Imunomodulácia recidivujúcich uroinfekcií u pediatrickejpacientky po operácii vezikoureterálneho refluxu


Immunomodulation of Recurrent Urinary Tract Infections in a Paediatric Patient with VesicouretheralReflux (Case report)

Vesicouretheral reflux (VUR) is an inherited abnormality of the urinary tract frequently accompanied byrecurrent urinary infections. The standard therapeutical approach comprises surgical correction and consequentlong-term prophylactic antibiotic therapy. Authors present case report of a paediatric patient with VUR sufferingfrom recurrent urinary infections. The use of standard therapy failed. After assessment of secondary deficiency inT cell mediated immunity, combined immunomodulatory therapy (transfer factor, preparation Immodin inj., indose 1 inj. s.c., once weekly - 3 weeks follow up, 4th and 5th inj. in every 4 weeks lasting intervals and bacteriallysate, preparation Uro-Vaxom in dose 1 caps. daily, during the period of 3 months) was administered. High clinicalefficacy was observed with long-term (2.5 yrs) absence of urinary infection.

Key words:
immunostimulating treatment, bacterial lysate, transfer factor, relapsing uroinfection, vesicouretheralreflux


Autoři: F. Gazdík;  K. Gazdíková;  M. Šauša;  M. R. Piják
Působiště autorů: Oddelenie klinickej imunológie, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava, riaditeľ doc. MUDr. Š. Nyulassy, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (8): 436-439.
Kategorie: Články

Souhrn

Vezikoureterálny reflux (VUR) je vrodená vývojová chyba uropoetického systému, často sprevádzaná recidivujúcimiinfekciami močových ciest. Všeobecne akceptovaný terapeutický postup pozostáva z chirurgickej korekcies následnou antimikrobiálnou profylaktickou terapiou. Autori predkladajú kazuistiku pediatrickej pacientkys recidivujúcimi infekciami močových ciest a VUR, u ktorej sa chirurgicky korigoval VUR a následne bolanasadená profylaktická antibiotická liečba. Táto však bola bez významnejšieho zlepšenia stavu. Pacientka bolaimunologicky vyšetrená a bola aplikovaná kombinovaná imunomodulačná liečba transferovým faktorom (Immodin,SEVAC, ČR) a bakteriálnym lyzátom (Uro-Vaxomom, Laboratories OM, s.a., Švajčiarsko), pri ktorej došlok významnému zníženiu recidív uroinfektov a postupne k dlhodobej úprave klinického stavu.

Klíčová slova:
imunostimulačná liečba, bakteriálny lyzát, transfer faktor, recidivujúce uroinfekcie, vezikoureterálnyreflux

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se