Klinický účinek, efektivita a bezpečnost použití Ribomunylupři léčbě recidivujících respiračních a ORL onemocnění u dětí


Clinical Action, Effectiveness and Safety of Ribomunyl Use in the Treatment of Relapsing Res-piratory and ENT Diseases in Children

Ribomunyl from the group of immunostimulating preparations contains ribosomal fractions of bacterial strains(Klebsiella pneumoniae, Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae and membra-nous fractions of proteoglycans of Klebsiella pneumoniae as adjuvans). After evaluation of the therapeutic effect,effectiveness and safety of Ribomunyl in reccurent diseases of the respiratory and ENT tract in children the authorsimplemented an international prospective open multicentre study in 39 departments in the Czech and SlovakRepublic. The study was started in autumn (October 1997) and terminated in spring (March 1998) to cover themost exposed winter period as regards infections. In the submitted study the patients were followed up for 6 months.A total of 739 children aged 1 to 12 years in 39 centres were included. The most frequent diagnoses on account ofwhich the children were included in the study were rhinopharyngitis and bronchitis. From the total number of 739children included in the study 503 (68%) children had never immunostimulation treatment in the past. Theremaining 236 (32%) children used in the past some immunostimulating preparation. From the total number of739 children the drug was poorly tolerated by 16 after three months and by 10 after 6 months. They complainedof nausea and dyspepsia. The drug was discontinued only in one patient.The authors proved a reduced use of antibiotics in the investigated inflammatory attacks of the disease, episodesif present had a much milder course, the children were usually afebrile. Complications of inflammatory episodesdeclined significantly. The tolerance of the administered Ribomunyl was satisfactory, only 2% children from thetotal number reported complaints such as nausea and dyspepsia.

Key words:
Ribomunyl, multicentre study, reccurent disease, children


Autoři: I. Šlapák 1;  J. Červenka 2
Působiště autorů: Dětská ORL klinika, FN Brno - Dětská nemocnice 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (9): 544-548.
Kategorie: Články

Souhrn

Ribomunyl je ze skupiny imunostimulačních preparátů a obsahuje ribozomální frakce bakteriálních kmenů(Klebsiella pneumoniae, Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae a membranóznífrakce proteoglykanů Klebsiella pneumoniae jako adjuvans). Pro zhodnocení terapeutického účinku, efektivitya bezpečnosti Ribomunylu u recidivujících onemocnění respiračního a ORL traktu u dětí byla provedena mezi-národní prospektivní, otevřená, multicentrická studie na 39 pracovištích v České a Slovenské republice. Studiebyla zahájena v podzimních měsících (říjen 1997) a ukončena na jaře (březen 1998) tak, aby doba léčby pokrylainfekčně nejvíce exponovanou dobu zimní poloviny roku. V předložené studii byli zařazení pacienti sledováni podobu 6 měsíců. Celkem bylo do studie zařazeno 739 dětí ve věku od 1 do 12 let věku v 39 centrech. Nejčastějšímidiagnózami, pro které byly děti zařazeny do studie, byly rinofaryngitida a bronchiti da. Z celkového počtu 739 dětízařazených do studie neprodělalo nikdy v minulosti imunostimulační léčbu 503 dětí (68 %). Zbývajících 236 dětí(32 %) užívalo v minulosti některý ze skupiny imunostimulačních preparátů. Z celkového počtu 739 dětí byl lékšpatně snášen u 16 po 3 měsících a u 10 po 6 měsících. Jednalo se o nauzeu a dyspepsii. Lék byl však vysazen jenv jednom případě.Byla prokázána redukce počtu použití antibiotik u sledovaných zánětlivých atak onemocnění, případné epizodyměly výrazně lehčí průběh, děti byly v takových případech většinou afebrilní. Signifikantně se zredukovalykomplikace zánětlivých epizod. Tolerance podávaného Ribomunylu byla dobrá, jen 2 % dětí z celkového počtuudávala potíže charakteru dyspepsie a nauzey.

Klíčová slova:
Ribomunyl, multicentrická studie, recidivující onemocnění, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se