Papilom hrtanu


Laryngeal Papilloma

The authors describe the case-report of a 14-month-old girl with the history of intermittent dyspnoea charac-terized by her paediatrician as wheezing bronchitis. At the time of hospitalization the girl suffered repeatedly fromintermittent sudden inspiratory stridor, developing and disappearing very quickly, without a major change ofgeneral appearance. Laboratory findings were normal, throat and nose swabs were without pathogens, thepulmonary radiological finding was normal, allergy testing for the most common allergens were negative.Sonography did not prove gastrooesophageal reflux. Therefore fibrolaryngoscopy was indicated and proveda tumour of the left vocal cord. Following extraction of the tumour by direct laryngoscopy and histology confirmeda laryngeal papilloma.

Key words:
inspiratory stridor, laryngeal papilloma


Autoři: J. Varvařovská 1;  J. Slípka 2;  J. Kůsová 2;  P. Mukenšnabl 3;  F. Stožický 1
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (7): 460-462.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí kazuistiku 14měsíčního batolete s anamnézou občasných stavů dyspnoe popisovaných v doku-mentaci jako obstrukční bronchitida. Při hospitalizaci je však u dítěte opakovaně zastižen stav intermitentního,náhle vzniklého a stejně rychle odeznívajícího inspiračního stridoru se zatahováním jugula bez výraznější alteracecelkového stavu. Laboratorní vyšetření nepotvrdila známky zánětu, kultivace z dýchacích cest byly bez nálezupatogenní flóry, rtg plic s normálním nálezem, alergologická vyšetření na běžné inhalační alergeny kožním pricktestem byla negativní. Při sonografickém vyšetření nebyla popsána ataka gastroezofageálního refluxu. Bylo protoindikováno fibrolaryngoskopické vyšetření, při kterém byl nalezen větší tumor na levé hlasivce. Operační výkon(přímá laryngoskopie s exstirpací útvaru) a následné histologické vyšetření potvrdily nález papilomu levé hlasivky.

Klíčová slova:
inspirační stridor, papilom hrtanu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se