„Neonatální abstinenční syndrom"


„Neonatal Abstinence Syndrome"

Together with increasing occurrence of drug addiction in pregnant women in the Czech Republic also the incidence of neonatal drug withdrawal syndrome (neonatal abstinence syndrome, NA5) is probably rising. NA5 starts most commonly 48 - 72 hours after birth and exhibits CN5-associated (irritability, tremors and seizures - possibly life-threatening), GIT-associated (vomiting, diarrhoea, failure to thrive) and vegetative (sweatening, temperature instability) signs. Important for diagnosis of NA5 are the mother's history, mother's or baby's urine examination for presence of drug. The most sensitive laboratory test is the examination of meconium. It is advantageous to evaluate the clinical signs with aid of a clinical tool as Finnegan or Lipsitz score. Treatment of NA5 consists of gentle care, ensuring adequate caloric intake, sometimes with use of hypercaloric formulas, and, if indicated, early pharmacologic treatment. Babies, whose mothers are addicted to opioids, should be treated with tincture of opium, and phenobarbital is indicated in babies of mothers with other addictions. Pharmacological treatment relieves the signs of abstinence and then the dose is step by step lowered. 5igns of NA5 persist several days or weeks, sometimes even months. Long-term outcome of children after NA5 was not sufficiently studied but it seems that, with the exception of alcohol, the drug abuse in pregnancy does not significantly intluence the long-term development of surviving babies.

Key words:
drugs, addiction, pregnancy, newborn, signs of abstinence


Autoři: I. Peychl
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (11): 663-666.
Kategorie: Články

Souhrn

S rostoucím výskytem drogové závislosti u těhotných žen v ČR roste pravděpodobně i incidence neonatálního abstinenčního syndromu (NA5), který nastupuje nejčastěji 48 - 72 hodin po porodu a projevuje se klinickými známkami excitace CN5 (mimo jiné neklid, třesy až život ohrožující křeče), GIT (zvracení, průjem, neprospívání) a vegetativními příznaky (pocení a teplotní nestabilita). Pro diagnózu NA5 je důležitá anamnéza matky, vyšetření moči matky a moči dítěte na přítomnost drogy. Největší citlivost mezi laboratorními testy má potom vyšetření mekonia. Klinické známky NA5 je vhodné hodnotit pomocí klinického skóre, např. podle Finnegana nebo Lipsitze. V léčbě NA5 se uplatňuje jemné zacházení, zajištění dostatečného kalorického příjmu, někdy i s použitím hyperkalorických mlék a je-li indikována (při Finneganově skóre > 7 nebo Lipsitzově skóre > 4), také včasná léčba farmakologická. Z farmak se doporučuje tinktura opia v případě závislosti matky na opiátech a phenobarbital v případech ostatních závislostí. Farmakologickou léčbou se dosahuje ústupu abstinenčních příznaků, léčba je pak podle stavu postupně vysazována. Příznaky NA5 přetrvávají několik dnů až týdnů, ve své subakutní formě výjimečně až 6 měsíců. Dlouhodobá prognóza dětí po NA5 není dostatečně prostudovaná, zdá se ale, že s výjimkou alkoholu abúzus drog v těhotenství dlouhodobý vývoj přeživších dětí významně neovlivňuje.

Klíčová slova:
drogy, závislost, těhotenství, novorozenec, abstinenční příznaky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se