Obsah


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (12): 2-6.

Editorial

Bayer M. viz Janda J.                                                        563

Eckschlager T., Starý J.: Profesor Koutecký osmdesátiletý        495

Janda J., Bayer M., Kokštein Z.: Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., šedesátníkem 563

Janda J.: Rizika hormonálních kontraceptiv u adolescentních dívek        367

Janda J.: Stanoviska České pediatrické společnosti respektují zvláštnosti dětského vývoje              675

Jičínská H.: Prenatální kardiologie v České republice  623

Kokštein Z. viz Janda J.                                                    563

Mihál V.: Úvodní slovo k IX. českému pediatrickému kongresu s mezinárodní účastí, Olomouc, 19.–22. 5. 2010           221

Starý J. viz Eckschlager T.                                                495

Udělení Brdlíkovy ceny                                                    419

Původní práce

Avdičová M. viz Švihrová V.                                          445

Babjaková J. viz Čižnár P.                                                   10

Bánovčin P. viz Jeseňák M.                                             639

Bergerová T. viz Kobr J.                                                   386

Buchancová J. viz Švihrová V.                                        445

Buchanec J. viz Jeseňák M.                                             639

Bystrická A. viz Demová K.                                             503

Čepová J. viz Marinov Z.                                                   72

Čermáková Z. viz Prášil P.                                                432

Čižnár P., Palkovičová Ľ., Rausová K., Patayová H., Babjaková J., Kovalíková A., Reichrtová E.: Vývoj symptómov astmy a alergická senzibilizácia u detí predškolského veku – výsledky prospektívneho sledovania               10

Čuta M., Kukla L., Novák L.: Modelování vývoje tělesné délky a výšky dětí s pomocí údajů o výšce rodičů               159

Demová K., Magyarová G., Bystrická A.: Vplyv iniciálneho ventilačného manažmentu na incidenciu bronchopulmonálnej dysplázie a ďalšie ochorenia u novorodencov narodených v 24.–27. týždni tehotenstva na Novorodeneckej klinike FNsP Nové Zámky             503

Doležalová Š., Langer J.: Unilaterální multicystická dysplazie ledvin (soubor pacientů)      676

Dubská J. viz Hyánek J.                                                    369

Dvořáková L., Hřebíček M., Vlášková H., Szentiványi K., Zeman J.: Význam molekulárně genetického vyšetření pro diagnostiku a genetické poradenství v rodinách s hyperamonémií a deficitem ornithin-karbamoyltransferázy            575

Faierajzlová V. viz Janoušek S.                                         167

Fajkusová L. viz Hyjánek J.                                              441

Freiberger T. viz Hyjánek J.                                              441

Fremuth J. viz Kobr J.                                                        386

Gruszka T. viz Pavlíček J.                                                  626

Hadačová I.: Vrozená trombofilní dispozice a hormonální antikoncepce 384

Hansíková H. viz Honzík T.                                              422

Hlavatá A. viz Vitáriušová E.                                              55

Honomichl P. viz Kobr J.                                                   386

Honzík T., Tesařová M., Hansíková H., Wenchich L., Veselá K., Ješina P., Magner M., Zeman J.: Klinické příznaky a laboratorní data u 75 dětí s neonatální manifestací mitochondriálního onemocnění: návrh diagnostických algoritmů  422

Hřebíček M. viz Dvořáková L.                                         575

Hudečková H. viz Švihrová V.                                         445

Hyánek J., Maťoška V., Dubská L., Pejznochová H., Vaingátová S., Pehal F., Martiníková V., Privarová J.: Tromboembolické příhody u dívek a mladých žen užívajících hormonální antikoncepci                         369

Hyjánek J., Pastucha D., Tichý L., Fajkusová L., Freiberger T.: Výsledky molekulárně genetického vyšetření pacientů Dětské lipidové poradny Fakultní nemocnice Olomouc v rámci projektu MedPed       441

Janoušek S., Sedlak P., Zvadová Z., Faierajzlová V., Janoušek S., Vignerová J., Roth Z.: Epidemiologie nefatálních úrazů a vývoj dětské úrazovosti v posledním desetiletí v České republice. Změna v dosavadním trendu?  167

