Odešel profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (31. 8. 1930 – 5. 7. 2019)


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2019; 74 (5): 259-260.
Kategorie: Editorial

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc., se narodil 31. 8. 1930 v Praze. Zde také absolvoval Akademické gymnázium (maturoval v roce 1949) a Fakultu dětského lékařství, nyní 2. lékařskou fakultu, na které v roce 1955 promoval s vyznamenáním. Během studií se věnoval jako volontér patologii u profesora Šikla a dětské chirurgii u profesora Kafky. Po dvou letech v Novém Bydžově a Jánských Lázních, kde působil jako pediatr, byl přijat na kliniku dětské chirurgie profesora Kafky. Tam se začal setkávat s problematikou dětských nádorů a systematicky se jí začal zabývat od roku 1964.


Prožil celou fascinující historii úspěchu léčby dětských nádorů jako její aktivní spolutvůrce. Patřil do generace zakladatelů oboru dětské onkologie ve světovém měřítku. Plynule přešel od role chirurga, operujícího dětské nádory, k roli onkologa, prosazujícího zásady komplexního přístupu k těmto dětem. Z jednoho pokoje na chirurgické klinice postupně vybudoval onkologickou kliniku, našel vysoce erudované spolupracovníky v diagnostických laboratořích a spolupracujících klinikách a odděleních motolské nemocnice. Vždy měl na prvním místě nejen nádor, ale i duši nemocného dítěte a jeho rodičů.

Učil své mladší spolupracovníky pokoře před možnostmi medicíny. S mimořádným charismatem šířil nutnost včasné diagnostiky a význam komplexní péče o děti se zhoubnými nádory mezi pediatry, chirurgy, patology i laickou veřejností. Prosadil od počátku existence dětské onkologie jako samostatného oboru nutnost soustředit děti s nádory do vysoce specializovaných center, umožňujících získávat rychle zkušenost v diagnostice a léčbě těchto vzácných onemocnění. Oceněním respektu, který získal v obci onkologické, byla funkce předsedy České onkologické společnosti ČLS J. E. Purkyně, kterou vykonával jako první pediatr po řadu let a ovlivnil tak i organizaci onkologie dospělých v České republice. Zavedl onkologii jako samostatný obor na fakultě a generace mediků zapáleně seznamoval s včasnou diagnostikou dětských nádorů a s prvními klinickými projevy těchto nemocí. Studentům přednášel onkologii s plným nasazením ještě v právě skončeném školním roce.

Projevem mezinárodního uznání profesora Kouteckého bylo přidělení organizace světového kongresu dětské onkologie SIOP do Prahy v roce 1989, jehož byl prezidentem. Během padesáti let jeho klinické praxe se šance na vyléčení dětí s nádory zvýšila z 3 % na počátku 60. let na 85 % v současnosti.

Kromě založení oboru dětská onkologie byl pan profesor 13 let děkanem 2. lékařské fakulty, byl prvním „porevolučním“ děkanem a 3 roky prorektorem Univerzity Karlovy. Dále byl zakládajícím členem Učené společnosti ČR, jejímž předsedou byl v letech 1998‒2002 a místopředsedou (2002‒2004), členem rady Národního divadla, Nadace Hollar, předsedou Nadace Národní galerie v Praze, členem České lékařské akademie. Jako děkan založil krásnou tradici Karolinských koncertů.


Profesor Koutecký dokázal svou neobyčejnou znalost a lásku k hudbě, divadlu, literatuře a malířství přenést na své spolupracovníky a žáky. Jím organizované koncerty klasické hudby v Karolinu našly nadšené posluchače mezi lékaři i mediky, které tak učil chápat, že plnohodnotný život není jen medicína a práce. Napsal celou řadu knih, od vlastních biografií „Zůstal jsem klukem“ a „Život mezi beznadějí a úspěchem“, přes soubory svých projevů „Krásná setkání“ až po pohádky pro děti, zahajoval desítky výstav a koncertů, křtil knihy a hudební nosiče, ale i slony v pražské ZOO.

Za svoji práci obdržel celou řadu ocenění. K nejvýznamnějším patří v roce 1996 prezidentem republiky V. Havlem udělené státní vyznamenání Medaile za zásluhy, které získal jako první lékař po roce 1989, v roce 2009 Národní cena nadace Česká hlava a v roce 2014 Cena J. E. Purkyně. V roce 2017 měl premiéru dokumentární film české televize „Ještě jsem nedokouřil své poslední viržínko“.

Profesor Koutecký zemřel 5. července 2019 ve věku nedožitých 89 let.

Čest jeho památce!

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské onkologie a hematologie

2. LF UK a FN Motol


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2019 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se