Hyponatrémie a hypernatrémie


Hyponatremia and Hypernatremia

Body water is distributed in three compartments - intracellular, extracellular and interstitial. In these watercompartments, particles modelling the resulting osmolality are dissolved. Osmolality has been proved to beconspicuously stable in all these spaces due to equilibration on cellular membranes. Under clinical conditions,osmolality may be measured in serum or urine. The value of serum osmolality is governed particularly by theserum concentration of sodium, less by glucose, urea, albumin and some ions. Hyponatremia and hypernatremiarepresent most frequently dysectrolytemia, which may immediately endanger the child’s life. The paper presentsa brief pathological basis of the changes in serum sodium concentration and a diagnostic-therapeutic approach topatients suffering from hyponatremia or hypernatremia. A short quiz is a part of the contribution aimed atcontinual medical education.

Key words:
hyponatremia, hypernatremia, diagnostics, therapy, continual education


Autoři: Z. Doležel
Působiště autorů: II. dětská klinika LF MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Z. Doležel, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (1): 18-23.
Kategorie: Články

Souhrn

Tělesná voda je distribuována ve třech prostorech - intracelulárním, extracelulárním a intersticiálním. V těchtovodních kompartmentech jsou rozpuštěny částice modelující výslednou osmolalitu. Ta je za normálních podmínekobdivuhodně ve všech prostorech stálá, a to díky ekvilibraci na buněčných membránách. Objektivně lze v běžnépraxi měřit pouze osmolalitu sérovou, resp. osmolalitu moči. Hodnotu osmolality séra determinuje předevšímsérová koncentrace sodíku, v menší míře pak glukóza/albumin/některé anionty. Hyponatrémie/hypernatrémiereprezentují nejčastější dyselektrolytémii, která může dítě bezprostředně ohrožovat na životě. Práce uvádí stručnýpatofyziologický podklad změn sérové koncentrace sodíku a diagnosticko-léčebný přístup k nemocným s hyponatrémií/hypernatrémií.

Klíčová slova:
hyponatrémie, hypernatrémie, diagnostika, léčba, kontinuální vzdělávání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se