Kontinuální „bed-side“ monitorování plicní mechaniky u novorozenců, kojenců a větších dětí. Co lze „vyvěštit“ z kliček a křivek plicní mechaniky?


Bed-side Pulmonary Function Testing and Continuous In-line Mechanics - What Can We Learn from Loops and Waves?

The modern trend in the therapy of severe respiratory failure in children is to avoid the adversive effects of conventional mechanical ventilation by optimal ventilator setting. On most PICUs and NICUs the setting of the ventilator is made empirically by following the patient-ventilator interaction, and later verified by blood gas analysis.The Bicore CP-100 minor makes possible continuous sampling of many parameters of ventilation and pulmonary mechanics in the newborn, infants and older children. When a flow transducer is used, one can continuously measure proximal airway pressure (PAW) and flow (V), when moreover the oesophageal balloon catheter and occlusive valve were used one can get information on the oesophageal pressure (Pes) and the values of ventilation under semistatic conditions. From direct by measured parameters the monitor placed in line can calculate many further data. The author made measurements of dynamic and semistatic conditions in 65 newborns, 25 infants and in 15 children treated by mechanical support for respiratory failure. According to the author’s experience careful monitoring of dynamic parameters of ventilation and pulmonary mechanics is sufficient for a change of ventilator setting. Measurements made intermittently under semistatic conditions add little or nothing for correction of ventilator setting in routine clinical practice. Following of dynamic parameters is useful mainly for detection of overstretching and autoPEEP. Continuous following of changes in the dynamic compliance (Cdyn) is useful for evaluating the response or non-response after surfactant replacement therapy and from the aspect of prognosis of survive in the course of ECMO. Monitoring of airway resistance provides valuable information concerning response to bronchodilation therapy in cases of BPDs. A flow transducer can detect even small tidal volumes during HFO.In summary, continuous monitoring of ventilation parameters and pulmonary mechanics assessment enable the clinical to make conventional ventilation more „baby friendly“ and where the risk of volu/barotrauma is high, it can be a signal to stop further conventional treatment and to select some other protective modes of ventilation. Pulmonary mechanics assessment will be a routine in future and it will be „the golden standard“ as is blood gas monitoring nowdays. A CT scan of the lungs seems to be the most sophisticated step for setting the ventilator correctly.

Key words:
pulmonary mechanics monitoring, conventional mechanical ventilation, non-conventional mechanical ventilation, barotrauma, volutrauma, respiratory failure


Autoři: R. Nekvasil 1;  M. Fedora 2;  M. Klimovič 2;  M. Šeda 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno, 1 ředitel doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc. ARO a ECMO centrum, FN Brno - pracoviště Dětská nemocnice, 2primář MUDr. M. Klimovič
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (4): 187-199.
Kategorie: Články

Souhrn

Moderním trendem v terapii závažného respiračního selhání dětí je minimalizovat adverzní vlivy konvenční mechanické ventilace optimálním nastavením ventilátoru. To je prováděno většinou empiricky na základě sledování interakce pacient-ventilátor a verifikovaného měřením krevních plynů.Monitor Bicore CP-100 (Irvine, CA) umožňuje kontinuální měření řady ventilačních parametrů v průběhu mechanické ventilace, a to jak u novorozenců a kojenců, tak u větších dětí. Za použití flow transduceru je pak možné kontinuálně přímo měřit proximální tlak v dýchacích cestách (PAW) a průtok (V), za simultánního použití ezofageálního katétru i ezofageální tlak (Pes) při použití inflační chlopně intermitentně i za semistatických podmínek. Z přímých měření je pak možno provést řadu výpočtů dalších parametrů. Autoři provedli měření parametrů plicní mechaniky u 65 novorozenců, 25 kojenců a 15 větších dětí v průběhu mechanické ventilační podpory pro respirační selhání. Na základě výsledků konstatují, že kontinuální sledování dynamických parametrů je dostačující pro úpravu nastavení ventilátoru. Měření za semistatických podmínek v podmínkách rutinní intenzivní péče nepřináší již žádné relevantní informace. Sledování dynamických parametrů je cenné k detekci overstretchingu plíce a autoPEEP. Kontinuální sledování dynamické compliance (Cdyn) je cenné pro sledování odpovědi na terapii surfaktantem a má prognostickou hodnotu v průběhu ECMO. Kontinuální sledování RAWe je cenné k posouzení vhodnosti bronchodialatační terapie u BPD. Citlivost přístroje umožňuje měřit i malé dechové objemy v průběhu HFO.Souhrnně lze říct, že kontinuální sledování ventilačních parametrů a parametrů plicní mechaniky usnadňuje klinikovi optimalizovat ventilační režim v průběhu konvenční mechanické ventilace a mělo by být pro něj rovněž signálem pro ukončení v případě rizika hrozby volu/barotraumatu a pro volbu jiného protektivního režimu. Do budoucna lze počítat s tím, že bed-side monitoring bude stejně běžný, jako sledování krevních plynů v průběhu mechanické ventilace. Nejsofistikovanější postupy optimalizace mechanické ventilace pak budou předpokládat i simultánní použití CT.

Klíčová slova:
plicní mechanika, konvenční mechanická ventilace, protektivní ventilační režimy, nekonvenční mechanická ventilace, barotrauma, volutrauma, respirační selhání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se