Zpráva o XX. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky konané ve dnech 8.–10. října 2010 v Praze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (12): 725-727.
Kategorie: Zprávy z kongresů a cest

Výroční XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky se uskutečnila 8.–10. října 2010 v hotelu Pyramida v Praze. Konference se zúčastnilo 270 lékařů, zdravotních sester, laboratorních pracovníků a představitelů rodičovských iniciativ z České a Slovenské republiky. Součástí konference byla výstava 19 farmaceutických firem a firem dodávajících zdravotnickou a laboratorní techniku.

Slavnostní ráz konference byl určen oslavou 25. výročí založení „Pracovní skupiny dětské hematologie České republiky“ (PSDH), jejíž vznik inicioval zakladatel moderní české dětské hematologie profesor MUDr. Otto Hrodek, DrSc., v roce 1985 a jejímiž zakládajícími členy se stali dětští hematologové z dětských klinik v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích. Prvním rozhodnutím PSDH bylo sjednocení léčby dětí s nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním – akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) – podle německých BFM (Berlin-Frankfurt-Münster) protokolů ve všech centrech České republiky. Výsledky léčby dětí s ALL v té době v České republice zaostávaly za výsledky západoevropských zemí a vyléčit se dařilo jen přibližně 30 % pacientů. Volba respektovaných německých protokolů kombinované chemoterapie se ukázala jako velmi prozíravá. Postupné zlepšování výsledků léčby dětské ALL v České republice je znázorněno na grafu 1. Uveden je vždy název léčebného protokolu, období po které byl používán a počet léčených dětí. Již prvním léčebným schématem ALL-BFM 83 používaným v letech 1985–1990 se podařilo vyléčit více než 60 % dětí (naše bývalé dětské pacienty jsme v posledních 3 letech zvali ke kontrolním vyšetřením a ověřili si, že naprostá většina z nich našla odpovídající zaměstnání a řada z nich již založila rodinu). Léčebným schématem ALL-IC BFM 2002 bylo v letech 2002–2007 léčeno více než 300 dětí a podle stávajících výsledků je nepochybné, že vyléčit se podaří více než 85 % z nich. V současné době se Česká republika připojila k nové léčebné studii dětí s ALL, které se pod hlavičkou BFM zúčastní centra ze SRN, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Izraele a Austrálie. Cílem je další zlepšení výsledků léčby tohoto před 50 lety bez výjimky smrtelného onemocnění při snížení výskytů akutních a pozdních léčebných komplikací.

Pravděpodobnost 4letého přežití dětí s akutní lymfoblastickou leukémií v České republice v letech 1985–2007.
Graf 1. Pravděpodobnost 4letého přežití dětí s akutní lymfoblastickou leukémií v České republice v letech 1985–2007.

Slavnostní přednášku na konferenci přednesli dva ze tří zakladatelů německé BFM leukemické skupiny – profesor Hans-Jörg Riehm z Hannoveru a profesor Günther Schellong z Münsteru. Charizmatický řečník Riehm vzpomínal na první zkušenosti s aplikací jím vytvořených léčebných protokolů v západním Berlíně, odkud se inovativní principy léčby dětské ALL šířily do celé Spolkové republiky Německo a následně do řady zemí světa. Principem léčebného přístupu byla velmi intenzivní dvouměsíční iniciální léčba skládající se z osmi cytostatik podaných v přesném časovém schématu a pozdní posílení (intenzifikace) léčby 6 měsíců od diagnózy obdobnými léky. Protokol byl kromě berlínské kliniky používán na dětských klinikách v Münsteru a ve Frankfurtu (odtud pochází název protokolu BFM používaný dosud). Svět v té době používal americké protokoly s šancí na vyléčení dětí s leukémií 30 %. Německými protokoly se vyléčilo v druhé polovině 70. let a v osmdesátých letech šedesát a následně 70 % dětí a staly se standardem léčby, jehož klíčové součásti používá většina vedoucích leukemických skupin, včetně např. USA a Japonska.

Profesor Hrodek oslavil první den konference 88. narozeniny.
Obr. 1. Profesor Hrodek oslavil první den konference 88. narozeniny.

Profesoři Čáp,Koutecký,Riehma Schellong s chotí při slavnostním zahájení sjezdu.
Obr. 2. Profesoři Čáp,Koutecký,Riehma Schellong s chotí při slavnostním zahájení sjezdu.

Profesor Riehm při přednášce.
Obr. 3. Profesor Riehm při přednášce.

Profesoři Riehm a Kowalczyk při prohlídce Prahy.
Obr. 4. Profesoři Riehm a Kowalczyk při prohlídce Prahy.

Riehmův blízký spolupracovník, profesor Schellong, se soustředil na léčbu Hodgkinova lymfomu u dětí. Ve své přednášce představil historii léčby tohoto nádoru a zdůraznil velmi úspěšnou filosofii německých protokolů kombinujících intenzivní chemo- a radioterapii s vysokou šancí na vyléčení při – ve srovnání s jinými léčebnými schématy – relativně nízkém výskytu obávaných pozdních následků léčby Hodgkinova lymfomu (jako jsou např. sekundární leukémie, karcinom prsu a štítné žlázy). Velkou pozornost věnují současné německé přístupy zachování plodnosti vyléčených pacientů, kterou dřívější schémata nepříznivě ovlivňovala. Třetím zahraničním hostem byl vedoucí představitel polské dětské onkologie profesor Jerzy Kowalczyk z Lublinu, který coby člen výboru evropské odnože mezinárodní společnosti dětské onkologie SIOP-E představil publiku současné aktivity společnosti s cílem zlepšit úroveň evropské dětské onkologie.

V publiku se sjezdu zúčastnili mimo jiné zakladatel Pracovní skupiny dětské hematologie v České republice profesor Hrodek, který oslavil první den konference 88. narozeniny, zakladatel moderní slovenské dětské hematologie a tvůrce úspěšných leukemických protokolů profesor MUDr. Ján Čáp, DrSc., z Bratislavy a zakladatel dětské onkologie v  Československu šedesátých let profesor Josef Koutecký.

V sekcích lékařů zaznělo 24 přednášek a tři panelové diskuse formou kulatého stolu na téma hereditární sferocytózy a diferenciální diagnózy periferní pancytopenie, významu minimální reziduální nemoci detekované molekulárně genetickými a imunologickými metodami pro současnou stratifikaci pacientů s ALL do rizikových skupin a narůstajícího výskytu EBV indukovaných lymfoproliferativních onemocnění zejména u pacientů po orgánové transplantaci a transplantaci kostní dřeně. Cenu za nejlepší přednášku účastníka do 35 let získala MUDr.  Markéta Žaliová z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol. Její vítězná experimentální práce „Umlčení fúzního genu TEL/AML1 prostřednictvím RNA  interference: TEL/AML1 není nezbytný pro přežívání leukemických buněk“ již byla přijata k publikaci v prestižním odborném časopisu Leukemia. V sesterské sekci bylo prezentováno 23 přednášek, cenu za nejlepší z nich získala Andrea Pertlová z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol za sdělení „Sledování pozdních následků léčby po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětském věku“. V posterové sekci bylo diskutováno 42 posterových sdělení. V rámci sjezdu se rovněž uskutečnilo setkání zástupců rodičovských iniciativ působících v dětské hematologii a onkologii v České a Slovenské republice. Výroční konference tak byla důstojným připomenutím pokroku, jaký učinila česká a slovenská dětská hematologie a onkologie v posledních dvaceti letech.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Předseda organizačního výboru konference

Klinika dětské hematologie a onkologie

UK 2. LF a FN Motol

Praha


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se