Jód, jeho osud a význam v organismu


Iodine, its Fate and Importance in the Organism

The paper summarizes hitherto assembled knowledge on the mechanistu of iodine penetration finto cells and its direct action in tissues of the thyroid gland, placenta, mammary gland and gastric mucosa. It deals in more detail with indirect effects of iodine in the form of thyroid hormones on the development of the CN5 in early life, on growth and development and interhormonal harmony during the adolescent period. It emphasises the importance of transplacental transmission of iodine and the role of maternal thyroxine. It mentions the minimal daily iodine requirement for different age groups as defined by WHO. The author reflects also on the present situation as regards iodine supplies of our population as evaluated by the National Iodine Commission, and in the conclusion recommends preventive, diagnostic and therapeutic procedures which can be used in particular in ambulatory practice of general practitioners for children but not only there.

Key words:
Na/I symporter, ioduria, placental transfer, maternal hypothyroxinaemia, daily intake, risk groups of the population, diagnosis


Autoři: B. Kalvachová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha, ředitel MUDr. K. Pacák, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (11): 632-635.
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení shrnuje současné poznatky o mechanismech vstupu jódu do buněk a jeho přímém uplatnění ve tkáních štítné žlázy, placenty, žlázy mléčné a sliznice žaludku. Podrobněji se zabývá nepřímými účinky jódu v podobě hormonů štítné žlázy na vývoj CN5 v nejútlejším období života jedince, na růst a vývoj kostí a interhormonální souhru v období dospívání. Zdůrazňuje význam transplacentárního přenosu jódu a roli mateřského tyroxinu. Připomíná minimální denní potřebu jódu pro jednotlivé věkové kategorie, jak je definovala 5Z0. Zamýšlí se nad současnou situací v zásobení naší populace jódem, jak se jeví Národní jódové komisi, a v závěru doporučuje preventivní, diagnostické a léčebné postupy, které lze uplatnit v ordinacích především praktických dětských lékařů, ale nejen u nich.

Klíčová slova:
Na/I symportér, jodurie, placentární transfer, hypotyroxinémie matky, denní přívod, rizikové populační skupiny, diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se