Význam stanovení antigliadinových a antiendomyziálních protiláteka HLA-DR, DQ genotypu u malých dětí s atrofií jejunální sliznice


Importance of Assessment of Antigliadin and Antiendomysial Antibodies and HLA-DR, DQGenotype in Young Children with Small Bowel Mucosal Atrophy

The objective of investigation was to assess whether contemporary assessment of antigliadin antibodies (AGA),antiendomysial antibodies (EMA) and HLA-DR, DQ haplotypes in children under two year s at the time of the firstbiopsy of small bowel which provided evidence of small bowel mucosal atrophy will contribute to differentiationof the etiology of mucosal atrophy. In the submitted study the authors used data from a group of 24 children whoat the time of the first biopsy of small bowel (EB) were younger than two years and EB provided evidence of smallbowel mucosal atrophy. After the second EB made after the gluten challenge the definite diagnosis in 18 childrenwas celiac disease (CD) and in 6 children CD was ruled out. EMA antibodies were positive in 17 of 18 childrenwith CD (in one instance IgA deficiency was involved) and negative in all six children with non-coeliac atrophy ofthe small bowel (non-CD). AGA-IgA were positive in 15 of 18 children with CD and in none with n on-CD. AGA-IgGwere positive in all children with CD and in one with non-CD. All children with CD had HLA haplotypes typicalfor CD, but also 3 of 6 children with non-CD had haplotypes typical for CD. A single examination of EMA, AGA,HLA alleles class II of loci DRB1, DQA1, DQB1 and bioptical examination renders the diagnosis of CD in a childunder 2 years more accurate as regards differentiation from a healthy subject of from subject with a differententeropathy, while an error cannot be ruled out.

Key words:
coeliac sprue, endomysial antibodies, HLA haplotypes


Autoři: R. Kotalová;  J. Nevoral;  M. Loudová 1;  J. Šmídová 2;  K. Bláhová;  P. Nevolová
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (7): 424-427.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo zjistit, zda současné stanovení antigliadinových protilátek (AGA), antiendomyziálníchprotilátek (EMA) a HLA-DR, DQ haplotypů u dětí mladších dvou let v době první enterobiopsie, která prokázalaatrofii jejunální sliznice, přispěje k rozlišení etiologie atrofické sliznice.Ve studii byl užit soubor dat 24 dětí, které v době první enterobiopsie (EB) byly mladší než 2 roky a EBprokazovala atrofii jejunální sliznice. Po druhé EB provedené po expozičním testu s lepkem byla definitivnídiagnóza u 18 dětí uzavřena jako celiakální sprue (CD) a u 6 dětí byla CD vyloučena. EMA protilátky byly pozitivníu 17 z 18 dětí s CD (1x se jednalo o IgA deficit) a negativní u všech 6 dětí s neceliakální atrofií jejunální sliznice(non-CD). AGA-IgA byly pozitivní u 15 z 18 dětí s CD a u žádného s non-CD. AGA-IgG byly pozitivní u všech dětís CD a u jednoho s non-CD. Všechny děti s CD měly HLA haplotypy typické pro CD, ale také 3 z e 6 dětí s non-CDměly haplotypy typické pro CD. Jednorázové souborné vyšetření EMA, AGA, HLA alel II. třídy lokusů DRB1,DQA1, DQB1 a enterobioptické vyšetření diagnózu CD u dítěte do 2 let (v záměru odlišení od zdravého jedincenebo od jedince s jinou enteropatií) upřesňuje, ale možnost chyby není vyloučena.

Klíčová slova:
celiakální sprue, endomyziální protilátky, HLA haplotypy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se