Respirační selhání v důsledku ARDS jako vysoce riziková komplikace léčby akutní leukémie a myelodysplastického syndromu u dětí


Respiratory Failure as a Result of ARDS as a High Risk Complication of Treatment of Acute Leukaemia and Myelodysplastic Syndrome in Children

The authors report on respiratory failure as a results of acute respiratory distress syndrome (ARDS) as a complication of treatment of acute leukaemia and myelodysplastic syndrome in children. A group of 24 haematooncologic patients in age bracket of 1 - 18 years was treated in PICU for complications of haematooncologic treatment. This group account for 1.84 per cent of all admitted children in this PICU. The group included as a basic diagnosis myelodysplastic syndrome (MDS, 1 patient), acute lymphoblastic leukaemia (ALL, 14 patients) and acute myelocytic leukaemia (AML, 9 patients). In 12 children ARDS was the reason for admission to PICU, 10 children from this groups died and 2 survived (2 x ALL). The period of mechanical ventilation in surviving patients was 5 - 13 days (median 9 dyas), in non-surviving patients 1 - 68 days (median 4 days). For induction chemotherapy cytosinarabinosid (ara-C) was used, from 100 mg/qm/24 h in continual infusion to a dose of 3 g/qm/12 h. Administration of chemotherapy was at the time of admission to PICU, except 3 cases, disconnected. Mortality for complication of haematooncologic treatment in this observed group was 70.8 per cent, mortality of ARDS in this group was 83.3 per cent. The group with ARDS and AML has higher risk than group with ARDS and ALL. In a similar group of children with solid tumours treated at the same time and in the same PICU the mortality was 55.6 per cent. The authors recommend not to wait with intensive care including mechanical ventilation for the development of all criteria of ARDS and to start early with this treatment at the time of the first clinical signs of respiratory failure and first pathologic changes on the X-ray picture or the lungs.

Key words:
ARDS, AML, ALL, chemotherapy, intensive care, children


Autoři: M. Filaun 1;  V. Vávra 2;  I. Lišková 1;  L. Polanecká 2;  K. Cvachovec 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK, FN v Motole, Praha, 1 přednosta doc. MUDr. K. Cvachovec, CSc. II. dětská klinika 2. LF UK, FN v Motole, Praha, 2přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (9): 496-499.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se v článku zabývají respiračním selháním v důsledku rozvoje acute respiratory distress syndrome (ARDS) jako komplikací léčby akutní leukémie a MDS u dětí. V letech 1996 - 1999 na resuscitačním oddělení pro děti Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. LF UK přijato celkem 24 hematoonkologických pacientů ve věkovém rozpětí 1 - 18 let v kritickém stavu vyžadujících resuscitační péči pro různé komplikace hematoonkologické terapie. Je to 1,84 % všech přijatých dětí na toto resuscitační oddělení. Tato skupina zahrnovala jako základní onemocnění myelodysplastický syndrom (MDS, 1 pacient), akutní lymfatickou leukémii (ALL, 14 pacientů) a akutní myeloidní leukémii (AML, 9 pacientů). U 12 dětí byl důvodem k přijetí ARDS, 10 dětí pro tuto komplikaci zemřelo, 2 přežily (2krát s ALL). Doba umělé plicní ventilace byla u přeživších dětí v rozmezí 5 - 13 dní (medián 9 dní), u zemřelých 1 - 68 dní (medián 4 dny). Dominantním používaným cytostatikem byl cytosinarabinosid (ara-C) aplikovaný v indukční cytostatické dávce od 100 mg/qm/24 h v kontinuální infuzi až po dávku 3 g/qm/12 h. Kromě 3 pacientů byla cytostatika v době přijetí vysazena. Úmrtnost na komplikace hematoonkologické léčby je ve sledované skupině 70,8 %, úmrtnost v důsledku respiračního selhání pro ARDS je 83,3 %. Skupina dětí s respiračním selháním pro ARDS při AML je přitom výrazně rizikovější než skupina dětí s respiračním selháním pro ARDS při ALL. Pro porovnání v analogické skupině dětí se solidními nádory léčenými na stejném oddělení je úmrtnost na ARDS 55,6 %. Autoři doporučují se zahájením resuscitační péče zahrnujíc UPV nečekat na plný rozvoj kritérií ARDS a tuto terapii zahájit již při prvních klinických známkách respiračního selhání a prvních známkách patologie na rtg snímku plic.

Klíčová slova:
ARDS, AML, ALL, chemoterapie, resuscitační péče, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se