Jeseňák M., Sanisló Ľ., Kuniaková R., Rennerová Z., Buchanec J., Bánovčin P.: Imunoglukan P4H® v prevencii recidivujúcich infekcií dýchacích ciest v detskom veku                                                             639

Ješina P. viz Honzík T.                                                       422

Kenderessy P. viz Laho L.                                                571

Kobr J., Pizingerová K., Šašek L., Fremuth J., Honomichl P., Vondráková R., Kudová J., Bergerová T., Racek J.: Rychle progredující komplikace chřipky typu A u dětí                                                                           386

Košťálová Ľ. viz Vitáriušová E.                                         55

Koudelka J. viz Štichhauer R.                                          634

Kovács L. viz Vitáriušová E.                                              55

Kovalíková A. viz Čižnár P.                                                10

Krupicová H. viz Lipový B.                                                  3

Kudová J. viz Kobr J.                                                        386

Kukla L. viz Čuta M.                                                          159

Kuniaková R. viz Jeseňák M.                                           639

Laho L., Kenderessy P.: Hospitalizácie detí pre bronchiolitídu na Slovensku v rokoch 1996–2006    571

Langer J. viz Doležalová Š.                                               676

Lipový B., Suchánek I., Řihová H., Mager R., Krupicová H.: Epidemiologie dětských popáleninových traumat na Jižní Moravě. Srovnávací studie po 15 letech                                                                                             3

Mager R. viz Lipový B.                                                         3

Magner M. viz Honzík T.                                                  422

Magyarová G. viz Demová K.                                          503

Marinov Z., Čepová J.: Metabolické parametry pacientů dětské obezitologické ambulance               72

Martiníková V. viz Hyánek J.                                            369

Maťašová K. viz Štillová L.                                             565

Maťoška V. viz Hyánek J.                                                 369

Mejstříková E. viz Starková J.                                          497

Novák L. viz Čuta M.                                                        159

Palkovičová Ľ. viz Čižnár P.                                               10

Pastucha D. viz Hyjánek J.                                               441

Patayová H. viz Čižnár P.                                                    10

Pavlíček J., Gruszka T.: Vrozené srdeční vady a jejich rizikové faktory     626

Pehal F. viz Hyánek J.                                                        369

Pejznochová H. viz Hyánek J.                                          369

Pizingerová K. viz Kobr J.                                                386

Plíšek S. viz Prášil P.                                                          432

Prášil P., Čermáková Z., Plíšek S.: Význam dynamiky sérologií a PCR diagnostiky k pravděpodobnosti vrozené toxoplazmózy u dětí séropozitivních matek                                                                                         432

Pribilincová Z. viz Vitáriušová E.                                       55

Privarová J. viz Hyánek J.                                                 369

Procházka M., Votava F.: Akutní pyelonefritida – dotazníková studie diagnostiky a léčby v České republice                62

Puschauerová M. viz Sinaiová A.                                   103

Racek J. viz Kobr J.                                                            386

Rausová K. viz Čižnár P.                                                     10

Reichrtová E. viz Čižnár P.                                                  10

Rejtar P. viz Štichhauer R.                                                 634

Rennerová Z. viz Jeseňák M.                                           639

Reváková I. viz Sinaiová A.                                             103

Roth Z. viz Janoušek S.                                                    167

Řihová H. viz Lipový B.                                                        3

Sanisló Ľ. viz Jeseňák M.                                                 639

Sedlak P. viz Janoušek S.                                                  167

Sinaiová A., Šeliga P., Puschauerová M., Reváková I.: Chromozomálna štúdia u novorodencov v regióne Prešov (Slovensko)                                                                   103

Starková J., Zámostná B., Mejstříková E., Trka J.: Vzorec exprese homeodoménových genů nedefinuje známé podskupiny dětských akutních lymfoblastických leukémií                                                                          497

Suchánek I. viz Lipový B.                                                     3

Szentiványi K. viz Dvořáková L.                                     575

Šašek L. viz Kobr J.                                                           386

