Zmeny frekvenčných parametrov EKG signálu u detských onkologických pacientov liečených antracyklínmi


Changes of Frequency Parameters of the ECG Signal in Paediatric Oncologic Patients Treated with Anthracyclines

Chemotherapy with anthracycklines, even in recommended dosage, is associated with an increased incidence of subclinical and clinical cardiotoxic abnormalities. In this study frequency-dopamin parameters of the ECG signal using high resolution electrocardiography were repeatedly analyzed in 50 paediatric oncological patients after anticancer therapy and in 120 healthy volunteers. Frequency components were significantly higher in cancer survivors than in control subjects. In 12% oncologic patients an abnormal frequency spectrum persisted during the whole follow up (median 6 years after therapy). Persistent frequency abnormalities were not found in healthy subjects. Differences in frequency in the QRS complex between patients and controls might signalize an initial stage of anthracycline-induced myocardial damage.

Key words:
anthracycline cardiotoxicity, high resolution ECG, frequency-domain analysis


Autoři: B. Mladosievičová;  A. Foltinová 1;  H. Petrášová;  M. Čulen 2;  P. Paulovič 2;  I. Hulín
Působiště autorů: Oddelenie klinickej patofyziológie LFUK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. I. Hulín, DrSc. Onkologické oddelenie DFNsP, Bratislava, 1primárka doc. MUDr. E. Kaiserová, CSc. Detské kardiocentrum DFNsP, Bratislava, 2primár MUDr. M. Hrebík
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (4): 209-213.
Kategorie: Články

Souhrn

Chemoterapia antracyklínmi, aj keď je podávaná v odporúčaných dávkach, býva sprevádzaná zvýšenou incidenciou subklinických aj klinických kardiotoxických abnormalít. V tejto práci boli v rámci vysokorozlišovacej EKG opakovane analyzované frekvenčné parametre EKG signálu u 50 detských onkologických pacientov po ukončení protinádorovej liečby a u 120 zdravých probandov. Frekvenčné parametre boli signifikantne vyššie u onkologických pacientov než v kontrolnej skupine.U 12 % onkologických pacientov malo abnormálne frekvenčné spektrum pretrvávajúci charakter počas celého sledovaného obdobia (medián 6 rokov po ukončení liečby). U žiadneho zo zdravých probandov neboli prítomné pretrvávajúce frekvenčné abnormality. Rozdiely vo frekvenčnom obsahu EKG signálu medzi pacientami a zdravými probandami by mohli odrážať iniciálne štádium poškodenia myokardu indukovaného antracyklínmi.

Klíčová slova:
antracyklínová kardiotoxicita, vysokorozlišovacia elektrokardiografia, frekvenčná analýza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se