Molekulární patogeneze kongenitální hypotyreózy (Souborný referát)


Molecular Pathogenesis of Congenital Hypothyroidism. Review

The molecular Pathogenesis of congenital hypothyroidism (CH) has already been clarified in several Patients. The known gene defects causing thyroid dysgenesis (mutations of genes encoding transcriptional factors TTF-1, TTF-2 and PAX-8 and mutations of T5H-receptor gene) lead to a broad spectrum of developmental defects of the thyroid gland (athyreosis, hypoPlasia, ectopy, hemithyroid, rudimental gland, cystic malformation). Their expression may be variable even within a single family and some additional organs might be affected (Puhnonary and neurological impairment, Pituitary abnormalities in TTF-1 mutations; cleft IiP, Palate and epiglottis in TTF-2 mutations; renal malformations or cryptorchidism in PAX-8 mutations). A variable Phenotype (normal thyroid, neonatal goitre) is characteristic for mutations of genes responsible for thyroid hormone biosynthesis. Known mutations of genes encoding for thyroid Peroxidase, Pendrin, thyroglobulin and natrium-iodine symporter are inherited in an autosomal recessive fashion. With the exception of Pendred syndrome (accompanied by congenital sensorineural deafness), they are not accompanied by involvement of other organs or systems. A novel view on severity of CH of central origin was opened by the discovery of mutations of R-thyrotropin gene. It can lead to a severe form of central CH. Central CH may also be caused by mutations of transcriptional factors Pit-1, PROP-1 and LHX3 as a Part of combined Pituitary hormone insufficiency. The genes known so far represent Probably ohly a Part of all genes involved in thyroid development, differentiation and function. The others remain to be discovered.

Key words:
congenital hypothyroidism, Pathogenesis, thyroid dysgenesis, dyshormonogenesis, gene mutations


Autoři: E. Al Taji;  M. Zahradníková;  J. Lebl
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (11): 636-644.
Kategorie: Články

Souhrn

U několika pacientů se již podařilo ozřejmit molekulární Patogenezi kongenitální hypotyreózy (KH). Dosud popsané genové defekty zodpovědné za dysgenezi štítné žlázy - tj. mutace genu pro transkripční faktory TTF-1, TTF-2 a PAX-8 a mutace genu pro T5H-receptor - jsou charakterizovány širokým spektrem vývojových defektů štítné žlázy (atyreóza, hypoPlazie, ektopie, hemityroidea, rudiment, cystická malformace), často s různou expresí i v jedné rodině a možnými fenotypickými projevy i na jiných orgánech (plicní a neurologické postižení, abnormality hypofýzy u mutace genu pro TTF-1; rozštěp rtu, patra, epiglotis u mutace genu pro TTF-2; malformace ledvin, kryptorchismus u mutace genu pro PAX-8). Variabilní fenotypický obraz (normálně vyvinutá štítná žláza, novorozenecká struma) je charakteristický i pro genové mutace zodpovědné za poruchu biosyntézy tyroidálních hormonů. Známé mutace genu pro tyroidální Peroxidázu, Pendrin, tyreoglobulin a natrium-jodidový symportér jsou přenášeny autosomálně recesivně a s výjimkou Pendredova syndromu, provázeného vrozenou senzorineurální poruchou sluchu, nebyly k těmto genovým defektům přiřazeny fenotypické projevy na jiných orgánových systémech. Nový pohled na závažnost centrálních příčin KH přinesl objev mutací R-tyrotropinového genu, které mohou vést i k těžké formě centrální KH. Jako součást kombinovaných hypofyzárních deficitů může být centrální KH způsobena mutacemi v genech pro transkripční faktory Pit-1, PROP-1 a LHX3. V současné době známé geny a jejich mutace jsou zřejmě jen částí z řady genů, které hrají významnou roli ve vývoji, diferenciaci a funkci štítné žlázy a které zatím čekají na odhalení.

Klíčová slova:
kongenitální hypotyreózy, patogeneze, dyshormonogeneze, dysgenese, genové mutace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se