Zvýšená frekvence nosičů mutace D F508 u mužů s neobstrukčníazoospermií a těžkou oligospermií


Increased Frequency of DF508 Mutation Carriers in Men with Non-obstructive Azoospermia

One hundred randomly selected couples with severe reproductive disorders were examined for the 18 mostfrequent CFTR mutations reported in 86.1 % Czech cystic fibrosis patients. Only mutation DF508 was disclosed.Our results indicate an increased frequency of this mutation in examined males (8 %), whereas DF508 in femalesis not increased (1%). The frequency of allele „5T“ of intron 8 polymorphism in males and females does not differsignificantly (8%, 6%) and corresponds to the European carrier - frequency. A statistically increased frequencyof mutation DF508 was revealed in males affected with azoospermia or severe oligospermia with sperm counts lessthan 1 x 10 6 /ml without the presence of CAVD only. An increased frequency of mutation DF508 in examined maleshaving a sperm count higher than 1 x 10 6 /ml was not found. The detection of CFTR mutations is recommendednot only in males with CAVD but also in males with non-obstructive azoospermia or severe oligospermia withsperm counts less than 1 x 10 6 /ml. The disclosure of the CFTR mutation in male indicates molecular geneticexamination of his female partner, in order to prevent cystic fibrosis in their child in case of successful assistedreproduction. The results of our study support the hypothesis, that the CFTR gene is involved the development ofthe vas deferens and in the process of spermatogenesis as well in.

Key words:
CFTR mutation gene, severe reproductive disorders, azoospermia, oligospermia


Autoři: A. Krebsová 1;  M. Fialová 1;  Sr. M. Macek 1;  A. Sobek 3;  P. Potužníková 1;  I. Kurucová 1;  E. Uhrová 2;  M. Brandejská 2;  T. Mardešič 4;  M. Macek Jr. 1
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. LF UK a FN Motol, Praha, 1Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2Fertimed - Centrum pro léčbu neplodnosti, Olomouc, 3Sanatorium Pronatal, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (5): 196-200.
Kategorie: Články

Souhrn

U 100 partnerů s těžkou poruchou reprodukce bylo vyšetřeno 18 nejčastějších mutací CFTR genu, které sevyskytují u 86,1 % českých pacientů s cystickou fibrózou. U vyšetřených mužů a žen byla nalezena pouze mutaceDF508. Výsledky prokazují zvýšenou 6% frekvenci nosičů mutace DF508 pouze u mužů. U žen nebyla zjištěnazvýšená frekvence této mutace, neboť byla nalezena pouze v 1 %. Statisticky významné zvýšení frekvence mutaceDF508 samotné či v genotypu DF508/5T (18,7 %) bylo prokázáno jen u mužů s neobstrukční azoospermií či těžkouoligospermií s počtem spermií do 1 x 10 6 /ml. U mužů s vyšším počtem spermií než 1 x 10 6 /ml toto zvýšení nebyloprokázáno. Frekvence alely „5T“ intronu 8 se u vyšetřených mužů a žen zásadně nelišila (8 % a 6 %) a odpovídátak jejímu výskytu u kontrolní evropské populace. Vyšetření mutací CFTR genu doporučujeme provést protonejen u mužů s prokázanou CAVD, ale i u mužů s neobstrukční azoospermií či těžkou oligospermií s počtemspermií do 1 x 10 6 /ml. Nález mutace CFTR genu u muže je indikací k vyšetření mutací CFTR genu u jeho partnerkyk zajištění primární prevence postižení jejich dětí cystickou fibrózou při úspěšném otěhotnění za pomoci asistovanéreprodukce.Naše výsledky podporují hypotézu, že mutace CFTR genu se mohou podílet nejenom na patogenezi kongenitálníabsence vas deferens, ale i na porušení procesu spermatogeneze.

Klíčová slova:
mutace CFTR genu, těžké poruchy reprodukce, azoospermie, oligospermie, polymorfismus alely „5T“

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se