Některé možnosti užití atypických neuroleptik v pedopsychiatrii


Some Possibilities of the Use of Atypical Neuroleptics in Paedopsychiatry

The objective of the study was to investigate possibilities of the use of atypical neuroleptics in three selectedareas of paedopsychiatry: in early onset schizophrenia, in bipolar affective disorder and in pervasive developmentaldisorders. In the introduction the authors describe the history, theoretical background and classification of atypicalneuroleptics. A more detailed account is given of neuroleptics which were already used in paedopsychiatry -clozapine, risperidon and olanzapine. In early onset schizophrenia the effectiveness of atypical neuroleptics onnegative symptoms and cognitive deficiencies, is emphasized which could have a favourable impact on theprevalence and intensity of the deficiency syndrome. The implemented clinical studies of clozapine, risperidon andolanzapine are described. In bipolar affective disorder, according to studies in the adult population, atypicalneuroleptics are promising drugs also promising in children, so far however experience in the child population islacking. As regards pervasive developmental disorders, in particular risperidon proved useful. The authors presenta review of its use in different clinical investigations. To conclude it may be stated that atypical neuroleptics appearto be suitable for effective and safe therapeutic intervention in paedopsychiatry.

Key words:
atypical neuroleptics, clozapine, risperidone, olanzapine, early onset schizophrenia, bipolar


Autoři: M. Hrdlička ;  L. Propper ;  M. Bareš
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (9): 578-584.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je zmapovat možnosti užití atypických neuroleptik ve třech vybraných oblastech pedopsychiatrie:u schizofrenie s časným začátkem, u bipolární afektivní poruchy a u pervazivních vývojových poruch. V úvodupráce je popsána historie, teoretické základy a dělení atypických neuroleptik. Jsou blíže představeny preparáty,které byly již v pedopsychiatrii aplikovány - clozapin, risperidon a olanzapin. U schizofrenie s časným začátkemje zdůrazněna účinnost atypických neuroleptik na negativní příznaky a kognitivní deficity, což by mohlo příznivěovlivnit výskyt a intenzitu deficitního syndromu. Jsou popsány provedené klinické studie clozapinu, risperidonui olanzapinu. U bipolární afektivní poruchy je konstatováno, že podle studií u dospělé populace jsou atypickáneuroleptika i zde nadějnými léky, dosud však nejsou k dispozici konkrétní zkušenosti u dětské populace. V oblastipervazivních vývojových poruch se prosadil především risperidon. Je proveden přehled jeho užití v jednotlivýchklinických studiích. Závěrem lze konstatovat, že atypická neuroleptika se jeví jako vhodné léky pro účinnoua bezpečnou léčebnou intervenci v pedopsychiatrii.

Klíčová slova:
atypická neuroleptika, clozapin, risperidon, olanzapin, schizofrenie s časným začátkem, bipo-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se