Vývojové aspekty poruch chování u dětí a adolescentů


Developmental Aspects of Behavioural Disorders in Children and Adolescents

The paper presents an overview of the developmental aspect of the hyperkinetic syndrome (ADHD) andbehavioural disorders in children and adolescents. The early onset of behavioural disorders is frequently predictedby a concurrent hyperkinetic disorder. The temperamental factor in early childhood predicts behavioural disor-ders in adolescence and adulthood. The more intense the behavioural disorders during the childhood, the higherrisk of the development of an asocial personality disorder in adulthood. But this interdependence is not valid forthe hyperkinetic syndrome without comorbidity. The combination of several perinatal complications which maylead to the hyperkinetic syndrome and subsequent rejection of the child by the parents predicts his/her criminalbehaviour in late adolescence and in adulthood. This situation points to the significance of the combination ofbiological and social factors in the genesis of significant social pathology. This paper considers also some othersocial and genetic factors in the prediction of behavioural disorders in adolescence and adulthood.

Key words:
behavioural disorders, children and adolescents, genetic aspects, development


Autoři: I. Paclt;  P. Zvolský;  J. Florian
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (5): 237-240.
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení přináší přehled vývojových aspektů hyperkinetického syndromu a poruch chování. Časný začátekporuch chování je často predikován komorbidní hyperkinetickou poruchou. Temperamentový faktor v časnémdětství predikuje poruchy chování v dospívání a v dospělosti. Čím výraznější jsou poruchy chování v dětství, tímvyšší je riziko rozvoje disociální poruchy osobnosti v dospělosti. Tato závislost však neplatí pro hyperkinetickýsyndrom bez komorbidity. Kombinace perinatálních komplikací, které vedou k hyperkinetickému syndromua následnému rodičovskému odmítání predikuje kriminální chování v pozdní adolescenci a v dospělosti, cožukazuje na význam kombinace biologických a sociálních faktorů při vzniku významné sociální patologie. Sdělenízvažuje i další sociální a genetické faktory v predikci poruch chování a osobnostních poruch v adolescenci a v dos-pělosti.

Klíčová slova:
poruchy chování, děti a adolescenti, genetické aspekty, vývoj

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×