ARDS po terapii betalaktamovými antibiotiky u dětí


ARDS after Treatment with Betalactam Antibiotics in Children

Authors refer to a not much known cause of ARDS as an adverse reaction in treatment with betalactamantibiotics. In 1997 - 1998 691 children were treated in our ICU. We found in 25 cases elevated level of antibodiesagainst betalactam antibiotics. Indication for examination of antibody levels were an X-ray picture of wet lung,concurrent administration of betalactam antibiotics and sometimes a positive allergic history. Antibodies weredetermined by the method of indirect haemaglutination with a level of 1 : 320 and more being a positive finding.In these cases antibiotic treatment was changed to other antibiotics. We found regression of the X-ray finding in20 cases, 5 children died. Histological investigation for evaluation of immunocomplexes C3 and IgG in the alveolarwall was made immediately post mortem. Imunofluorescent findings were positive in 4 cases. The authorsrecommend in case of deterioration of pulmonary changes to evaluate antibody levels and to replace betalactamantibiotics by other antibiotics.

Key words:
betalactam antibiotics, level of antibodies against betalactam antibiotics, adverse effect of antibio-


Autoři: M. Filaun 1;  I. Lišková 1;  J. Stejskal 2;  V. Mužíková 3;  O. Lochman 4
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a IPVZ, resuscitační oddělení pro děti, FNsP v Motole, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (9): 549-551.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v této studii poukazují na nepříliš známou příčinu vzniku ARDS u dětí jako vedlejší reakce při léčběbetalaktamovými antibiotiky. V letech 1997 - 1998 bylo na dětském resuscitačním oddělení KAR hospitalizovánocelkem 691 dětí v kritickém stavu, u 25 z nich byl zjištěn zvýšený titr protilátek proti betalaktamovým antibioti-kům. Indikací pro stanovení titru protilátek byl rtg nález homogenního zastření plic, současné podávání betalak-tamových antibiotik a u některých pozitivní alergická anamnéza. Protilátky byly stanoveny metodou nepříméhemaglutinace s taninovými beraními krvinkami. Jako pozitivní byl brán titr protilátek 1 : 320 alespoň u jednohoz antigenů. V těchto případech byla antibiotická terapie změněna na antibiotika jiné řady. K ústupu plicníhonálezu došlo u 20 dětí, 5 dětí zemřelo. U těchto 5 dětí byla bezprostředně post mortem odebrána plicní tkáň prohistologické vyšetření k průkazu imunokomplexů C3 a IgG ve stěnách alveolů. U 4 z nich bylo provedeno imuno-fluorescenční vyšetření s pozitivním nálezem. Autoři doporučují v případě progrese plicních změn stanovit titrprotilátek a antibiotikum betalaktamové řady nahradit antibiotikem řady jiné.

Klíčová slova:
betalaktamová antibiotika, titr protilátek proti betalaktamovým antibiotikům, nežádoucí účinky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se