ARDS po terapii betalaktamovými antibiotiky u dětí


ARDS after Treatment with Betalactam Antibiotics in Children

Authors refer to a not much known cause of ARDS as an adverse reaction in treatment with betalactamantibiotics. In 1997 - 1998 691 children were treated in our ICU. We found in 25 cases elevated level of antibodiesagainst betalactam antibiotics. Indication for examination of antibody levels were an X-ray picture of wet lung,concurrent administration of betalactam antibiotics and sometimes a positive allergic history. Antibodies weredetermined by the method of indirect haemaglutination with a level of 1 : 320 and more being a positive finding.In these cases antibiotic treatment was changed to other antibiotics. We found regression of the X-ray finding in20 cases, 5 children died. Histological investigation for evaluation of immunocomplexes C3 and IgG in the alveolarwall was made immediately post mortem. Imunofluorescent findings were positive in 4 cases. The authorsrecommend in case of deterioration of pulmonary changes to evaluate antibody levels and to replace betalactamantibiotics by other antibiotics.

Key words:
betalactam antibiotics, level of antibodies against betalactam antibiotics, adverse effect of antibio-


Autoři: M. Filaun 1;  I. Lišková 1;  J. Stejskal 2;  V. Mužíková 3;  O. Lochman 4
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a IPVZ, resuscitační oddělení pro děti, FNsP v Motole, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (9): 549-551.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v této studii poukazují na nepříliš známou příčinu vzniku ARDS u dětí jako vedlejší reakce při léčběbetalaktamovými antibiotiky. V letech 1997 - 1998 bylo na dětském resuscitačním oddělení KAR hospitalizovánocelkem 691 dětí v kritickém stavu, u 25 z nich byl zjištěn zvýšený titr protilátek proti betalaktamovým antibioti-kům. Indikací pro stanovení titru protilátek byl rtg nález homogenního zastření plic, současné podávání betalak-tamových antibiotik a u některých pozitivní alergická anamnéza. Protilátky byly stanoveny metodou nepříméhemaglutinace s taninovými beraními krvinkami. Jako pozitivní byl brán titr protilátek 1 : 320 alespoň u jednohoz antigenů. V těchto případech byla antibiotická terapie změněna na antibiotika jiné řady. K ústupu plicníhonálezu došlo u 20 dětí, 5 dětí zemřelo. U těchto 5 dětí byla bezprostředně post mortem odebrána plicní tkáň prohistologické vyšetření k průkazu imunokomplexů C3 a IgG ve stěnách alveolů. U 4 z nich bylo provedeno imuno-fluorescenční vyšetření s pozitivním nálezem. Autoři doporučují v případě progrese plicních změn stanovit titrprotilátek a antibiotikum betalaktamové řady nahradit antibiotikem řady jiné.

Klíčová slova:
betalaktamová antibiotika, titr protilátek proti betalaktamovým antibiotikům, nežádoucí účinky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se