Šeliga P. viz Sinaiová A.                                                    103

Štichhauer R., Koudelka J., Rejtar P.: Současné trendy v léčbě invaginací u dětí  634

Štilla J. viz Štillová L.                                                         565

Štillová L., Maťašová K., Štilla J., Zibolen M.: Profylaxia včasnej streptokokovej sepsy novorodencov        565

Švihrová V., Hudečková H., Buchancová J., Avdičová M.: Analýza očkovania detskej populácie proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike za roky

     1997 až 2009                                                                   445

Tesařová M. viz Honzík T.                                                422

Tichý L. viz Hyjánek J.                                                      441

Trka J. viz Starková J.                                                        497

Vaingátová S. viz Hyánek J.                                             369

Veselá K. viz Honzík T.                                                      422

Vignerová J. viz Janoušek S.                                            167

Vitáriušová E., Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Hlavatá A., Kovács L.: Výskyt metabolického syndrómu a jeho komponentov u obéznych detí     55

Vlášková H. viz Dvořáková L.                                         575

Vondráková R. viz Kobr J.                                                386

Votava F. viz Procházka M.                                                 62

Wenchich L. viz Honzík T.                                                422

Zámostná B. viz Starková J.                                             497

Zeman J. viz Dvořáková L.                                               575

Zeman J. viz Honzík T.                                                      422

Zibolen M. viz Štillová L.                                                 565

Zvadová Z. viz Janoušek S.                                             167

KAZUISTIKY

Blusková Z. viz Šabová L.                                                110

Bukovinská Z., Maťašová K., Murgaš D., Strechová Z., Krausová I., Dragula M., Zibolen M.: Ruptúra žalúdka u nedonoseného novorodenca 19

Cingel V. viz Šabová L.                                                      110

Dragula M. viz Bukovinská Z.                                           19

Hušťavová L. viz Vidiščák M.                                           22

Košťálová Ľ. viz Šabová L.                                             110

Krausová I. viz Bukovinská Z.                                          19

Krausová I. viz Zoľáková B.                                            580

Maťašová K. viz Bukovinská Z.                                       19

Maťašová K. viz Zoľáková B.                                         580

Murgaš D. viz Bukovinská Z.                                            19

Porubský J. viz Šabová L.                                                110

Strechová Z. viz Bukovinská Z.                                        19

Šabová L., Blusková Z., Virgová D., Cingel V., Porubský J., Košťálová Ľ.: Oneskorený nástup puberty a znížený rast ako prvé príznaky Swyerovho syndrómu?                                                                                         110

Vidiščák M., Hušťavová L.: Salmonelová artritída členkového kĺbu u kojenca      22

Virgová D. viz Šabová L.                                                  110

Zibolen M. viz Bukovinská Z.                                           19

Zoľáková B., Krausová I., Maťašová K.: Fetomaternálne krvácanie ako príčina závažnej anémie novorodenca            580

Přehledové články

Adamík P., Ondrejka I., Tonhajzerová I., Vyšehradský R.: Špecifiká vybraných porúch spánku v detskom veku           598

Bánovčin P. viz Vojtková J.                                               186

Csémy L. viz Kabíček P.                                                    654

Čiljaková M. viz Vojtková J.                                             186

Dědek P.: Autoimunitní onemocnění jater v dětském věku – část I           694

Doležalová P. viz Tuková J.                                              394

Dostálová T. viz Seydlová M.                                         592

Ďurdík P. viz Vojtková J.                                                    186

Franková E. viz Rosoľanková M.                                    516

Frühauf P.: Laktózová intolerance                                   126

Ginzelová K. viz Seydlová M.                                          592

Hoza J. viz Tuková J.                                                         394

Chroustová D., Urbanová I., Palyzová D., Langer J.: Současné postavení dynamické scintigrafie ledvin s aplikací diuretika v dětském věku        682

Janda J. viz Malina M.                                                      648

Janda J., Sládková E., Zůnová J.: Infekce močových cest u dětí a dorostu, novější údaje o etiologii, diagnostice a léčbě           706

