Klinická výživa v běžném systému nutriční a léčebné péče1. část - Úvod ke klinické výživě, parenterální výživa


Clinical Nutrition in Common System of Nutrition and Therapeutic Care. Part 1 - Introductionto Clinical Nutrition, Parenteral Nutrition

The authors introduce a survey of some present knowledge on the problem of clinical nutrition. The knowledgeof the changes in the organism during short-term and long-term starvation is summarized. The attention is paidto practical results of research studies, which extend the possibilities of using some amino acids, fats and othercompounds for clinical nutrition. The authors pay particular attention to parenteral clinical nutrition, itsadministration and preparation. The survey presents preparations of clinical parenteral nutrition (except basicinfusion solutions), which are available in the Czech Republic and recommendations of their selection accordingto age categories and character of the disease in the child patients, where clinical nutrition is necessary.

Key words:
energy reserves in the organism, clinical nutrition, parenteral nutrition, child age


Autoři: P. Tláskal;  A. Nováková 1
Působiště autorů: Dětská poliklinika FN Motol, Praha vedoucí lékař MUDr. P. Tláskal, CSc. I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Janda, CSc. Ústavní lékárna FN Motol, Praha1 vedoucí RNDr. M. Vondrušková
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (1): 24-30.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí přehled některých současných poznatků o problematice klinické výživy. Shrnují poznatkyo změnách v organismu při krátkodobém a dlouhodobém hladovění. Zaměřují se na praktické výsledky výzkumů,které rozšiřují možnosti použití některých aminokyselin, tuků a dalších látek pro klinickou výživu. Autoři sezaměřují především na parenterální klinickou výživu, na její aplikaci a přípravu. V přehledu uvádějí přípravkyklinické parenterální výživy (s výjimkou základních infuzních roztoků), které jsou v naší republice k dispozici,s doporučením jejich výběru podle věkových kritérií a charakteru onemocnění dětských pacientů, u nichž je nutnáklinická výživa.

Klíčová slova:
energetické rezervy organismu, klinická výživa, parenterální výživa, dětský věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se