Tazocin (piperacilin/tazobaktam) v léčbě febrilní neutropenie u dětí


Tazocin (Piperacilin/Tazobactam) in the Therapy of Febrile Neutropenia in Children

During 1999 - 2001 authors assessed 50 cases of febrile neutropenia in 45 patients (26 girls, 19 boys) who weretreated at Department of Pediatric Oncology, Prague. The median age was 11 years and 8 months. They includedpatients whose therapy required to change antibiotic treatment at least twice. All patients had haematologicaltoxicity grade IV (total leukocytes < 1x109/l, neutrophils < 0.5x109/l) after conventional chemotherapy (25x) andmegachemotherapy with stem cell rescue (25x). Authors assessed number of days with antibiotics, days with feverand grade of infection. First choice of antibiotic treatment included: cefepime, teicoplanin, cefotaxim, isepamicin,amikacin, ampicilin/sulbactam, netilmicin, ciprofloxacin and ceftazidim. The median number of days with feverwas 3 (2 - 6). During the second choice of treatment they always used piperacilin/tazobactam together withteicoplanin or vancomycin. The median number of days with fever was 2.27 (1 - 5). Authors had to change theantibiotic treatment for the third choice in 14 patients due to unresolved fever or due to better in vitro resistance.They used meropenem, imipenem, ciprofloxacin, teicoplanin and vancomycin. The median number of days withfever was 2.57 (1 - 6). The total number of days with fever was 6.24 (3 - 14). Among these 50 febrile episode theorigin of fever was not microbiologically documented in 29 patients - fever of unknown origin was in 58%.Bacteriemia was proved in 21 patients (42%). The most common pathogen was Staphylococcus epidermidis (12x= 57%). The ratio between gram-positive and gram-negative bacteriemia was 3.2:1. Febrile infection accordingWHO classification grade II, III was in 21 patients and grade IV in four patients only. Conclusion: piperacilin/tazobactamtogether with glycopeptide was successful in 36 cases of febrile neutropenia (72%).

Key words:
piperacilin/tazobactam, glycopeptide, febrile neutropenia, children


Autoři: J. Válková 1;  Nyčo. 2;  melhausV. Š 1;  M. Nekolná 1;  Z. Klembárová 1;  J. Koutecký 1
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha1 přednosta prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha2 přednostka doc. MUDr. A. Součková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (1): 3-7.
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1999 - 2001 autoři hodnotili průběh 50 febrilních neutropenií u 45 pacientů (26 dívek, 19 chlapců)léčených na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Motol. Průměrný věk pacientů byl 11 let a 8 měsíců.Sledovali pouze febrilní neutropenie, u kterých první volba antibiotik selhala, a kde v druhé volbě použili piperacilin/tazobaktam (Tazocin) v kombinaci s glykopeptidy. Všichni pacienti měli hematologickou toxicitu stupně IVpodle WHO (leukocyty < 1x109/l, neutrofily < 0,5x109/l), která vznikla 25krát po konvenční chemoterapii a 25krátpomegachemoterapii s převodem autologních progenitorových buněk. Hodnotili dobu podání antibiotik, počet dnís teplotami a výskyt infekčních mikroorganismů. Kombinace antibiotik první volby obsahovaly cefepim, teikoplanin,cefotaxim, isepamicin, amikacin, ampicilin/sulbaktam, netilmicin, ciprofloxacin a ceftazidim. Průměrnýpočet dní s teplotami byl 3 dny (2 - 6). Do druhé kombinace byl zařazen piperacilin/tazobaktam s teikoplaninemnebo s vankomycinem. Průměrný počet dní s teplotami byl 2,27 dní (1 - 5). U 14 pacientů pro neustupující teplotynebo na základě citlivosti mikrobiálního agens autoři podali antibiotika třetí volby meropenem, imipenem,ciprofloxacin, teikoplanin a vankomycin. Průměrný počet dní s teplotou při třetí kombinaci byl 2,57 dní (1 - 6).Celkový počet dní s teplotami byl 6,24 dne (3 - 14).U29 dětí autoři infekční agens nenalezli (teploty nejasné etiologiev 58 %). V hemokulturách bylo zachyceno infekční agens u 21 pacientů (42 %). Nejčastěji byla prokázána infekcezpůsobená kmeny Staphylococcus epidermidis (12krát = 57 %). Poměr grampozitivních a gramnegativních mikroorganismůbyl 3,2 : 1. Febrilní neutropenii stupeň II - III mělo 21 pacientů a stupeň IV 4 pacienti. Kombinacepiperacilin/tazobaktam a glykopeptidů byla účinná u 36 febrilních neutropenií (72 %).

Klíčová slova:
piperacilin/tazobaktam, glykopeptidy, febrilní neutropenie, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se