Janota J. viz Procházková M.                                           401

Kabíček P., Sulek Š., Mizerová L., Starostová O., Wenchich L., Csémy L., Knight J.: Projekt screeningu a krátké intervence v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, vedoucí k snížení zneužívání návykových látek v adolescenci           654

Knight J. viz Kabíček P.                                                    654

Kováč D. viz Kováč J.                                                       118

Kováč J., Kováč D.: Natálne a neonatálne zuby                                                                                     118

Langer J. viz Chroustová D.                                             682

Lebl J. viz Pleskačová J.                                                      79

Macko J.: Procedurální bolest novorozence – možnosti prevence a tišení             584

Malina M., Janda J., Seeman T.: Hemolyticko-uremický syndrom – nejčastější příčina akutního renálního selhání u dětí. Komplexnost patofyziologie a nové možnosti diagnostiky a terapie atypických forem   648

Mizerová L. viz Kabíček P.                                               654

Němcová D. viz Tuková J.                                                394

Ondrejka I. viz Adamík P.                                                  598

Palyzová D. viz Chroustová D.                                        682

Pleskačová J., Šnajderová M., Lebl J.: Poruchy pohlavního vývoje: Současná doporučená klasifikace a nové poznatky o poruchách vývoje gonád         79

Podracká Ľ. viz Šamudovská K.                                      459

Procházková D.: Současné možnosti léčby hyperfenylalaninémie            452

Procházková M., Janota J.: Tělesná teplota a termoregulace u novorozence         401

Průchová D., Velemínský M.: Syndrom třeseného dítěte 179

Rosoľanková M., Franková E.: Kongenitálny hyperinzulinizmus – najčastejšia príčina perzistujúcich hypoglykémií u novorodencov a dojčiat   516

Seeman T. viz Malina M.                                                  648

Seydlová M., Ginzelová K., Dostálová T.: Problematika zkrácené podjazykové

     uzdičky                                                                           592

Sládková E. viz Janda J.                                                    706

Starostová O. viz Kabíček P.                                            654

Sulek Š. viz Kabíček P.                                                      654

Šamudovská K., Podracká Ľ.: Hodnotenie elasticity cievnej steny v detskom veku metódou merania rýchlosti pulznej vlny    459

Šnajderová M. viz Pleskačová J.                                       79

Tonhajzerová I. viz Adamík P.                                          598

Tuková J., Němcová D., Hoza J., Doležalová P.: Metotrexát u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou               394

Urbanová I. viz Chroustová D.                                        682

Velemínský M. viz Průchová D.                                       179

Vojtková J., Ďurdík P., Čiljaková M., Vojarová L., Bánovčin P.: Možnosti manažmentu diabetickej neuropatie v detskom veku  186

Vyšehradský R. viz Adamík P.                                          598

Wenchich L. viz Kabíček P.                                              654

Zibolen M.: Hydrocefalus u novorodencov – význam sonografického vyšetrenia mozgu 510

Zůnová J. viz Janda J.                                                       706

Postgraduální vzdělávání

Bébrová E. viz Kolský A.                                                    25

Csémy L. viz Hamanová J.                                                606

Dědek P.: Progresivní familiární intrahepatální cholestáza          197

Doležalová Š. viz Kolský A.                                               25

Hamanová J., Csémy L.: Prenatální účinky alkoholu    606

Jiroušová K. viz Kolský A.                                                 25

Kolská M. viz Kolský A.                                                     25

Kolský A., Doležalová Š., Skálová S., Jiroušová K., Bébrová E., Kolská M.: Terapie infekcí močových cest u dívek v adolescentním   věku                                                                                  25

Minxová L. viz Skálová S.                                                660

Mráz M., Podracká Ľ.: Akútne poškodenie obličiek (AKI) u detí – klasifikácia, etiológia, klinický obraz a diagnostika                86

Mráz M., Podracká Ľ.: Akútne poškodenie obličiek (AKI) u detí – liečba a prognóza                                                                     132

