Vliv lázeňské léčby (diety, pohybové aktivity, balneoterapie)na rizikové faktory ICHS u obézních dětí


Effect of Spa Treatment (Diet, Exercise, Balneotherapy) on Risk Factors of IHD in Obese Children

The authors assessed in 78 obese subjects, mean age 11.7 years the incidence of the metabolic syndrome andprepared a multidisciplinary non-pharmacological therapeutic programme. Its effectiveness was investigatedduring five-week spa treatment. A complete picture of the metabolic syndrome with insulin resistance, impairedlipid metabolism and systemic hypertension was found in 10% of the patients. A non-pharmacological therapeuticprogramme involving diet, exercise and balneotherapy led to a mean 10% decline of body weight. The impairedlipid metabolism found in 80% of the subjects at the onset of treatment improved in all and the same applies tothe physical fitness level. The attained results provide evidence that non-pharmacological therapeutic programmesin obese children are effective and lead to repair of deviations which condition in adult age cardiovascularcomplications of IHD.

Key words:
risk factors of IHD, obese children, spa treatment


Autoři: P. Hošek;  S. Liskova 1;  F. Stožický 2
Působiště autorů: Katedra tělesné výchovy FPE ZČÚ, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (7): 452-456.
Kategorie: Články

Souhrn

U 78 obézních jedinců, průměrného věku 11,7 let, byla zjišťována incidence metabolického syndromu a bylsestaven multidisciplinární nefarmakologický léčebný program. Jeho efektivita byla zkoumána během pětitýdennílázeňské léčby. Úplný obraz metabolického syndromu s inzulinorezistencí, poruchou lipidového metabolismua systémovou hypertenzí byl zjištěn u 10 % nemocných. Nefarmakologický léčebný program spočívající v dietě,pohybové terapii a balneoterapii, vedl k průměrnému snížení hmotnosti o 10 %. Porucha metabolismu lipidů,patrná u 80 % jedinců na začátku léčby, se upravila u všech, stejně jako úroveň tělesné zdatnosti. Dosaženévýsledky dokazují, že nefarmakologický léčebný program je u obézních dětí účinný a vede k nápravě odchylek,které v dospělosti podmiňují kardiovaskulární komplikace ICHS.

Klíčová slova:
rizikové faktory ICHS, obézní děti, lázeňská léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se