Diabetes mellitus 2. typu u mladistvých s masivní obezitou


Diabetes Mellitus Type 2 in Adolescents with Morbid Obesity

Diabetes mellitus type 2 (DM 2) was till recently considered a disease of adult age. The pandemie of obesity in the U5A in the nineties caused that in some American centres DM 2 accounts for as much as one quarter of netyly diagnosed diabetcs in the group of 10 -17-year-olds. 5imilar reports come from some other countries. The majority of patients are asymptomatic, some cases are however manifested by osmotic symptoms, rarely by ketoacidosis. Differentiation of DM 2 from DM 1 may be difficult in children. For DM 2 obesity is typical, and a family-history of DM 2, laboratory and clinical manifestations of insulin resistance, possibly negative islet antibodies. In some patients at first insulin treatment may be necessary, then it is however better to change to metformin treatment which facilitates weight reduction when the patients are on a strict reducing diet.During the last year authors diagnosed DM 2 in two adolescent patients - a 16-year-old girl with a body weight of 103 kg and BMI 35 kg/mZ with an accidental finding of glycosuria and hyperglycaemia of 19 mmol/1, and a 15-year-old boy with a body weight of 170 kg and BMI of 58 kg/mZ with a diabetic oGTT curve. In both there were clinically striking foci of acanthosis nigricans, and high insulin secretion was proved. Both were treated by metformin and a reducing diet. The favourable effect of treatment depended on cooperation and weight losses.DM 2 is a new phenomenon in child diabetology. Due to the advancing worldwide pandemie of obesity it may develop roto a serious health issue as the patients have a high risk of early development of chronic complications of diabetes.

Key words:
diabetes mellitus type 2, children, obesity, insulin resistance, oral antidiabetics


Autoři: V. Rákosníková;  P. Mokroš;  Š. Průhová;  M. Dvořáčková;  J. Lebl
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. Dětské oddělení INB, a. s., Nemocnice Boskovicé
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (11): 647-650.
Kategorie: Články

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) byl donedávna považován za onemocnění dospělého věku. Pandemie obezity v U5A v 90. letech způsobila, že v některých amerických centrech tvoří DM 2 až čtvrtinu nově diagnostikovaných případů diabetu ve skupině 10 -171etých. Podobné zprávy přicházejí z některých dalších zemí. Většina případů je asymptomatických, některé se však manifestují osmotickými příznaky, vzácně i ketoacidózou. Odlišení DM 2 od DM 1 může být u dětí obtížné. Pro DM 2 je typická obezita, rodinná anamnéza DM 2, laboratorní a klinické projevy inzulinové rezistence, případně negativita ostrůvkových protilátek. V některých případech může být zpočátku potřebná inzulinová léčba, poté je však výhodné přejít na léčbu metforminem, což usnadní snížení hmotnosti při přísném redukčním režimu.Během posledního roku autoři diagnostikovali DM 2 u dvou adolescentních pacientů - u 161eté dívky s hmotností 103 kg a BMI 35 kg/mZ s náhodným nálezem glykosurie a hyperglykémie 19 mmol/1 a u 151etého chlapce s hmotností 170 kg a BMI 58 kg/mZ s diabetickým průběhem oGTT. U obou byla klinicky nápadná ložiska acanthosis nigricans a byla prokazatelná vysoká sekrece inzulínu. Oba pacienti byli léčeni metforminem a redukční dietou. Příznivý efekt léčby byl vázán na dobrou spolupráci a úbytky hmotnosti.DM 2 je novým jevem v dětské diabetologii. Při pokračující celosvětové pandemii obezity hrozí přerůst v závažný zdravotnický problém, nebot postižení pacienti mají vysoké riziko časného rozvoje chronických komplikací diabetu.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 2. typu, děti, obezita, inzulinová rezistence, perorální antidiabetika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se