Podracká Ľ. viz Mráz M.                                                     86

Podracká Ľ. viz Mráz M.                                                   132

Skálová S. viz Kolský A.                                                     25

Skálová S., Zieg J., Minxová L.: Henochova-Schönleinova purpura – diagnostika a léčba z pohledu současných poznatků     660

Zieg J. viz Skálová S.                                                         660

Seznam čtenářů se správnou odpovědí na kontrolní otázky k doškolovacímu článku z č. 12/2009    142

Seznam čtenářů se správnou odpovědí na kontrolní otázky k doškolovacímu článku z č. 1/2010      723

Seznam čtenářů se správnou odpovědí na kontrolní otázky k doškolovacímu článku

     z č. 2/2010                                                                       411

Seznam čtenářů se správnou odpovědí na kontrolní otázky k doškolovacímu článku

     z č. 3/2010                                                                       526

Seznam čtenářů se správnou odpovědí na kontrolní otázky k doškolovacímu článku

     z č. 4/2010                                                                       527

Správné odpovědi na kontrolní otázky k doškolovacímu článku Bronský J.: Probiotické kmeny v mateřském mléce – mýtus nebo skutečnost? (č. 12/2009)                                                                                           92

Správné odpovědi na kontrolní otázky k doškolovacímu článku Kolský A., Doležalová Š., Skálová S., Jiroušová K., Bébrová E., Kolská M.: Terapie infekcí močových cest u dívek v adolescentním věku (č. 1/2010)     143

Správné odpovědi na kontrolní otázky k doškolovacímu článku Mráz M., Podracká Ľ.: Akútne poškodenie obličiek (AKI) u detí – klasifikácia, etiológia, klinický obraz a diagnostika (č. 2/2010)                                   205

Správné odpovědi na kontrolní otázky k doškolovacímu článku Mráz M., Podracká Ľ.: Akútne poškodenie obličiek (AKI) u detí – liečba a prognóza (č. 3/2010)                                                                                         451

Správné odpovědi na kontrolní otázky k doškolovacímu článku Dědek P.: Progresivní familiární intrahepatální cholestáza (č. 4/2010)                                                                       465

Správné odpovědi na kontrolní otázky k doškolovacímu článku Hamanová J., Csémy L.: Prenatální účinky alkoholu (č. 10/2010)                                                                     722

Aktuální téma

Böhles H.: Současná situace v pediatrii v Německu    715

Kmeťová A. viz Králíková E.                                            613

Králíková E., Kmeťová A., Šípková M.: Léčba závislosti na tabáku u adolescentních kuřáků – nové, důležité a obtížné téma v medicíně               613

Malina L.: Hydroa vacciniforme                                      406

Návrh České lékařské společnosti J. E. Purkyně na novelizaci vyhkášky 185/2009 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů        409

Perlín C.: Komplementární výživa – komentář Výboru pro výživu ESPGHAN        34

Šípková M. viz Králíková E.                                             613

Vašíčková L.: Možnosti lázeňské léčby v Léčebně Dr. Filipa v Poděbradech         144

Velemínský M. ml., Velemínský M. st.:

     Některé kontroverze v gynekologii a porodnictví   616

Velemínský M. st. viz Velemínský M. ml.                       616

Stanoviska odborné společnosti/pracovní skupiny

Frühauf P.: Revidovaný doporučený postup při diagnostice, léčbě a prevenci alergie na bílkovinu kravského mléka  466

Janda J. viz Mihál V.                                                          717

Mihál V., Janda J.: Kurzy plavání pro kojence a batolata – co by měly vědět jejich  rodiny                                                                             717

HISTORIE

Janda J.: Infuzní roztoky a historie jejich objevitelů (1). Sydney Ringer (1834–1910) – sto let od úmrtí tvůrce Ringerova roztoku                                                                           667

Diskuse

Doležel Z., Wechsler D., Jimramovský T., Elstnerová L.: Kongenitální hyperinzulinismus – některá úskalí diagnostiky a léčby 523

Elstnerová L. viz Doležel Z.                                              523

Jimramovský T. viz Doležel Z.                                          523

Wechsler D. viz Doležel Z.                                               523

Krátká sdělení

9. celostátní konference Dětská pneumologie, Praha, 24. dubna 2010 – abstrakta 473

