Význam stanovenia koncentrácií cytokínov a prism skóre u detí so sepsou


Importance of Assessment of Cytokine Concentration and PRISM Score in Children with Sepsis

Sepsis, a subset of SIRS, is the culmination of a series of events initiated by microorganisms and mediated by the host’s immune system. Cytokines seem to have the major role in initiating and maintaining the inflammatory state. After release into the bloodstream they are measurable. TNF-alpha, IL-1 and IL-6 were found to be significantly higher in septic patients and in non-survivors of sepsis. The PRISM score is an objective score of physiologic derangement in critically ill children. The aim of this work was to evaluate the severity of illness by the PRISM score and to find some correlation between this score and levels of TNF-alpha and IL-6 and other inflammatory mediators. In a prospective study 33 children with the diagnosis sepsis/septic shock were involved. In the groups of survivors and non-survivors the authors found statistically significant differences in the PRISM score (P = 0.003) and IL-6 (0.003). TNF-alpha levels did not differ significantly between survivors and non-survivors (P = 0.179). The PRISM score did not correlate significantly with TNF-alpha, IL-6, C-reactive protein, elastase. Medium close correlation was found for IL-6 (0.3875) and elastase (0.3283). A significant correlation was found between TNF-alpha and IL-6 (0.001).

Key words:
sepsis, septic shock, PRISM score, TNF-alpha, IL-6, elastase


Autoři: M. Pisarčíková;  J. Filka;  M. Uher;  M. Kurák;  E. Barlová 1;  M. Kovářová 2;  M. Molokáčová 3;  M. Šašinka
Působiště autorů: Klinika detí a dorastu FNsP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice, vedúca doc. MUDr. Ľ. Podracká, CSc. Oddelenie klinickej imunológie, FNsP, Košice, 1 vedúca MUDr. T. Kráľová Ústav sociálnej medicíny LF UPJŠ, Košice, 2 vedúca MUDr. M. Kovářová, CSc. Oddelenie
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (9): 510-515.
Kategorie: Články

Souhrn

Sepsa je výsledkom série procesov, ktoré vyvolávajú mikroorganizmy a ktoré „organizuje“ imunitný systém hostiteľa. Cytokíny, peptidy s prozápalovými (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa) a protizápalovými vlastnosťami (IL-10 ai.), majú v začatí a udržaní zápalového stavu ústrednú úlohu. Koncentrácie TNF-alfa, IL-1 a IL-6 v sére sú signifikantne vyššie u pacientov so sepsou a u tých, ktorí zomreli. PRISM je skóre zmien fyziologického stavu u kriticky chorých detí. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť závažnosť choroby PRISM skóre, merať koncentrácie TNF-alfa, IL-6 a ďalších zápalových markerov a zistiť prípadne korelácie. V prospektívnej štúdii autori vyšetrili skupinu 33 detí s diagnózou sepsa/septický šok. Medzi skupinami detí, ktoré prežili a zomreli, sme zistili štatisticky významné rozdiely v PRISM skóre (P = 0,003) a IL-6 (0,003). Koncentrácie TNF-alfa sa v oboch skupinách signifikantne nelíšili (P = 0,179). PRISM skóre signifikantne nekorelovalo s TNF-alfa, IL-6, CRP a elastázou. Stredná tesnosť korelácie sa zistila pre IL-6 (0,3875) a elastázu (0,3283). Autori zistili signifikantnú koreláciu medzi TNF-alfa a IL-6 (0,001).

Klíčová slova:
sepsa, septický šok, PRISM skóre, TNF-alfa, IL-6, elastáza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se