrobiologie, FN Hradec Králové 0ddělení výpočetní techniky, UK Praha, LF Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 2, s. 60-65
Kategorie: Články

Souhrn

Metoda enzyme immunoassay (ELISA) byla použita k detekci protilátek proti bazickému proteinu myelinu (antimyelinové protilátky) pro soubor vzorků sér (n = 36) s pozitivním průkazem antiborreliových imunoglobulinů IgG a IgM (ELISA - Borrelia afzelii) a jejich imunokomplexů (ELISAPEG). Antimyelinové protilátky (ELISA-Dora Kit-Myelin Basic Protein Antibodies) byly zjištěny ve 31 % (n = 11) vyšetřených vzorků sér nemocných s pracovní diagnózou lymeská borrelióza. Statistická analýza (p 0,07) potvrdila častější výskyt antimyelinových protilátek u mladších jedinců ženského pohlaví (věk 31 roků) proti skupině sér (n = 25), kde jsme tvorbu imunoglobulinů proti bazickému proteinu myelinu nezaznamenali (věk 51 roků). Výška titrů ani četnost průkazu antiborreliových IgG a IgM imunoglobulinů i imunitních komplexů se statisticky významně nelišily mezi oběma skupinami. Ze získaných výsledků vyplývá, že v průběhu onemocnění lymeskou borreliózou, při chronickém postižení orgánů, se může rozvinout autoimunitní reakce, při níž dochází k poškození bazickémo proteinu myelinu (demyelinizaci) a následné tvorbě antimyelinových protilátek.

Klíčová slova:
antiborreliové IgG - IgM - antimyelinové protilátky - bazický protein myelinu - lymeská borrelióza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se