Akutní selhání ledvin a osteolytické léze jako první projevy non-Hodgkinského lymfomu u kojenců


Acute Renal Failure and Osteolytic Lesions as Presenting Features of Non-Hodgkin’s Lymphoma in Infants

Acute renal failure and multiple osteolytic lesions as first presenting features of Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) are extremely rare in children younger than the age of two. The two cases discussed below, show the clinical and histological features of lymphomas. The first patient, a twenty-month-old boy, had acute renal failure with bilateral nephromegaly due to NHL (Burkitt’s lymphoma) infiltration. In the second case, an eighteen-month-old boy, multiple osteolytic lesions of the left low extremity have been the first presentation of the disease. The diagnosis of lymphoblastic lymphoma pre-B has been established. In the first case immunophenotype was the of relatively mature B cell with typically expressed CD19, CD20. The patient was started on hemodialysis and chemotherapy, but despite the treatment his course continued to worsen. Renal necropsy did not reveal any NHL infiltration. In the second case the diagnosis of lymphoblastic lymphoma pre-B with expression of CD10, CD19, CD20 and aberrant expression of CD7 was established. The boy underwent chemotherapy and he is 5 months in remission.

Key words:
non-Hodkin’s lymphoma, infants


Autoři: K. Bláhová 1;  T. Eckschlager 2;  M. Mališ 2;  è  E. Umlivská 3;  R. Kodet 4;  K. Pýcha 5;  Mráè  J. Ek 6;  J. Janda 1
Působiště autorů: , CSc. 2nd Medical Faculty Charles University, Prague, Czech Republic ;  st Pediatric Clinic1, Head Assist. Prof. J. Janda, CSc. Dept. of Pediatric Oncology2, Head Prof. J. Koutecký, DrSc. Dept. of Radiology3, Head Assist. Prof. J. Neuwirth, CSc. Dept. of Pathology4, Head Assist. Prof. R. Kodet, DrSc. Dept. of Pediatric Surger 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (9): 529-532.
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní selhání ledvin a četné osteolytické léze jako první příznaky non-Hodgkinského lymfomu (NHL) jsou nesmírně vzácné u dětí mladších dvou let. Dva uvedené případy demonstrují klinický průběh a histologický obraz lymfomů. První pacient, 20měsíční chlapec, byl přijat s akutním selháním ledvin a bilaterální nefromegalií způsobenou infiltrací NHL (Burkittův lymfom). V druhém případě u 18měsíčního chlapce četné osteolytické léze levé dolní končetiny byly prvními projevy choroby. Byla stanovena dignóza pre-B lymfoblastického lymfomu. V prvním případě imunofenotyp odpovídal relativně zralým B buňkám s typicky vyjádřeným CD19, CD20. U pacienta byla provedena hemodialýza a chemoterapie, ale přes terapii se stav dále zhoršoval. Nekroskopie ledvin již neodhalila infiltraci NHL. U druhého případu byla stanovena diagnóza lymfoblastického pre-B lymfomu s expresí CD10, CD19, CD20 a aberantní expresí CD7. Chlapec prodělal chemoterapii a je nyní pět měsíců v remisi.

Klíčová slova:
non-Hodgkinský lymfom, kojenci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se