Hydronefróza u dětí a adolescentů


Hydronephrosis in Children and Adolescents

Hydronephrosis means dilatation of the hollow system of the affected kidney with different degree ofparenchymal atrophy. The aim of the study was to evaluate the therapeutic results in patients with congenitalhydronephrosis.During 1996 - 2001, 62 children were operated on at our institution. There were 44 boys and 18 girls. 48 patientshad obstruction of the pyeloureteric junction (PUJ) due to congenital dysplasia, 14 patients had extrinsicobstruction of the PUJ from crossing renal vessels. In all patients a dysmembering pyeloplasty (Anderson-Hynesprocedure) was done, in case of extrinsic obstruction, enhanced by transposition of the vascular bundle. 4 patientsdeveloped signs of simultaneous obstruction of the PUJ and ureterovesical junction (UVJ). 3 of them requiredadditional resection of the iuxtavesical ureter and its reimplantation after 3 - 4 weeks on nephrostomy. Such patientsdo not develop typical dilated obstructive megaureters. In all patients the obstruction has been relieved. Nosubstantial difference between therapeutic results of each particular group of patients was found.

Key words:
hydronephrosis, aberrant vessels, pyeloplasty, reimplantation of the ureter


Autoři: J. Morávek 1;  L. Zeman 1;  M. Šimsová 1;  J. Kříž 1;  M. Rygl 1;  H. Křížová 2;  Z. Hříbal 3;  M. Zítková 3
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN v Motole, subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha, 1 přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc. Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 2 přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. Klinika zobrazovacích meto
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (8): 411-414.
Kategorie: Články

Souhrn

Hydronefróza představuje rozšíření kalichopánvičkového systému postižené ledviny doprovázené různýmstupněm atrofie renálního parenchymu. Cílem retrospektivní studie bylo zhodnocení výsledků léčby pacientůs vrozenou hydronefrózou.V období 1996 - 2001 bylo operováno 62 pacientů, z toho 44 chlapců a 18 dívek. 48 pacientů mělo hydronefrózuna podkladě subrenální obstrukce v důsledku kongenitální dysplazie pyeloureterálního přechodu a 14 pacientůhydronefrózu způsobenou obstrukcí pyeloureterálního přechodu aberantními vazivově cévními pruhy. Dva pacientiměli obstrukci oboustrannou. U všech pacientů autoři provedli resekční pyeloplastiku podle Andersonaa Hynese, nález obstrukce vazivově cévními pruhy si vyžádal navíc transpozici aberantních cév mimo oblastpyeloureterálního přechodu.Uvšech pacientů bylo dosaženo zlepšení odtoku moči z ledviny bez známek obstrukce.U 4 pacientů byla zjištěna současná obstrukce PU přechodu a ureterovezikální junkce, u 3 pacientů bylo třebaponechat zajišťující nefrostomii a v odstupu 3-4 týdnů provést resekci juxtavezikálního močovodu a jehoreimplantaci. Nález obstrukce pyeloureterálního přechodu nevylučuje současnou obstrukci ureterovezikálníjunkce, u takových pacientů se nevyvine typický dilatovaný obstrukční megaureter. V souboru nebyly zjištěnypodstatné rozdíly mezi výsledky léčby obstrukční hydronefrózy na podkladě dysplazie pyeloureterální junkcea hydronefrózy z obstrukce aberantním vazivově cévním svazkem.

Klíčová slova:
hydronefróza, aberantní cévy, pyeloplastika, reimplantace ureteru

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se