19. kongres Európskej spoločnosti pre pediatrický klinický výskum, Bratislava, 24.–26. 6. 2010 – abstrakta  528

Zprávy z kongresů a cest

Starý J.: Zpráva o XX. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky konané ve dnech 8.–10. října 2010 v Praze      725

Osobní zprávy

Bzdúch V.: Nedožitých 50 rokov RNDr. Libora Kozáka, CSc.      210

Bzdúch V.: Spomienka na Angela M. Di Georgea (1921–2009)   671

Frič I.: Doc. MUDr. František Bauer, PhD., mim. prof. – 60-ročný              558

Hoza J. viz Zeman J.                                                          208

Hoza J.: Jubileum prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc.    560

Janda J., Pozler O.: Gratulace k 75. narozeninám panu profesorovi MUDr. Miroslavu Šašinkovi, DrSc.           670

Janda J.: Dětská psycholožka PhDr. Marie Nesrstová sedmdesátnicí      147

Janda J.: Dětský gynekolog profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc., sedmdesátníkem               416

Kabíček P. viz Zeman J.                                                     208

Koloušková S. viz Lebl J.                                                 413

Kovács L. viz Podracká Ľ.                                                669

Kukla L. viz Schneiberg F.                                                415

Lebl J., Šnajderová M., Koloušková S.: Doc. MUDr. Alois Kopecký – devadesátiletý                                                               413

Podracká Ľ., Kovács L.: Prof. MUDr. Miroslav Anton Šašinka, DrSc. – 75-ročný 669

Pozler O. viz Janda J.                                                         670

Schneiberg F., Kukla L.: Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. – 80 let          415

Stožický F.: Za docentkou MUDr. Janou Varvařovskou, PhD., členkou britské Královské pediatrické společnosti (FRCPCH)                                                                      209

Šnajderová M. viz Lebl J.                                                 413

Ťoukálková L.: Životní jubileum MUDr. Petra Pešáka, primáře dětského oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s. Zlín     148

Zeman J., Hoza J., Kabíček P.: Významné životní jubileum docentky Jany Hamanové          208

Zprávy

Bzdúch V., Behúlová D.: Cena Horsta Bickela 2009 za prvú úspešnú liečbu deficitu molybdénového kofaktora            93

Bzdúch V., Behúlová D.: XIV. kolokvium o dedičných metabolických poruchách, Bratislava 15. 12. 2009        149

Česko-slovenská konference dětské gastroenterologie a výživy, Olomouc,19. 5. 2010                                                         97, 124, 206

Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 2.–3. 12. 2010                                                                 672

IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Olomouc, 19.–22. 5. 2010                                          48, 99, 100, 117, 141, 195, 196

Karta života ZP MV ČR                                                    108

Konference myoskeletální medicíny, Praha, 14.–16. října 2010   472, 527

Objednávka časopisu                               408, 525, 672, 728

Pracovní dny dětské nefrologie, 22.–23. října 2010, Hradec Králové        488, 556

Projekt „Modrá kniha“ na téma Celiakie a kojenci          47

Sympozium Pokroky ve výživě novorozenců, Praha, 16. 4. 2010               94, 155

Výzva redakce autorům                                                    625

Vzdělávací akce IPVZ – 1. pololetí 2010                           41

Vzdělávací akce IPVZ – 2. čtvrtletí 2010                         151

Vzdělávací akce IPVZ – 2. pololetí 2010                         482

XII. hradecké pediatrické dny, 19.–20. listopadu 2010 412, 557, 591

XXVII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Olomouc, 6.–9. října 2010                                                       431, 515

Recenze

Bzdúch V., Tichá Ľ.: Pediatric Endocrinology and Inborn Errors of Metabolism (Kyriakie Sarafoglou, Georg F. Hoffmann, K. S. Roth)                                                                       95

Pokyny pro autory                                             

49, 212, 489 

PŘÍLOHY

k článkům rubriky Postgraduální vzdělávání: č. 1, 2, 3, 4, 10, 11


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se