Inventár životných udalostí (LEI) - príprava a overenie novej mierky pre detskú populáciu


The Life Events Inventory (LEI) - Elaboration and Testing of a New Standard for the Child Population

Objective:
To evaluate the usefulness of the LEI standard in the Slovak child population age 11 - 13 years.Method: In eight elementary schools in Košice for recording of positive and negative life events the 28-item Life Events Inventory (LEI) was used prepared in Slovakia. The mental well-being was evaluated by means of: the self-reported General Health Questionnaire (GHQ-12), Rosenberg’s Self-esteem Scale (SE) and the Affect Balance Scale (ABS).Results: The standard was evaluated by assessment of the reliability and validity. The reliability of the inventory was assessed by determining Cronbach’s alpha separately for positive items (LEI-p) and negative events (LEI-n). Cronbach’s alpha for positive items was 0.536 and for negative items 0.563. The convergent construct validity of the inventory was tested by correlations LEI-p and LEI-n with different standards of mental well-being. The Positive Life Events Inventory (LEI-p) correlated negatively with standard GHQ-12 and positively with SE and ABS. The Negative Life Events Inventory (LEI-n) correlated positively with standard GHQ-12 and negatively with standards SE and ABS. All correlations were statistically significant (p

Key words:
children, life events inventory, reliability, validity, psychosomatic disease


Autoři: Z. Katreniaková 1;  M. Kovářová 1;  E. Van Dalen 1;  A. Bérešová 1;  M. Pudelský 1;  E. Keresztes 2;  Van Den Heuvel W. 3
Působiště autorů: Ústav sociálnej medicíny LF UPJŠ, Košice, 1 vedúci MUDr. M. Kovářová, CSc. University of Debrecen, Hungary2 Northern Centre for Healthcare Research, University of Groningen, The Netherlands 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (4): 203-213.
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ práce:
Posúdiť použiteľnosť mierky merajúcej výskyt životných udalostí v slovenskej populácii detí vo veku 11 - 13 rokov.Metodika: Na ôsmich základných školách v Košiciach bol na zosnímanie pozitívnych a negatívnych životných udalostí použitý 28-položkový Inventár životných udalostí (LEI) pripravený na Slovensku. Duševná pohoda bola hodnotená pomocou: sebaposudzovacieho Dotazníka subjektívnej pohody (GHQ-12), Škály sebaúcty podľa Rosenberga (SE) a Škály emocionálnej rovnováhy (ABS).Výsledky: Použiteľnosť mierky bola posudzovaná stanovením realibility a validity. Realiabilita inventára bola zisťovaná určením Cronbachovho alfa zvlášť pre položky pozitívnych (LEI-p) a negatívnych životných udalostí (LEI-n). Cronbachovo alfa pre položky pozitívnych udalostí bolo 0,536 a pre položky negatívnych udalostí 0,563. Konvergentná konštruktová validita inventára bola overovaná koreláciami LEI-p a LEI-n s jednotlivými mierkami duševnej pohody. Inventár pozitívnych životných udalostí (LEI-p) koreloval negatívne s mierkou GHQ-12 a pozitívne s mierkami SE, ako aj s ABS. Inventár negatívnych životných udalostí (LEI-n) koreloval pozitívne s mierkou GHQ-12 a negatívne s mierkami SE, ako aj s ABS. Všetky korelácie boli štatisticky významné (p

Klíčová slova:
deti, inventár životných udalostí, reliabilita, validita, psychosomatické ochorenia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se