Průzkum pitného režimu dětí a adolescentů


Investigation of the Fluid Intake Regime in Children and Adolescents

The authors evaluated the drinking regime of a group of 922 children and adolescents aged 6 - 18 years. Theyevaluated a total of 675 healthy children and adolescents and 247 chronically ill children. For evaluation they useda questionnaire of fluid consumption, the WHO nutritional score, a questionnaire of preferences of beverages anda questionnaire on physical activity.The authors found that the fluid intake is low in all children without a marked difference between healthy andchronically sick children. Evaluation according to age groups and schools revealed the best results in nursery schoolchildren and the greatest shortcomings were recorded in apprentices.Relatively satisfactory were the preferences of beverages where the probands allocated the first place to teawithout specification of type. No difference was found in the fluid intake in relation to season.The results of evaluation of the WHO nutritional score are alarming. The authors found that the compositionof the diet of the investigated children is unbalanced and frequently calls for profound changes.

Key words:
fluid intake of children, type of beverage, WHO score


Autoři: H. Hrstková 1;  Z. Brázdová 2;  M. Bajer 1;  J. Hak 3;  M. Forejtů 1
Působiště autorů: I. dětská klinika-onkologická LF MU, FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice, 1 přednostka doc. MUDr. H. Hrstková, CSc. Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty MU, Brno, 2 přednostka prof. MUDr. Z. Brázdová, CSc. Dětské léčebny, Lázně Luhačovice, a. s
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (8): 429-432.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři provedli vyhodnocení pitného režimu u souboru 922 dětí a adolescentů ve věku 6 - 18 let. Hodnocenobylo celkem 675 zdravých dětí a adolescentů a 247 chronicky nemocných dětí. Pro hodnocení byl použit dotazníkspotřeby tekutin, WHI nutriční skóre, dotazník preferencí nápojů a dotazník pohybové aktivity.Autoři zjistili, že dodávka tekutin je snížená u celého souboru dětí, bez výrazného rozdílu mezi zdravýmia chronicky nemocnými dětmi. Při hodnocení podle věkových kategorií a školy byly nejlepší výsledky nalezenyu dětí z mateřských škol, nejzávažnější nedostatky u učňů.Poměrně uspokojivé byly výsledky hodnocení výzkumu preferencí nápojů, kdy hodnocení na první místo dávaličaj, bez udání druhu. Nebyl nalezen rozdíl v příjmu tekutin podle ročního období.Výsledky hodnocení nutričníhoWHOskóre jsou alarmující.Autoři studie zjistili, že kvalita stravy hodnocenýchdětí je nevyvážená a vyžaduje často razantní nápravu.

Klíčová slova:
příjem tekutin u dětí, druh tekutin, WHO skóre

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se