Nadměrně vysoká postava a možnosti její úpravy hormonálníléčbou


Excessive Height and Possible Adjustment by Hormonal Treatment

In our population excessive height implies in men a height above 191.7 cm, in women a height above 176.8 cm.Attempts at hormonal correction of excessive growth in boys with testosterone and in girls with oestrogens arebased in particular on the action of oestrogens on chondroblasts in epiphyseal clefts, which lead to acceleration oftheir closure. Concurrently also the growth rate is stimulated and it depends on the therapeutic regime, inparticular on early onset of treatment how the results will be manifested in the final height. More recent experiencerevealed that the final reduction of the expected height does not achieve as favourable results as reported in olderwork, in particular because of the error associated with the prognosis of height. A more marked effect of thetreatment can be expected in girls, in boys obviously mainly the oestrogens formed endogenously from testosteroneare effective. Although treatment does not cause detectable damage of reproductive functions, and the undesirableside-effects of steroid sex hormones are only slight and reversible, it is necessary with regard to the unconvincingeffect on final growth to use hormonal treatment very carefully and only in exceptional cases, start treatmentduring the prepubertal or early pubertal developmental stage and always consider the risks and difficulties oftreatment and the psychological impact of high stature on subjects with excessive growth.

Key words:
high stature, growth, testosterone, oestrogens, hormonal treatment


Autoři: L. Stárka
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha, ředitel prof. MUDr. RNDr. L. Stárka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (5): 213-217.
Kategorie: Články

Souhrn

V naší populaci odpovídají definici nadměrného růstu muži o tělesné výšce nad 191,7 cm a ženy nad 176,8 cm.Pokusy o hormonální korekci nadměrně vysokého růstu u chlapců testosteronem a u dívek estrogeny jsou založenypředevším na účincích estrogenů na chondroblasty epifyzární štěrbiny, které vedou k urychlení jejího uzávěru.Současně je stimulována i růstová rychlost a záleží na léčebném režimu, především na včasném nasazení léčby,jak se její výsledky projeví na konečné tělesné výšce. Novější zkušenosti ukázaly, že výsledná redukce očekávanétělesné výšky nedosahuje tak příznivých hodnot, jak udávaly starší práce, především pro chybu, kterou jeprognózovaná výška zatížena. Výraznější efekt korekční léčby lze očekávat u dívek, u chlapců zřejmě působíhlavně z testosteronu endogenně tvořené estrogeny. Přestože při léčbě nedochází k prokazatelnému poškozeníreprodukčních funkcí a nežádoucí vedlejší účinky sexuálních steroidních hormonů jsou jen mírné a reverzibilní,je nutno s ohledem na nepřesvědčivý vliv na konečný růst přikročit k hormonální léčbě opatrně a jen u výjimeč-ných případů, zahajovat léčbu v prepubertálním nebo časně pubertálním stadiu vývoje a vždy je nutno zvážitrizika a obtíže léčby i psychologický dopad vysoké postavy na jedince s nadměrným růstem.

Klíčová slova:
vysoká postava, růst, testosteron, estrogeny, hormonální léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se