Autoimunní onemocnění štítné žlázy u diabetických dětí


Autoimmune Thyroid Disease in Diabetic Children

Type 1 diabetes mellitus is frequently associated with autoimmune thyroid disease (AITD) and both diseases share similar risk of the HLA class II genotypes. 285 diabetic children (158 boys and 127 girls) aged 0 to 18 years esere screened for thyroid autoimmunity using autoantibodies against thyroid peroxidase (TPO) and thyroglobulin (TG). The HLA-DQAl, -DQBl genotype was investigated by the polymerace chain reaction with set sequence-specific primers (PCR-55P) in all children of the study group. The levels of risk authors calculated as odds rado (OR) and 95% confidence interval. Repeated Pozitivity of TPO and/or TG autoantibodies was found in 45/285 diabetic children (15.8%) and the prevalence rate was significantly higher in girls than in boys (27% vs. 7%, P < 0.001). The susceptibility of thyroid autoimmunity in diabetic children was negatively associated with the Presence of DQBl*05xx alleles (DQBl*0501, *0502, *0503) conferring the OR 0.2, CI 95 % 0.05 - 0.85, P < 0.03, and Positively associated with HLA-DQBl*0302 (OR 2.6, CI 95 % 1.1- 6.2, P < 0.04). The high prevalence of thyroid autoimmunity found in the group of diabetic children emphasises the need for their regular screening.

Key words:
autoimmune thyroid disease, autoimmune thyroiditis, anti-TPO, anti-TG, HLA class H molecules and genetic risk, screening


Autoři: J. Vavřinec;  Z. Šumník;  O. Cinek;  P. Dřevínek;  S. Koloušková;  P. Sedláková;  M. Šnajderová
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK, FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (11): 628-631.
Kategorie: Články

Souhrn

U pacientů s diabetes mellitus 1. typu (DM 1) se často manifestují autoimunní onemocnění štítné žlázy (AITD - autimmune thyroid disease) a obě onemocnění jsou asociována s HLA molekulami II. třídy. U 285 diabetických dětí (158 chlapců a 127 děvčat) ve věku 0 až 181et byly vyšetřeny autoprotilátky proti peroxidáze štítné žlázy (TPO) a tyreoglobulinu (TG). Opakovaná pozitivita alespoň jedné protilátky byla užita jako kritérium pro diagnózu AITD. HLA-DQBl a -DQAl typizace byla provedena setem PCR reakcí se sekvenčně specifickými primery (PCR-55P) u všech dětí. Rizikovost genetických faktorů autoři kvantifikovali pomocí hodnoty OR (odds rado) s 95% konfidenčními intervaly spolehlivosti (CI 95%). Opakovaná pozitivita TPO a/nebo TG autoprotilátek byla zjištěna u 45 z 285 diabetických dětí (15,8 %), zjištěná prevalence je statisticky významně vyšší u žen než u mužů (27 % vs. 7 %, p < 0,001). Genetické riziko AITD u této skupiny diabetických dětí je negativně asociováno s alelami DQBl*05xx (DQBl*0501 *0502, *0503) přinášejícími protektivitu OR 0,2; CI 95 % 0,05 - 0,85; p < 0,03 a pozitivně s HLA-DQBl*0302 (OR 2,6; CI 95% 1,1- 6,2; p < 0,04). Vysoká prevalence AITD u diabetických dětí je důvodem pro pravidelný screening autoimunních onemocnění štítné žlázy u pacientů s DM 1.

Klíčová slova:
autoimunní onemocnění štítné žlázy, autoimunní tyreoditida, anti-TPO, anti-TG, HLA molekuly II. třídy a genetické riziko, screening

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se