Zomrel doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.


Autoři: MUDr. PhD. Kolníková Miriam
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2020; 75 (8): 497-498.
Kategorie: Osobní zprávy

Po dlhej chorobe zomrel 12. septembra docent MUDr. Pavol Sýkora, CSc.  Patril medzi najznámejšie osobnosti detskej neurologickej obce na Slovensku a v Čechách. Bol skvelým človekom a dobrým priateľom, s ktorým sme sa mali česť mnohí  denne stretať.

Nám, ktorí sme pri ňom vyrostli, zanechal lásku k detskej neurológii a k neurologicky chorým deťom, ktoré volal „ten je náš“..., išlo veľmi často o ťažko choré deti s hendikepom v mnohých oblastiach. Bol lekárom, ktorý liečil s neobyčajným úsilím, dostupný a prístupný, vždy na telefóne, ako sa dnes s obľubou povie 24 hodín 7 dní v týždni – stále a pre všetkých: nás kolegov aj rodičov detí a mnohých utrápených mamičiek.

Krátko z jeho života: narodil sa 2. novembra 1948 v Levoči. Štúdium medicíny absolvoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1972 promoval. Prvých deväť rokov, od 1972 do 1981 roku, strávil ako asistent a odborný asistent Detskej kliniky a Neurologickej kliniky na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

V roku 1975 získal atestáciu I. stupňa z pediatrie a  v 1979 roku atestoval s pochvalou z detskej neurológie. V roku 1981  nastúpil ako sekundárny lekár  do Fakultnej nemocnice v Bratislave na Neurologickú kliniku, a neskôr ako odborný lekár a ordinár pre detskú neurológiu na detskom úseku Neurologickej kliniky.

V roku 1982 s problematikou detskej mozgovej obrny obhájil vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied na Lekárskej fakulte UK vo  vednom odbore detské lekárstvo. Spolupracoval s Detským neurologickým oddelením Krajskej nemocnice v Bratislave pod vedením primára MUDr. Jozefa Benku. V týchto rokoch postupne dochádza k zlúčeniu detského úseku neurologickej kliniky s  detským neurologickým oddelením na pôde novovybudovanej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. V rokoch  1989–2002 pô-sobil na Neurologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave ako samostatne pracujúci lekár a zástupca primára. V 2002 roku na LFUK habilitoval prácou „Epileptický syndróm v detskom veku“.

Pre detskú neurológiu na Slovensku sa začala písať  nová kapitola. Získanými výsledkami z habilitačnej práce sa začalo systematické sledovanie detí s epilepsiou, ktorá nadviazala na roky úsilia profesora Cigánka a MUDr. Irenky Szabovej. Rozvinula sa úzka spolupráca  s kolegami v Českej republike.  Zásluhou docenta Pavla Sýkoru a jeho veľkým pracovným nasadením vznikla 1. novembra 2002 na pôde DFNsP Klinika detskej neurológie, ktorej sa stal prvým prednostom.


V tom čase sa začala formovať Európska pediatrická neurologická spoločnosť (CNA EPNS), kde bol vo výbore a aktívne zastupoval Slovensko a sekciu detskej neurológie. Napísal viac ako 260 vedeckých a odborných publikácií, abstraktov a súborných referátov, 2 monografie a 3 učebnice, 78 vedeckých publikácií, 180 abstraktov prednášok. Ďalšie aktivity boli zamerané na publikačnú činnosť, bol člen redakčnej rady časopisu Pediatria pre prax, Neurológia pre prax a Česko-slovenská pediatria.

Počas svojho profesionálneho pôsobenia bol menovaný a aktívne vykonával funkciu hlavného odborníka MZ SR pre pediatrickú neurológiu. Bol tiež členom a podpredsedom  Slovenskej neurologickej spoločnosti, viceprezidentom Slovenskej Ligy proti epilepsii, členom ILEA – národný delegát, členom výboru neuropediatrickej sekcie SNeS (v rokoch 2000 až 2010 jej predsedom), členom výboru Sekcie pre bolesť hlavy SNeS, neurofyziologickej spoločnosti SLS, členom Pediatrickej spoločnosti SLS, členom International Child Neurology Association (ICNA).

Ďalšie aktivity boli na poli kontrolnej činnosti ako konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a člen kategorizačnej komisie – odbor neurológia MZ SR. V rámci postgraduálneho vzdelávania sa angažoval ako člen komisie pre obhajobu doktorandských prác z odboru neurológia a pediatria.

Za mnohorakú činnosť v odbore pediatria a neurológia mu boli udelené vzácne ocenenia: Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatá medaila Pediatrickej spoločnosti SLS a Strieborná medaila Lekárskej fakulty UK.

Česť jeho pamiatke!

Za KDN NÚDCH, sekciu detskej neurológie a Neurologickú spoločnosť

MUDr. Miriam Kolníková PhD.

prednostka Kliniky detskej neurológie NÚDCH v Bratislave


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 8

2020 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se