Naše zkušenosti s kvantitativním SPECT ledvin u dětí


Our Experience with Quantitative SPECT of the Kidneys in Children

Tomographic imaging - SPECT (single photon emission computed tomography) uses gamma radiation emittedby a radiopharmaceutical substance for scanning of the kidney, most frequently 99m Tc-DMSA, is used. SPECTmakes it possible to obtain qualitative and quantitative information on pathological processes in tissues withoutthe interfering effect of the activity of the radiopharmaceutical in tissues neighbouring with the selected area ofinterest. The group of patients was formed by 10 children (7 girls and 3 boys, age 3 - 17 years, mean 9 years) withthe following diagnoses: vesicoureteral reflux in six children, infections of the urinary pathways in neonatal age1x, pelvis duplex et ureter fissus + stenosis urethrae 1x, hydronephrosis 1x, pyelonep hritis chronica 1x. All childrenhad normal biochemical and haematological values. The examination was made on a PRISM apparatus of PickerCo. 2 - 3 hours after administration of 99m Tc-DMSA. The administered activity was according to body weight 185- 400 MBq. The functional renal volume was evaluated in cm 3 , the percentage of administered activity accumulatedin cm 3 of functional parenchyma (%ID/cm 3 ) and the renal uptake in %. The imaging proper of the parenchymawas visualized in coronary, sagittal and transverse sections, moreover in the three-dimensional (3D) and three-di-mensional double threshold imaging. The advantage of SPECT in kidneys is the possibility of quantification andmore instructive imaging of the parenchymatous lesion than can be obtained by static renal scintigraphy.

Key words:
quantitative SPECT of kidneys


Autoři: J. Petrželka;  V. Grecman 1;  P. Mores 1;  V. Poljak 1
Působiště autorů: Dětské oddělení NsP, Uherské Hradiště
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (7): 437-441.
Kategorie: Články

Souhrn

Tomografické zobrazování - SPECT (single photon emission computed tomography) využívá gama zářeníemitované radiofarmakem, pro sken ledvin se nejčastěji používá 99m Tc-DMSA. SPECT umožňuje zjistit kvalita-tivní i kvantitativní informaci o patologických procesech ve tkáních, a to bez rušivého vlivu aktivity radiofarmakanacházejícího se ve tkáni sousedící se zvolenou zájmovou oblastí. Soubor pacientů tvořilo 10 dětí (7 děvčat, 3chlapci, ve věku 3 - 17 let, průměr 9 let) s těmito diagnózami: vezikoureterální reflux u šesti dětí, infekce močovýchcest v novorozeneckém věku 1krát, pelvis duplex et ureter fissus + stenosis urethrae 1krát, hydronephrosis 1krát,pyelonephritis chronica 1krát. Všechny děti měly normální biochemické a hematologické hodnoty. Vyšetřovalijsme na přístroji PRISM 2000 firmy Picker. Vyšetření bylo provedeno za 2 - 3 hodiny po aplikaci 99m Tc-DMSAv dávce podle hmotnosti 185 - 400 MBq. Hodnotili jsme funkční objem ledviny v cm 3 , procento injektované dávkyna objem (%ID/cm 3 ), renální vychytávání (uptake) v %. Vlastní zobrazení parenchymu bylo znázorněno v koro-nárních, sagitálních a transverzálních řezech, dále v trojrozměrném (3D) a v trojrozměrném dvouprahovémzobrazení. Výhodou SPECT ledvin je možnost kvantifikace a názornější zobrazení léze parenchymu, než je možnozískat statickou scintigrafií ledvin.

Klíčová slova:
kvantitativní SPECT ledvin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se