Recenzia publikácie: „Sociálne determinanty zdravia školákov. Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School Aged Children“ (HBSC)“


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2019; 74 (5): 308.
Kategorie: Nové knihy

Dňa 13. 6. 2019 bola na pôde Ministerstva zdravotníctva SR uvedená publikácia kolektívu 18 autorov z Košíc, Martina a Bratislavy „Sociálne determinanty zdravia školákov. Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School Aged Children“ (HBSC)“. Publikáciu (402 s.) vydal v tomto roku Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a recenzovali ju Prof. Erik Zikmund, PhD., a Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. Prináša aktuálny prehľad kľúčových výsledkov prieskumu HBSC, ktorý sa vykonal na Slovensku v období rokov 2017/2018.

Prieskumy HBSC sa ako súčasť medzinárodného projektu vykonávajú pravidelne vo viac ako 40 krajinách. Využíva sa štandardná metodika zostavovania súborov a zberu dát a uniformné dotazníky. To umožňuje porovnávať výsledky v jednotlivých krajinách a interpretovať zistené údaje v Európskom ako aj svetovom kontexte. Okrem toho možno porovnávať navzájom výsledky z predchádzajúcich prieskumov a identifikovať dlhodobé trendy. Projekt HBSC sa realizuje pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá používa výsledky prieskumov ako zdroje epidemiologických údajov pre formulovanie oficiálnych stanovísk a rozhodnutí.

V úvodnej časti publikácia poskytuje základné údaje o projekte HBSC a jej metodike. Ďalšie časti uvádzajú jednotlivé ukazovatele zoskupené do tematických oblastí: výskyt zdravotných problémov a subjektívne hodnotenie zdravia, ústne zdravie, nutričné správanie, hodnotenie postavy a aktivity na zníženie telesnej hmotnosti, poruchy príjmu potravy, voľnočasové aktivity, využívanie moderných technológií, užívanie psychoaktívnych látok, násilné správanie, diskriminácie, vzťahy z rovesníkmi, aspekty rodiny, komunity a okolia, vzťah k škole a prostredie školy ako aj aktívny životný štýl. Každá tematická oblasť začína stručným uvedením do problematiky spolu s vysvetlením významu zisťovaných ukazovateľov.

Percentuálny výskyt zisťovaných kategórií hodnôt ukazovateľov prezentujú autori vo forme prehľadných grafov. Okrem toho hodnotia rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, ako aj medzi jednotlivými vekovými skupinami. Uvádzajú tiež porovnania s výsledkami predchádzajúcich prieskumov z rokov 2010 a 2014, t.j. trendy počas daného sledovaného obdobia.

Jednotlivé časti vhodne dopĺňajú citáty žiakov týkajúce sa daných oblastí problematiky a esteticky ich oživujú výstižné ilustrácie detí.

Publikácia predstavuje komprehenzívnu správu o zdraví a súvisiacom správaní školskej mládeže na Slovensku. Je vhodným východiskovým materiálom pre ďalší výskum v problematike a vynikajúcou pomôckou pri navrhovaní preventívnych opatrení na všetkých úrovniach. Zostavovatelia a celý kolektív autorov vytvorili skvelé a veľmi užitočné dielo, ktoré by sa malo stať významným podkladom pre formovanie štátnej zdravotnej politiky v oblasti prevencie a podpory zdravia u detí a mládeže.

Celá publikácia, spolu s podrobnými informáciami o projekte HBSC, je voľne dostupná na stránke https://hbscslovakia.com/.

Ján Buchanec, Martin

(jbuchanec@gmail.com)


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×