Výskyt vrozených vad a úspěšnost prenatální diagnostiky v ČR v roce 1999


Incidence of Birth Defects and Successfulness of Prenatal Diagnosis in the Czech Republic in 1999

Objective of study:
Presentation of results of recorded birth defects in the Czech Republic in 1999 and comparison with 1990 - 1998.Type of study: Retrospective demographic epidemiological study.Method: Processing of the incidences of selected types of birth defects assessed in children under one year and detected prenatally in the Czech Republic in 1999. Furthermore the authors updated data of the previous period (1990 - 1998). Data from the nationwide records of birth diseases from the Institute of health information and statistics of the Czech Republic were used and data on the prenatal diagnosis from different departments of medical genetics.Results: In 1999 there was further decline of child births in the Czech Republic to the present level of 89 471 liveborn infants. The absolute number of children with an birth defect in 1999 in the CR was 2685, calculated per 100 000 liveborn infants 300.1. Analysis by different diagnoses of birth defects as compared with the previous period a decline of some birth defects was recorded - in particular clefts of the central nervous system (anencephaly, spina bifida and encephalocele), clefts of the abdominal wall (omphalocele and gastroschisis), diaphragmatic hernia and Down’s syndrome. In other conditions there is, on the other hand, as compared with the previous period, a slight increase of registered cases. This applies in particular to some heart diseases, defects of the gastrointestinal tract (stenosis and atresia of the oesophagus, anorectal malformations) and some less important defects (polydactyly, syndactyly). In the group of birth defects where the incidence declined in born children this phenomenon is due to better results of prenatal diagnosis of birth defects.Conclusion: The authors submit up-to-date results of the nationwide recording of birth defects diagnosed pre- and postnatally in the CR in 1999. For comparison data from previous years were used. These data are an integral part of published international reviews which have become the source of information for comparison with the incidence of birth defects in other countries.

Key words:
birth defect, population teratology, incidence, Czech Republic, prenatal diagnosis, secondary prevention, successfulness


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  D. Mašátová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, 1 ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. Subkatedra lékařské genetiky IPVZ, Praha, 2 vedoucí prof. MUDr. M. Kučerová, DrSc. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, 3 ředitelka Mgr. V.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (4): 231-239.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace výsledků registrace vrozených vad v České republice v roce 1999 a srovnání s léty 1990 - 1998.Typ studie: Retrospektivní demograficko-epidemiologická studie.Metodika: Zpracování incidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u narozených dětí do 1 roku života a zjištěných prenatálně v České republice v roce 1999. Dále autoři provedli aktualizaci údajů za předchozí období 1990 - 1998. V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statisticky České republiky a údaje o prenatální diagnostice z jednotlivých pracovišť lékařské genetiky.Výsledky: V roce 1999 došlo k dalšímu poklesu narozených dětí v České republice na aktuální hodnotu - 89 471 živě narozených. Absolutní počet narozených s vrozenou vadou v roce 1999 byl v ČR 2685, v přepočtu na 10 000 živě narozených pak 300,1. Při rozboru podle jednotlivých diagnóz vrozených vad byl ve srovnání s uplynulým obdobím zaznamenán pokles, výskytu některých typů vrozených vad - především rozštěpových vad centrálního nervového systému (anencefalie, spiny bifidy a encefalokély), rozštěpových vad stěny břišní (omfalokély a gastroschízy), brániční kýly a Downova syndromu. V jiných případech dochází naopak ve srovnání s předchozím obdobím k mírnému zvýšení registrovaných případů. Jde především o některé srdeční vady, vady zažívacího traktu (stenóza a atrézie jícnu, anorektální malformace) a některé méně významné vady (polydaktylie, syndaktylie). Ve skupině vrozených vad, kde došlo k poklesu incidencí u narozených dětí, je tento jev způsoben zlepšenými výsledky prenatální diagnostiky těchto vrozených vad v České republice.Závěr: Práce předkládá aktuální výsledky celorepublikové registrace vrozených vad prenatálně a postnatálně diagnostikovaných případů v České republice v roce 1999. Ke srovnání byly použity údaje z České republiky z předchozích let. Tyto údaje jsou nedílnou součástí publikovaných mezinárodních přehledů, které se staly zdrojem údajů ke srovnání se zahraničními výsledky incidencí vrozených vad.

Klíčová slova:
vrozená vada, populační teratologie, incidence, Česká republika, prenatální diagnostika, sekundární prevence, úspěšnost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se